Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?

2012:Wetenschappers Actie tegen CO2uitstoot onnodig
Onderzoek Gletsjers en-ijskappen smelten minder hard
2011:
10112011 Toch n kwakkelwinter door teveel zonneactiviteit ipv klimaatverandering?!
22012012  Is nu wel duidelijk dacht ik     
2010:Planbureau Leefomgeving kwaliteitscontrole IPCC moet beter
Sinds 1995 geen opwarming meer! (engels)
Regeringen kiezen alleen alarmisten voor IPCC
Milieuactivisten schreven mee aan IPCCrapport
Verzet Britse NBA tegen valse wetenschap
december 2009:  Cramer is bang dat Amerika ons links inhaalt
Terugreis klimaattrein: Cramer verkiest vliegtuig
De trein omdat die milieuvriendelijker is dan het vliegtuig. Veel reizigers komen echter om te netwerken en vlogen de volgende dag direct weer terug naar Nederland.Anderen kwamen speciaal uit Kopenhagen gevlogen om met de trein naar Kopenhagen te gaan.
De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar (engels)

en nederlands
climategate the corruption of wikipedia co2, een niet bestaand probleem Zeespiegel stijgt bijna kwart meter bij smelten van gletsjers en ijskappen buiten antarctica en groenland
Groen betekent onervaren en links staat voor onhandig. Waar staat groen links dan voor? In Zeeland zijn we niet bang voor de klimaatverandering die polders onder water  zou zetten, de milieu- en natuurgroepen willen nu al 3000 ha onder water zetten

Steun de sponsoractie van de Zeeuwse actiegroepen!!

Climategate groter! Russische klimaatinfo niet gebruikt. Temperatuur stijgt minder snel.
(Elsevier)Climategate uitgelegd op Finse tv, met engele ondertiteling begin, rest op zelfde pagina
Zie ook :
15-12-2009 Klimaattop breekt record CO2-uitstoot Klimaattop Kopenhagen,prostituees rellen en CO2 Telefoongids, stop met spammen, 1/200 ste papierverbruik NL is de telefoongids Broeikaseffect zorgt voor snellere plantengroei

Live Earth : is angst een slechte raadgever?
Groene Maffia- De grote klimaat-hysterie zwendel
Groene Maffia - Wat is er mis met klimaatverandering?

NU.nl
RTL natuurboeken    milieu boeken
De grote klimaatzwendel(youtube-engels)  1  2  3  5  6  8  9  The great climat change swindle

Gisteren was het dan weer zover: VORST. terwijl mijn buren s'ochtends blauwbekkend met krabbers en chemische bussen in de weer waren om hun autoramen sneeuw- en ijsvrij te maken, was ik goed gekleed naar buiten gestapt, mijn auto gestart, blower aan en weer naar binnen, en 15 minuten later was mijn auto lekker warm, mijn ramen ijsvrij en de motor ook op temperatuur. Dat was uiteraard opgevallen dus toen ik dan naar buiten stapte kwam gelijk het eerste commentaar: DAT IS NIET GOED VOOR HET MILIEU !!!!  Dus ik gelijk terugroepen: Wel voor mijn milieu !!! Als de overheid wil dat ik niet vervuil moeten zij maar de middelen ervoor geven, daar worden ze tenslotte voor betaald (teveel dat wel). Dus moeten zij zorgen voor schone of elektrische auto's, en dat ik niet hoef te vervuilen. Winsten van oliemaatschappijen zijn voor politiek belangrijker dan milieu, om de honderden miljarden milieuschade die dezelfde maatschappijen maken bekommert de politiek zich niet. Het openbaar vervoer in Nederland is onmogelijk want alle buslijnen mogen door allerlei verkeersmaatregelen niet meer in de dorpen, rijden niet aansluitend en zijn veel te duur. Dus als zij een schoon en makkelijk vervoer omogelijk gemaakt hebben en dat niet terug draaien, moet de politiek gewoon hun bek houden! En dat geldt zeer zeker voor de zwaar gesubsidieerde farizeeers die het ons wel 's met een vermanend vingertje zullen vertellen hoe het dan wel moet.
De burger moet gebruik maken van de keuzes die politiek en bedrijfsleven hun biedt, en dan nog is de burger de gebeten hond, de vervuiler? Bekijk het!

van

En waar ik me helemaal aan erger zijn de dikbetaalde medewerkers of directeuren van zgn. goede doelen
stichtingen of groepen met hun vermanend vingertje van : dat mag je niet doen hoor !!!
Zijn ze net met een vliegtuig businessclass in een arm land geweest om de gevolgen van klimaatverandering te bekijken en nu zullen ze het ons wel 's effe vertellen hoe het moet.
Dan steek ik ook een vinger op maar op een andere manier: Steek m in je ....

Als je als politiek wil dat de burgers bepaalde keuze maken, dan moet die ze daar de middelen voor geven,
en niet proberen de burgers een schuldgevoel aan te praten, of een  belasting of boete op te leggen.

Zelfde als dat je wilt dat een automobilist 50 km rijdt in een 50 km gebied, dan niet voor 4 of 5 km plus
een boete laten uitschrijven, waardoor de helft van de  50.000  62.000 bij OM en Justitie (1982 24.000!) hun bezigheid hebben naast het per dag afluisteren van meer telefoongesprekken dan in de Verenigde Staten per jaar! (NL 16 miljoen mensen/VS 345 miljoen mensen!)

Nog steeds files door flitsers


De misdaad is al georganiseerd, nu de politie en OM nog!
van

Zorg dan voor een variable snelheidsbegrenzer, die niet toestaat boven de in het gebied geldende snelheid te komen, dan kan je allerlei drempels en vernauwingen ook weer weghalen, kunnen de bussen ook weer in de dorpen komen, heb je geen sluipverkeer meer in de polder en kunnen die duizenden agenten weer ingezet worden om orde te handhaven als wijk/dorpsagenten en misdaad op te lossen. Sinds 1982 is het percentage opgeloste misdrijven namelijk niet gestegen ondanks de verdubbeling in personeel.

B.v. we gaven al 3500 miljard euro uit aan ontwikkelingshulp, maar toch komen inwoners van die landen
hier asiel zoeken. Werkt niet echt he? Waarom makkelijk doen als het moeilijk en nog bureaucratischer kan!

Gezien maandagavond 14 december 2009?
The age of stupid
Age Of Stupid
Pete Postlethwaite
en zembla's Addicited to plastic?
Er zijn wel goede oplossingen maar bedrijfsleven (oliemaatschappijen voorop!) willen ze NIET! Dus geef de burger niet de schuld, jullie ( politiek en bedrijfsleven ) hebben het ons onmogelijk gemaakt. Ik vraag me altijd af: Wie gaat er aan verdienen? Wetenschappers, zwaar gesubsidieerde lobbygroepen, bedrijfsleven?

 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Dinsdag 15 december @ 00:00:00 GMT+1 (2743 maal gelezen)
Meer lezen... | Score: 0
 

 
  Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Hedwigepolder toch ontpolderd !

Eerste-stappen-ontpoldering-Hedwigepolder-gezetHertogin Hedwige de Ligne (1877-1938) echtgenoot van Engelbert Marie Hertog van Arenberg (1872-1949).

Rond 1000 had Nederland nog een gesloten kustlijn, de Waddeneilanden en Waddenzee bestonden nog niet, men kon zo van Texel naar Den Helder lopen, de Zuiderzee/Ijsselmeer en de Westerschelde bestonden nog niet en daar waren vele dorpen, de Haarlemmermeer en Biesbosch bestonden ook nog niet.
Door overstromingen zijn er vele gaten geslagen in onze kustverdediging, zijn er tientallen dorpen in de zee verdwenen, en talloze mensen en dieren hebben het leven verloren.
Mensen worden nu opgesloten, flora en fauna lijken belangrijker te zijn dankzij de
milieubeweging.

Stelling: Geen ontpoldering, de natuur heeft sinds 900 n.C. al meer dan genoeg land ingepikt!


Laatste nieuws van de actiegroepen

Maak een vuist tegen de vierde verdieping

Gedeputeerde Staten sluiten nog meer ontpoldering niet uit
In een door de VVD, PvZ, SGP, CDA, CU, SP en SZ gesteunde motie vroegen de Staten de Tweede Kamer vast te leggen dat een nadere inspanning voor natuurherstel in de Westerschelde, waarover in rapporten van natuurwetenschappers een oppervlakte van 3000 ha wordt genoemd, definitief van de baan is.

PvdA-fractievoorzitter Peter Holtring - zijn fractie stemde samen met GL tegen - vond de motie niet erg verstandig, omdat maatregelen die voortvloeien uit de aanbevelingen van de commissie-Veerman kunnen betekenen dat er wel degelijk meer zal moeten worden ontpolderd in het Westerscheldegebied.

VVD Zeeland  fractievoorzitter zegt lidmaatschap Zeeuws Landschap op

Zeeuwen betalen prijs voor antwerpse rederijbelangen

Ontpoldering raakt de Zeeuwse Ziel

Strijd gaat door tot eerste druppel

Hoop gevestigd op Gery De Cloedt, de Vlaamse eigenaar van de Hedwigepolder
„Dit is een van de beste akkers van heel Zeeland”, zegt hij.Maar de Hedwigepolder is meer dan dat. Het gebied aan de oevers van de Westerschelde is een van de weinige nog resterende authentieke polders in het Zeeuwse landschap. Niet lang meer.
De helft van het te ontpolderen land bevindt zich op Nederlands grondgebied en het grootste deel daarvan
– bijna 290 hectare – is eigendom van Gery De Cloedt, een Vlaamse ondernemer die actief is in zandwinning en bouwmaterialen. Deze 40-jarige Belg erfde de polders van zijn grootvader, heeft er een buitenverblijf en gaat er vaak jagen. Op de weiden vlakbij de Scheldedijk grazen de paarden die hij gebruikt voor zijn polowedstrijden. Het grootste deel van de grond verpacht de man aan Nederlandse en vooral Vlaamse boeren.


Hediwgepolder blijft tot 2012 nog droog
Vlaamse arrogantie heeft gewonnen

Richard Mos, PVV
Laat Belgen uitbaggering Westerschelde betalen
Het Nederlandse kabinet heeft in 2005 er een voor Nederland zeer slechte deal uitgesleept. Ja, Nederland heeft zichzelf in 1839 (het is alweer een poosje geleden), bij het afscheidingsverdrag met België, verplicht om Antwerpen per schip bereikbaar te houden, maar toen was nog niet bekend dat er containerschepen zouden komen met een enorme diepgang.
1 belg houdt ontpoldering tegen   6 november 2007
Met de ontwikkeling van de Scheldemonding zijn heel wat belangen gemoeid: zowel ecologische (ontpoldering), economische (verdieping van de vaargeul) als maatschappelijke (de indijking tegen overstroming). Er is ook heel wat geld aan het project verbonden: meer dan 640 miljoen euro. Nederland betaalt hiervan 40 procent, Vlaanderen de rest. De baggerwerken komen nagenoeg volledig voor rekening van de Vlaamse overheid.
Gedeputeerde Hamelink had bij de Westerschelde een valide argument: In 1839 was het grootste schip
dat de Schelde bevoer een hoogaars of kogge, dus geen containerschip! Diepgang was toen 8 meter.
Nu wordt de diepte plm. 15 meter, moet straks ook het grootste vrachtschip met een diepgang van 24 meter
op de Westerschelde naar Antwerpen kunnen varen?
Dan toch maar 'n Hontekanaal, makkelijk aan te leggen en beschermt Westerschelde natuur beter?

Hertogin Hedwigepolder toch ontpolderd! Kabinet maakt er een zooitje van!
Jan Peter Balkenende bij de laatste verkiezingen, het komt wel goed met de ontpoldering
Alle protesten ten spijt, zojuist, vrijdag 9 oktober 2009, is bekend geworden dat de Zeeuwse Hedwigepolder t?ch onder water gezet zal worden. Dat melden bronnen binnen het kabinet aan RTL Nieuws.nl.

Laat het kabinet CDA,PVDA, CU het maar merken met de verkiezingen in 2010,2011!
En dit is dan de eerste van de bijna 2400 ha ontpolderingen die doorgevoerd moeten worden.
Zoals Harry Mens in Business Class in gesprek met Hans Hille op 11 oktober 2009 zei
over de zwaar gesubsidieerde milieubeweging:
Wij hebben onze vijanden zelf gefinancieerd...


De Hertogin Hedwigepolder:
 • Polder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, zuidoostelijk van Het Verdronken Land van Saeftinghe.
 • Totale oppervlakte: 306 hectare (ongeveer 3 vierkante kilometer), waarvan 295 hectare op Nederlands grondgebied.
 • Ingepolderd in 1907  1904( zie geschiedenis Doel)
 • E?n (Belgische) eigenaar, die de grond verpacht heeft aan een handjevol boeren, en voor wat betreft het Belgisch deel is de grond al onteigend. De eigenaar dreigt met juridische stappen als tot ontpoldering wordt besloten.
 • Kosten ontpoldering naar schatting 80 miljoen euro, volledig voor rekening Vlaamse overheid, dus het kost 'ons' niks. Pardon!!! meer dan 640 miljoen euro. Nederland betaalt hiervan 40 procent, zie boven!
 • Werkzaamheden behelzen de verwijdering van bomen, bebouwing, kabels en het graven van geulen om water in het gebied te laten

 • Eigenaar polder dreigt met proces
  Adrie Provoost, bedenker alternatief aan de zijlijn     het grontmij rapport

  1 oktober 2009 : Tweede Kamer blijft tegen ontpoldering. 9 oktober de beslissing.

  Westerschelde, ontpoldering is onvermijdelijk
  PZC; CDA staakt verzet tegen ontpoldering
  BNdeStem: CDA staakt verzet tegen ontpoldering

  Het Westerschelde debat 1 deel2
  de site van omroepzeeland kijk op 6 oktober 2009 e.v.

  de projectsite verruiming vaargeul
  de kaarten voor de verruiming van de westerschelde
  het belgische hedwigeprosperproject


  omroepzeeland dossier westerschelde
  Wel frappant, zeelandnet sluit haar forum per 1 oktober 2009 en omroepzeeland per januari 2009.
  Ook toeval? Nu is er het zeeuwse forum daar kan je je ei kwijt.

  Zie ook eerdere artikelen


   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 09 oktober @ 14:00:48 GMT+1 (5410 maal gelezen)
  Meer lezen... | 23425 bytes meer | Score: 0
   

   
    Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties

  ACTIECOMIT? ‘RED ONZE POLDERS’
  SECR. Eendragtweg 12, 4543 PL Zaamslag
  Tel 0115 431718   Mail eendragt@ziezo.biz
  www.ikmaakmezorgen.nl
  www.redonzepolders.nl
  Twitter: @redonzepolders.

  google: hedwigepolder
  www.verdedigdedijken.n
  l    www.ikmaakmezorgen.nl    www.redonzepolders.nl

  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50541366

  ++++++++++++++++++++++
  Zie ook Ontpoldering 2012

  NIEUWSBRIEF 1 februari 2012


  Beste mensen,

  Het ontpolderen blijft nog steeds de aandacht vragen. De media, de politiek, velen hebben een mening. We lezen in de landelijke bladen veel kritiek op de plannen van Bleker, maar zijn er ook genoeg die zeer positief gestemd zijn.
  De onzin van sommige “deskundigen”  over de noodzaak van het ontpolderen is onbegrijpelijk. Zij zijn niet op de hoogte van de  problemen, die wij tegenkomen, zoals onteigening, verzilting, bejegening door de ambtenaren, vervuild slib in de te ontpolderen gebieden en de gevaren daarbij voor de volksgezondheid.

  Er staan binnenkort weer enkele activiteiten op het programma:

  Dinsdag 7 februari aanvang 20 uur organiseert de VVD een debat met de minister president Mark Rutte in café Brooklyn, Markt te Middelburg. Belangstellenden zijn welkom.
  Kom ook om Mark Rutte een ruggensteuntje te geven, want Mark zegt ook Nee tegen ontpolderen.

  Vrijdag 10 februari aanvang 9.00 uur in het Provinciehuis te Middelburg commissie vergadering Ruimte Ecologie en Ruimte.. Ontpolderen staat weer op de programma en inspreken is mogelijk, zie voor de agenda www.zeeland.nl 
  De insprekers stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

  Bent u vrijdag toch op pad, dan kunt u verder een bezoek brengen aan de agriaqua beurs in Goes, Zeelandhallen
  Vrijdag 10 februari 10.15 – 15 uur.
  Voor ZLTO leden spreekt oa Cees Veerman over de waarde ontwikkeling van landbouwgrond, zie www.zlto.nl/agriaqua

  Eveneens zijn volgende week de vergaderingen bij het waterschap, data zijn op onze website te bekijken en voor de agenda de website van het waterschap, www.scheldestromen.nl

  De datum voor het komende debat in de Tweede Kamer over het alternatieve plan van de heer Bleker is nu nog niet bekend.

  Kijk voor het laatste nieuws op onze website www.redonzepolders.nl

  Vriendelijke groeten
  Nout en Magda de Feijter  ==========================================================================  Ontpoldering is ook te vinden op You Tube Niek houdt het bij, u kunt hem van foto’s en informatie voorzien via zijn mail adres: niekw@kliksafe.nl

  Stormvloeden en grote overstromingen in Nederland (wikipedia)
  838 - 1014 - 1134 - 1163 - 1164 - 1170 - 1196 - 1212 - 1214 - 1219 - 1248 - 1277 - 1280 - 1282 - 1287 - 1288 - 1322 - 1334 - 1362 - 1375 - 1377 - 1404 - 1421 - 1424 - 1468 - 1477 - 1509 - 1514 - 1530 - 1532 - 1552 - 1570 - 1675 - 1682 - 1686 - 1703 - 1717 - 1820 - 1825 - 1906 - 1916 - 1953 - 2006
  Rond 1000 had Nederland nog een gesloten kustlijn, de Waddeneilanden en Waddenzee bestonden nog niet, men kon zo van Texel naar Den Helder lopen, de Zuiderzee/Ijsselmeer bestond nog niet en daar waren vele dorpen, de Haarlemmermeer en Biesbosch bestonden ook nog niet. Door overstromingen zijn er vele gaten geslagen in onze kustverdediging, zijn er tientallen dorpen in de zee verdwenen, en talloze mensen en dieren hebben het leven verloren. Zo zag het eruit 800nC
    BNdeStem 05032010 (niet meer terug te vinden in archief...geeft wel 1 resultaat maar toont het niet)   Torenhoge kosten natuur
  DEN HAAG - De aankoop van grond voor nieuwe natuur in Nederland dreigt een financiële ramp te worden. Er is nauwelijks zicht op de totale kosten. Dit blijkt een rapport dat een werkgroep van verschillende ministeries deze week aan de Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat het tekort verder op zal lopen tot 2,5 miljard euro. Als het project in 2018 is afgerond, zal er nog eens bijna twee miljard extra moeten worden geïnvesteerd. Bovendien ontstaat er dan een structureel tekort van 103 miljoen per jaar voor het beheer van de grond. Er is nooit vastgelegd hoeveel de nieuwe natuur zou mogen kosten. Intern circuleerden ramingen van vijf miljard euro, maar die zijn nooit officieel geworden. De Kamer heeft tot nu toe nog nooit gevraagd naar een raming van het project, waarvan de uiteindelijke kosten nog altijd niet bekend zijn. Het kabinet heeft het rapport besproken in de laatste ministerraad voor de val van Balkenende-IV, maar er geen oordeel over geveld. Het is nog niet duidelijk of de Kamer demissionair landbouwmini-ter Gerda Verburg er over zal ondervragen. De Rekenkamer oordeelde enige tijd geleden kritisch over het aankopen van alsmaar nieuwe natuurgebieden.
    Sinds 2007 hebben de provincies volledige beschikking over de besteding van het rijksgeld voor inrichting van het platteland. Dit geld wordt besteed aan diverse rijksdoelen zoals recreatie om de stad, de ecologische hoofdstructuur, Natura 2000 en ruilverkavelingen voor de landbouw. Het gaat om bijna 3,9 miljard euro rijksgeld voor de periode 2007-2013.  
   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Dinsdag 01 september @ 10:16:47 GMT+1 (4381 maal gelezen)
  Meer lezen... | 67675 bytes meer | Score: 0
   

   
    Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!  PERSBERICHT.

   

  Dinsdag 11 mei Interpellatie in de Eerste Kamer over ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder, aanvang 13.30 uur.

  Het actiecomit? “Red onze Polders” vraagt uw aandacht voor de open dag in de Hedwigepolder op 29 mei  10 – 16 uur.   Hierbij het programma met de lezingen door de heren Lases en Provoost, de stellingen van professor Schijve. De geleide en vrije wandelingen in de polder (neem bij nat weer  laarzen mee), de fietsroute en de attracties rond de consumptietent met oa wedstrijd aardappelschillen, educatieve workshops, springkussen, ambiance.   Vriendelijke groeten A. de Feijter Tel 06 54362376  www.ikmaakmezorgen.nl  www.verdedigdedijken.nl   HERTOGIN HEDWIGEPOLDER   Kom en zie haar schoonheid   Hartelijk welkom op de OPEN DAG       zaterdag 29 mei   Locatie: Engelbertstraat 2, 4568 PM te Nieuw Namen.   Programma: Aanvang 10.00 uur: start van de activiteiten
  • Geleide wandelroute (2 km) door het krekengebied olv deskundige gidsen. Het krekengebied is speciaal voor deze dag opengesteld. Vertrek bij de consumptietent ieder half uur. Laarzen kunnen nodig zijn!
  • Wandelroute rond de polder op eigen gelegenheid, lengte 7,8 km
  • Fietsroute lengte 12 km op eigen gelegenheid
  • Plattegronden met toelichting te verkrijgen. Stempelkaart kan afgestempeld worden.
      Lezingen in de tent bij het huis: ·        10.30 uur en 13.30 uur ·        Het ontstaan van de Hertogin Hedwigepolder door ir. W.B.P.M.Lases, ·        11.30 uur en 14.30 uur ·        De mogelijkheden tot behoud van de Hertogin Hedwigepolder ·        door ing. A. Provoost, ontwerper van een alternatief plan. ·        Professor, dr.ir. J. Schijve zal tussen de lezingen aanwezig zijn om toelichting te geven over zijn visie Berichten uit de Polder aan de hand van opgestelde stellingen.   ·        Fototentoonstelling over het ontstaan de Hertogin Hedwigepolder en doorlopende fotopresentatie van de polder gedurende alle seizoenen.   Activiteiten rond de consumptietent: ·        Aardappelschilwedstrijd met een leuke hoofdprijs ·        Kinderen maken van de geschilde aardappelen chips, educatieve workshop ·        Streekproducten ·        Promotie en info akkerbouw ·        Promotie “Red onze Polders”  met o.a. nieuwe kleine stickers ·        Frietkraam ·        Prijsvraag met vragen over de polder met hoofdprijs ·        Voor de Kids: ·        Ballonnenwedstrijd ·        Springkussen ·        Educatieve workshop over de natuur.   Deelname aan activiteiten op eigen risico en verantwoordelijkheid.     VOORAANKONDIGING  OPEN DAG IN DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER  29 MEI   10 TOT 16 UUR. Programma voor deze dag wordt u toegezonden in week 20.   Actiecomit? “Red onze Polders” A. de Feijter Tel 0115 431718  06 54362376   HERTOGIN HEDWIGEPOLDER. Kom naar de open (deur)dag ontdek de biodiversiteit zie de schoonheid van de polder zaterdag 29 mei Tussen 10.00 en 16.00 uur is er gelegenheid om met een gids een wandeling te maken door het krekengebied (laarzen gewenst),een fietstochtje door de polder af te leggen. Ook kunt u natuurlijk op eigen gelegenheid van de polder genieten. Bij Lignestraat/Engelbertstraat wordt een ontmoetingsplek ingericht, waar diverse deskundige sprekers korte lezingen zullen geven. Tevens vindt u hier een fototentoonstelling over het ontstaan van de Hedwigepolder en een fotopresentatie van de Hedwigepolder gedurende 4 seizoenen. Bij de consumptietent is er een gezellige ambiance met presentaties, prijsvraag met hoofdprijs en muziek. Hier is nader informatie verkrijgbaar en plattegronden voor wandel- en fietsroutes. Kinderen hoeven zich niet te vervelen. Naast educatieve uitleg is er volop gelegenheid voor spelletjes en knutselen, ballonnenwedstrijd en springkussen. Ook is er een friteskraam aanwezig   Tot ziens op 29 mei ! in de Hertogin Hedwigepolder te Nieuw Namen, Engelbertstraat2, 4568 PM. Organisatie: actiecomit? “Red onze Polders” Informatie:  tel. 0654362376 www.verdedigdedijken.nl    www.ikmaakmezorgen.nl

   

  Het actiecomit? “Red onze Polders” organiseert op dinsdag 11 mei een busreis naar Den Haag om de vergadering van de Eerste Kamer bij te wonen.

  De Eerste Kamer zal de minister van LNV, mevrouw Verburg horen over de procedures met betrekking tot het kabinetsbesluit om de Hertogin Hedwigepolder onder het zoute, verontreinigd water te zetten.

   

  Vertrek bus:

  09.30 uur Hulst  Stationsplein

  10.00 uurTerneuzen  Busstation

  10.30 uur Kapelle  ANWB station

  11.00 uur Wouwse Tol

  Opgave (graag v??r 7 mei) bij:

  Willy Dobbelaer tel 0114 313916  mail wencdobbelaer@orange.nl

  Magda de Feijter tel 0115 431718 mail eendragt@ziezo.biz

  Kees de Broekert tel 0115 639395

   

  Onze Zeeuwse vertegenwoordiger in de Eerste Kamer, de heer Kees Slager stelt het zeer op prijs als vele Zeeuwen en sympathisanten bij deze discussie aanwezig zijn. Dus ga mee en geeft u op bij bovenstaande personen.

   

  Namens het actiecomit?

  A. de Feijter, secr.

   

  Noot voor de redactie:

  Nadere info: 06 54362376 en bovenstaande personen.  Zie ook:
  Groene Maffia - 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia
  NIEUWSBRIEF 19 april 2010.
  Beste mensen,
  Allereerst willen we onder uw aandacht brengen de donateurbijeenkomst van “De Levende Delta” op dinsdag 20 april, aanvang 19.30 uur in de Stenge te Heinkenszand. Adri Provoost van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen zal een presentatie houden over : De buitendijkse plannen in de Westerschelde van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het is belangrijk om hierover meer in detail geïnformeerd te worden. De bijeenkomst kan door iedere belangstellende bijgewoond worden.
  Het actiecomit? heeft een verzoek van verontruste CDA leden ontvangen om voorafgaand aan hun congres aanstaande zaterdag 24 april in Den Haag aanwezig te zijn met enkele spandoeken en een aantal, liefst vele, Zeeuwen en sympathisanten. Men is vooral verontrust over de veiligheid in Nederland door de aanleg van de nieuwe natuurgebieden. Met onze man van de spandoeken Kees de Broekert reizen we ’s morgens vroeg naar Den Haag om v??r 9 uur aanwezig te zijn in het World Forum, Churchillplein 10, 2517 JW ’s Gravenhage. Het congres begint om 9.30 uur. Wilt u het bijwonen dan moet u lid zijn van het CDA of vragen of u als introduc? mee mag. Aanmelden is verplicht en kan t/m dinsdag 20 april via de website www.cda.nl Nadere informatie om samen te reizen bij Kees de Broekert tel. 0113 639395.
  Op dinsdag 11 mei organiseert het actiecomit? een busreis naar Den Haag om de discussie in de Eerste Kamer met de minister van LNV Gerda Verburg over de gevolgde procedure mbt de ontpoldering van de Hedwigepolder bij te wonen. Aanvang 13.30 u. Vertrek bus: 09.30 uur Hulst Stationsplein 10.00 uurTerneuzen Busstation 10.30 uur Kapelle ANWB station 11.00 uur Wouwse Tol Opgave (graag v??r 7 mei) bij: Willy Dobbelaer tel 0114 313916 mail wencdobbelaer@orange.nl Magda de Feijter tel 0115 431718 mail eendragt@ziezo.biz Kees de Broekert tel 0115 639395
  Onze Zeeuwse vertegenwoordiger in de Eerste Kamer, de heer Kees Slager stelt het zeer op prijs als vele Zeeuwen bij deze discussie aanwezig zijn. Dus ga mee en geeft u op bij bovenstaande personen.
  De aandacht voor ontpolderen blijft. Velen zetten zich in om dit gebeuren tegen te gaan. Velen zijn ook nieuwsgierig, hoe zien de gebieden er nu uit.
  Om aan deze vraag tegemoet te komen, organiseert het actiecomit? een “opendeurdag” met velerlei activiteiten in de Hedwigepolder op zaterdag 29 mei van 10 tot 16 uur. Kom een kijkje nemen naar het mooie cultuurhistorische gebied en geniet van het Zeeuws-Vlaamse landschap.
  • Wandeltochten olv een gids door het speciaal voor deze dag opengestelde krekengebied,
  • lezingen door deskundigen,
  • tentoonstelling met foto’s van vroeger en nu, attractie voor de kinderen,
  • wedstrijd aardappelen schillen,
  • promotie streekproducten,
  • verkenning per fiets
  • enz. enz..
  •  
  Om dit alles goed te laten verlopen vragen wij de medewerking van enthousiaste mensen. Graag hiervoor opgeven bij het secretariaat tel 0115 431718 of mail eendragt@ziezo.biz Ook goede ideeën zijn welkom. Noteer deze datum in uw agenda, het programma wordt u tzt toegezonden.
  In de bijlage de bevindingen de heer Bijl over het verleggen van de zeedijk bij Perkpolder. Dat is ook ontpolderen.

  Vriendelijke groeten Het actiecomit? “Red onze Polders”. A. de Feijter, secr.
  Verdieping Westerschelde begonnen
  Rechter buigt zich over onteigeningswaarde polder
   Beste mensen,   Het is echt geen aprilgrap. Het is zeer serieus, want op 1 april van 18.30 uur tot 20.30 uur is er een inloop met infostands over het verleggen van de zeedijk in de Perkpolder (ivm de mer.) in hotel De Linde te Kloosterzande.   Het verleggen van de zeedijk is ontpolderen van 75 hectare in de oostelijke Perkpolder.   Het actiecomit? is weer paraat met spandoeken, flyers en we zullen de plannen kritisch bekijken en onze mening laten horen.   Daarom aan u de vraag om naar Kloosterzande te komen en uw weerstand tegen ontpolderen kenbaar te maken bij de standhouders.   Op 11 mei wordt waarschijnlijk in de Eerste Kamer de procedure over het ontpolderen van de Hedwigepolder besproken. We organiseren weer een bustocht erheen. Nadere berichten volgen als datum en tijd zijn vastgesteld.   Tot ziens en groeten Nout en Magda de Feijter
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Actie vrijdag 12 maart naar Middelburg.  Het actiecomit? zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland. Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering. Actiecomit? “Red onze Polders”.
  secr. Eendragtweg 12                       

  4543 PL Zaamslag

  NIEUWSBRIEF     6 maart 2010                   

  Beste mensen,

  Het was een zeer geslaagde actie in Hulst en bij het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
  Toen in Hulst de ruim honderd tractoren de Markt opreden, de klok van de basiliek luidde, de band Windkracht 9 uit Lamswaarde zich liet horen, kortom het was erg indrukwekkend. De spandoeken werden aangedragen en het ontpolderlied van Jan Ottens schalde over de Markt.
  De ambtenaren van LNV en provincie werden er steeds opgewezen dat het zeker  niet op 1 februari gepast is om in Zeeland te komen praten over dijken doorsteken.
  De komst van mevr. v.d. Berg, Tweede Kamerlid voor de VVD en de heer de Mos van de PVV, die beiden ook het woord voerden, werd zeer gewaardeerd.
  Velen luisterden naar de toespraken, waarbij de burgemeester  van Hulst zijn gram uitte over de procedure van het ontpolderen van de Hedwige. De gehele gemeenteraad van Hulst is tegen de ontpoldering van de Hedwige en zal er alles aan doen om het tegen te houden.
  De voorzitter van ZLTO Hulst, Frank Staal, sprak ook over de bedreiging die de regelgeving Natura 2000 met zich meebrengt.
  Tijdens de bijeenkomst bij het waterschap werden door de bestuursleden vele kritische vragen gesteld en opgemerkt dat de plannen voor recreatie rond de Hedwige niet stroken met de regelgeving van het waterschap. Het waterschap heeft op het inpassingsplan een reactie gegeven, waarbij nog vele vragen openstaan en de kritiek op de wijze waarmee men bij LNV met het ingebrachte alternatieve plan is omgegaan.
  Namens het actiecomit? sprak Adri de Bruijne uit Sluiskil. Hij vermeldde dat er voor de besluitvorming in 2005 al de nodige bezwaren en tegenstand was. Eveneens sprak hier Frank Staal zijn bezorgdheid uit over de plannen.

  Vervolgens is namens het actiecomit? een petitie aangeboden aan de CdK mevrouw Peijs.
  Deze komt aanstaande vrijdag aan bod bij de Statenvergadering. Om deze petitie kracht bij te zetten, organiseert het actiecomit? een protestactie op vrijdag 12 maart op het Abdijplein te Middelburg.

  Op de agenda van de Provinciale Staten staat het inpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder.
  Aan de Statenleden wordt door de minister van LNV gevraagd om een reactie op dit plan.

  Het actiecomit? zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland.
  Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering.

  Het actiecomit? roept iedereen op om, zo mogelijk per tractor, naar Middelburg te komen en mee te doen met het protest. Mocht u ook producten aan de voedselbank willen geven, dan is dit een goede gelegenheid!

  Samenkomst parking Mortiere bij de winkelboulevard       vertrek 11.15 uur
  Aankomst Abdijplein 12.00 uur.
  Deelname op eigen risico.
  Nadere info en aanmelden: tel 0115 431718 / 06 54362376
  www.verdedigdedijken.nl  www.ikmaakmezorgen.nl


  Natura 2000 ligt ter inzage in de gemeentehuizen.
  Natura 2000 en de 3000 ha nog te ontpolderen wordt in een hoorzitting besproken in de Tweede Kamer.
  Debat in de Eerste Kamer nav de interpellatie van dhr. K. Slager.

  Vriendelijke groeten.    Nout en Magda de Feijter  Brussel loost riool naar Schelde  God schiep de hele wereld, behalve Holland zeggen de Fransen, die hebben het van de zee gepikt

  Maandag 1 februari te Hulst groot protest tegen ontpolderen.
  Het actiecomit? organiseert een grootscheepse actie en roept alle burgers en buitenlui op om mee te doen met de lawaai optocht.
  Het moet goed duidelijk worden, dat we onze goede Zeeuwse polders niet onder water laten zetten.
  18.30 uur. Vertrek voor tractoren (max. 2,50 m. breed) bij Luctor Belting, Industrieterrein, Afrikaweg 2, 4561 PA Hulst.
  Vanaf het Stationsplein sluiten we aan en gaan we te voet of met een (klein) vervoermiddel met toeter, claxon of pannendeksels en muziek naar de Markt. Wij zullen de onderwaterzetters van repliek dienen met spandoeken, met woorden, met lawaai.
  19.00 uur. Parkeren op de Markt, alleen voor deelnemers van de optocht. Toespraken, muziek en klokgelui.
  19.30 uur. Aanvang van de voorlichtingsbijeenkomst in het stadhuis, deze is te volgen in de raadszaal en in de foyer van het stadhuis. De hoogste ambtenaren van het ministerie van LNV komen uitleg geven over het voorbereidend besluit voor het inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder aan de gemeenteraadsleden van Hulst.
  Komt allen naar Hulst, en doe mee met het protest tegen het onder water zetten van onze goede Zeeuwse polders op maandag 1 februari. Nu is het de Hedwige, de planning is om nog veel meer polders onder water te zetten.
  Actiecomit? “Red onze Polders” Inlichtingen: A. de Feijter, secr. Tel 0115 431718 / 0654362376 www.ikmaakmezorgen.nl www.verdedigdedijken.nl ---------------------------------------------------------------------------------------
  ROUTE LAWAAIOPTOCHT TRACTOREN.

  Verzamelplaats:
  Industrieterrein gelegen aan de Afrikaweg (Luctor), Amerikaweg , Azieweg, Australieweg.
  Aanrijroute vanaf de Absdaalseweg (Life en Garden) via de Australiie weg Doorrijden naar de tweede straat links ( achterom de Linex) de Azieweg en daarna Linksaf de Amerikaweg oprijden om vervolgens aan te sluiten linksaf de Afrikaweg. (ter hoogte van de Linex.)
  Vertrek: 1 februari 2010, 18.30 uur.
  Vanaf daar is de kop van de stoet en vanaf het moment van vertrek gaat deze stoet ( onder begeleiding van politiemotoren) richting de Grote Markt via de volgende wegen;
  Absdaalseweg, ( verkeerslichten worden met de hand bediend), het Scharnier, rechtsaf richting centrum en daarna linksaf de Stationsweg op. Vervolgens de Gentsestraat in en de Grote Markt oprijden. Het is de bedoeling dat men op de Grote markt rechtdoor rijdt in de richting Cornelis de Vosplein en langs de ingang bij cafe "De Zaak" de Grote Markt oprijdt. Men kan dan vanaf de gevel van het gemeentehuis met de voorzijde in de richting van het gemeentehuis de tractoren naast en achter elkaar parkeren.
  Wanneer bekend is wie de vergadering willen bijwonen is het waarschijnlijk het beste dat deze vooraan in de stoet rijden, zodat deze op de Grote Markt ook bij elkaar staan. Deze kunnen dan later vertrekken.
  Bij het vertrekken vanaf de Grote Markt rijden de tractoren vanaf de Grote Markt de Steenstraat in en gaan dan linksaf de Frans van Waesberghestraat in. Op het eind van de Fr, van Waesberghestraat gaan ze rechtsaf de Gentsestraat in, welke overgaat in de Stationsweg, waarna de stoet zich kan ontbinden . Linksaf richting Sint Jansteen , Heikant, Nieuw Namen en Clinge. Rechtsaf via Absdaalseweg overigen.

  Hopelijk is deze route duidelijk.
  Vriendelijke groet
  Hans Jacobse.
  Brigadier van politie Team Hulst-Buiten.

  Een nieuwe actie van het actiecomite Red onze Polders.
   
  1 euro JA
  Voor ontpolderen NEE
    Morele steun voor  1,00 euro
   
  Zeeuwen teleurgesteld in politieke beslissingen. Oproep om steun.
  In de Hertogin Hedwigepolder, de Perkpolder, Willem Leopoldpolder, Het Zwin en Waterdunen is bij de bewoners, de boeren, de eigenaren grote onrust over de aanstaande onteigeningen in deze polders.
   De succesvolle tractor estafette heeft al laten zien, dat  velen meeleven en men niet zonder slag of stoot akkoord gaat.
  Maar niet iedereen bezit een tractor en wil wel zijn medeleven betuigen. Om aan deze vraag te voldoen organiseert het actiecomite een nieuwe actie en vraagt om een symbolische bijdrage van minimaal 1,00 euro met een toevoeging waarom u tegen het ontpolderen bent.
  Wij willen daarmee aantonen dat het verzet in en buiten Zeeland nog steeds sterk aanwezig is.
  De plannen voor nog eens 3000 ha ontpoldering moeten van tafel en de regelgeving rond Natura 2000 moet herzien worden.
  Voor de Zeeuwse bevolking en de mensen in de betreffende polders is morele steun nu een eerste vereiste.
   Van de opbrengst worden in het nieuwe jaar nieuwe acties georganiseerd.
   Wij vragen u deze flyer door te sturen via de mail of  te kopiëren en verspreiden.   Bij voorbaat dank!!!
  Namens het actiecomite Red onze Polders
  A. de Feijter.
  Zaamslag tel 0115 431718 / 06 54362376
   
  Bankrekening 1274.13.227 t.n.v. J.T. Waverijn-Roelse inzake
  Red Onze Polders te Philippine.
    ======================================================================

  Kom op dinsdag 2 februari naar Terneuzen om te protesteren tegen de ontpolderplannen van de hoge ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
    Evenals in Hulst komt de heer Gosse ook het waterschap voorlichting geven over de plannen mbt de Hedwige. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari in het waterschapskantoor te Terneuzen, aanvang 19.30 uur.   Voorstel is om ook hier met zoveel mogelijk mensen bij de vergadering aanwezig te zijn, graag om 19 uur aanwezig. Flyers uitdelen Ontpolderlied Toespraken.   In heel Zeeland is men zeer tegen ontpolderen, dat willen we laten zien. Kom en doe mee met het protest.   Het programma "Buitenhof “ gaat in zijn geheel over de gemeente Sluis in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het project Waterdunen is slechts ??n onderdeel van het gehele programma. Het wordt uitgezonden; a.s zondag 31 jan om 12.05 uur op Ned. 2.  
    Groeten
  Namens het actiecomit? “Red onze Polders”
  A. de Feijter, secr. Tel 0115 431718 / 06 54362376
  --------------------------------------------------------------------------- Hieronder de uitnodiging voor een bijeenkomst in Knokke over het Zwin.
  Ook hier wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.
  Associatie Polderboeren Knokke-Heist’
  Hazegrasstraat, 63
  8300 KNOKKE-HEIST

  Uitnodiging vergadering ‘mogelijke onteigening polder met het oog op uitbreiding van het Zwin’
  Geachte mevrouw,
  Geachte heer,
  Voor enkele maanden hebben de bedreigde polderlandbouwers van Knokke-Heist een associatie gesticht. Doelstelling is het behoud van de Willem-Leopoldpolder in de huidige vorm. Intussen komen vanuit de burgerij, de landbouw en van bij de politieke verantwoordelijken honderden vragen en reacties inzake een mogelijke onteigening. Wij begrijpen intussen dat het draagvlak voor deze uitbreiding van het Zwin eerder gering is. Om meer klaarheid te krijgen in deze belangrijke aangelegenheid hebben wij landbouwexpert Luc Busschaert opdracht voor evaluatie gegeven. Wij denken dat het ogenblik aangebroken is om te luisteren voor een stand van zaken en in alle openheid het voor en tegen te discussiëren. Daarom wordt U vriendelijk uitgenodigd voor een toelichtings- en discussievergadering op donderdag 4februari 2010 om 19.30h in het Cultureel centrum van Knokke-Heist, Meerlaan 32. Uiteraard zouden wij als landbouwers graag onze gronden en bedrijven behouden voor onze en de volgende generaties. Niet alleen hoe wij daar tegenover staan, maar ook hoe U erover denkt, zal aan bod komen. Wij zullen U graag begroeten.
  Jan Vandepitte
  Voorzitter


       Raad Hulst kan ontpoldering onmogelijk maken

  Eerste stappen ontpoldering Hedwigepolder gezet

  AGD Verburg opgelucht over besluit Westerschelde.


  NIEUWSBRIEF 13 januari 2010 Beste mensen, Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar met veel gezonde dagen en veel spirit om mee te doen met onze acties tegen ontpolderen. Het afgelopen jaar was veel bewogen. Een kabinet dat koos voor niet ontpolderen van de Hedwige, maar wel van Het Zwin, moest buigen voor de macht van de natuurbeweging en besloot alsnog om de Hertogin Hedwige te ontpolderen. Het gedraai van sommige politieke partijen, eerst tegen ontpolderen, maar die op het laatste moment toch een ommezwaai maakten en instemden met het kabinetsbesluit. Het waren afschuwelijke momenten, wij vroegen ons af, hoe wordt er eigenlijk in Nederland geregeerd. Ook in de provincie geven de bestuurders al aan, dat zij alvorens een beslissing te nemen dit eerst moeten voorleggen aan natuur- en milieuclubs. Mensen, die wonen en werken in de bedreigde gebieden worden niet gehoord en zijn overgeleverd aan de willekeur van de bestuurders en de door hen opgelegde regelgevingen.
  De sponsoractie blijft nog een tijdje doorlopen, in de bijlage een aangepaste versie. Onze hartelijke dank aan allen, die een bijdrage gaven en daarbij hun mening naar voren brachten. Dank zij de vele steun uit alle lagen van de bevolking weten wij dat we met een goede zaak bezig zijn. De tractor-estafette was een groot succes, met heel veel dank aan allen voor de geweldige medewerking. Veel pers en media deden verslag en via de website www.ikmaakmezorgen.nl en www.verdedigdedijken.nl zijn foto’s en links.
  De Raad van State heeft zojuist uitspraak gedaan, de Westerschelde mag worden verdiept. Een opluchting, dat nu geen verdere claims worden gelegd om te ontpolderen. Onze aandacht gaat uit naar de gebieden, die wel op de nominatie staan om te ontpolderen, de Hedwige, Perkpolder, Waterdunen en het Zwin. Het middengebied leeft ook nog in onzekerheid. De acties zullen zich daartegen richten, we moeten doorgaan. We leven mee met de mensen, die er mee te maken hebben. Uw steun is daarbij van groot belang.
  Geplande acties: 14 jan. 20 uur in caf? de Drie Koningen te Groede, lezing door prof.Schrijnen over de Zuid-Westelijke Delta, organisatie door de groep voor plan Waterdunen 15 jan. 9.30 uur Prov.commissie Ruimte te Middelburg, inpassingsplan Hedwige, Natura 2000. 15 jan. 19.30 uur SGP bijeenkomst over ontpoldering met Kees v.d.Staay. Aangeenbrugschool, Willem Andriessenlaan 4, Terneuzen. Belangstellenden zijn van harte welkom. 20 jan. 19.30 uur besloten bijeenkomst gemeenteraad Hulst. Uitdelen pamfletten. 22 jan. 16.30 bijeenkomst CDA te Nieuwdorp, Landlust. Hiervoor opgeven. 25 jan. 20 uur bijeenkomst gemeenteraad Hulst, voorlichting over het inpassingsplan door LNV. deze bijeenkomst is openbaar, het actiecomit? zal een petitie aanbieden om 19.45 u.. Zorg dat u erbij bent!
  Natura 2000 ligt ter inzage in de gemeentehuizen. Natura 2000 en de 3000 ha nog te ontpolderen wordt in een hoorzitting besproken in de Tweede Kamer. Debat in de Eerste Kamer nav de interpellatie van dhr. K. Slager.
  Vriendelijke groeten. Nout en Magda de Feijter
   
   Actiecomitie Red Onze Polders heeft de gemeenteraad van Hulst gevraagd zich niet neer te leggen bij de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. De raad moet haar aanzienlijke hindermacht gebruiken om de ontpolderingswerkzaamheden feitelijk onmogelijk te maken, zo schrijft het actiecomité in een persoonlijke brief aan alle raadsleden. De Hulsterse gemeenteraad heeft zich de afgelopen jaren herhaaldelijk in duidelijke bewoordingen uitgesproken tegen ontpoldering en dit standpunt ook in een unaniem gesteunde motie vastgelegd.
  B en W van Hulst willen dat de raad op dit standpunt terugkomt en zich neerlegt bij het ontpolderbesluit van het Kabinet. Voor dit doel is een strikt besloten bijeenkomst belegd op woensdag 20 januari aanstaande. Medewerkers van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) willen de raad vervolgens op 25 januari informeren over de rijksprojectenprocedure die tot de daadwerkelijke ontpoldering van de Hedwige moet leiden. Bij het actiecomitie zijn de afgelopen maand een groot aantal steunbetuigingen binnengekomen, niet alleen uit Zeeland, maar ook uit de rest van Nederland. Ook veel Vlamingen hebben laten weten dat ze achter de acties staan. De sponsoractie (het doneren van één euro op rekening 1274.13.227 is een succes.. .   Namens actiecomité “Red onze Polders” A. de Feijter, secretaris. Voor nadere info tel 0115 431718 / 06 54362376 ------------------------------------------------------------------------


    Ontpolderen NEE !!!

  (Wijze Zeeuws-Vlaams Volkslied)

  Waar een ’t gekrijs der Zeeuwen,
  Verstierf daar in Den Haag.
  Daar riepen wij als Zeeuwen,
  Ontpolderen niet graag!!!
  De Hagenaars die lachten
  “Ontpolderen gaat door”
  Maar Zeeuwen houden echt vol
  Ontpolderen DAT NOOIT!!
  Die domme Hagenaren
  geen land meer naar de zee
  Wij Zeeuwen zijn wel slimmer
  Ontpolderen NEE NEE!!!


  Aan alle sympathisanten van het Actie comit? Red Onze Polders

  Vorige week donderdag 3 december 2009 heeft helaas de Tweede Kamer zijn steun betuigd aan de ontpolderingsplannen. Voor ons een reden om des te meer duidelijk te maken dat ondanks hun besluit er NOOIT draagvlak in Zeeland voor deze plannen zal kunnen zijn.

  Wij willen ook de eigenaar en de pachters van de Hertogin Hedwigepolder laten weten dat de Zeeuwen achter hun strijd tegen ontpolderen staan. Dat geldt eveneens voor de betrokkenen in het Zwin, Perkpolder en Waterdunen, welke polders men ook onder water wil zetten.
  Als teken van steun willen wij u allen vragen een bedrag van minimaal 1 euro over te maken op de rekening van Red Onze Polders. U kunt dan in de omschrijving van uw overschrijving een steunbetuiging zetten. Wij zullen dan alle afschriften kopiëren (bedragen worden weggelaten) zodat wel alle namen en alle steunbetuigingen zichtbaar zijn.

  Beste mensen, het kost u even achter de computer naar telebankieren of een overschrijvingsformulier invullen en dan nog minimaal 1 euro en dat is het..... Laat op deze simpele manier uw steun blijken, het kan zoveel betekenen.

  Doe het vandaag nog en maak een bedrag over op :
  Bankrekening 1274.13.227 t.n.v. J.T. Waverijn-Roelse inzake
  “Red Onze Polders” te Philippine.
  Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met hoofd sponsorwerving dhr. W. Dobbelaer tel. 0114-313916
  e-mail wencdobbelaer@orange.nl
  A. de Feijter, secretaris actiecomit? tel.0115 431718
  Wij rekenen op uw steun!!!
  WIJ DULDEN GEEN ONTPOLDERING  zegt het Actiecomité “Red onze Polders”.   We laten zien dat ondanks het kabinetsbesluit wij geen ontpoldering dulden. Het actiecomité heeft bezwaar aangetekend bij de minister van LNV  tegen dit kabinetsbesluit. Men wil nu 300 ha onder water zetten, op termijn totaal 3000 ha Zeeuwen wees op uw hoede, straks staat het water overal in onze gebieden. Laat ons van Zeeland geen Landzee maken. Velen met ons zijn boos over dit besluit, daarom sluit u aan bij onze acties, steun onze acties.     TRACTOR ESTAFETTE  PROTEST TEGEN ONTPOLDEREN Zaterdag 12 december rijden vanaf het Zwin vele tractoren in een estafette langs de zeedijk naar de Hedwigepolder. Zij zullen daar symbolisch een spade brengen, waarmee op de route bomen geplant worden, maar deze spade mag niet in de grond om dijken door te steken.   Startschot om 9.00 uur bij restaurant De Witte Koksmuts te Retranchement door  Johan Robesin, lid Provinciale Staten van Zeeland Stopplaats: 10.30 - 11 uur  Breskens    presentatie Agrarische Jongeren Stopplaats:  12.00 – 12.15 uur Paulinapolder parkeerterrein bij het monument Stopplaats:  14.15 – 14.45 uur Perkpolder, paviljoen De Perk  Presentatie Agrarische jongeren 13.30 uur  powerpoint presentatie over de Schelde en de scheepvaart naar Antwerpen door professor dhr. Jaap Schijve in paviljoen De Perk, iedereen welkom Eindpunt:   16.00 uur  taveerne De Schoof Prosperpolder overhandiging spade aan Kees Slager, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal.   Organisatie: actiecomité “Red onze Polders” met ondersteuning van “De Levende Delta” en met medewerking van Agrarische Jongeren.   Info om mee te rijden met de tractor: Willy Dobbelaer, tel 0114 313916   mail wencdobbelaer@orange.nl  
  Red onze Polders

  Trekker-estafette Protesttocht

  Wie gaat er mee met trekkers langs de Westerschelde????

  Zaterdag 12 December 2009.

  1e etappe Startschot om 9 uur door dhr. Johan Robesin.     Vertrek richting Retranchement vanaf restaurant De Witte Koksmuts Kanaalweg 8, 4525 NA tussen Cadzand-Bad en Retranchement Via Cadzand-Bad - Nieuwvliet-Bad naar Breskens. In Breskens 30 min. pauze bij caf? rest. ‘t Vissershuis, Scheldekade 25 Breskens.     Presentatie Agrarische Jongeren in Breskens.

  2e etappe Vertrek om 11.00 uur vanaf  ’t Vissershuis richting Hoofdplaat. Daarna naar de Paulinapolder parkeerterrein bij de zeedijk. Pauze 30 min.

  3e etappe. Vertrek om 12.15 uur vanuit Paulinapolder. Daarna naar Terneuzen via de Griete en Zeedorp naar Perkpolder. Bij Perkpolder 30 min. pauze bij Paviljoen de Perk Zeedijk 7 Walsoorden. Om 13.30 uur interessante presentatie over estuarium en scheepvaart door prof. Jaap Schijve.

  4e etappe.  Vertrek  14.45 uur vanuit  Perkpolder richting Walsoorden.  Daarna via Grauwse Paal naar Emmadorp en Hedwigepolder. Eindpunt Taverne de Schoof Carolusstraat Prosperpolder Kieldrecht België. Trekkers die niet in België mogen komen kunnen parkeren in de Hedwige.  De chauffeurs kunnen dan met een collega of personen auto meerijden naar de Schoof.
  Aankomst rond 16.00 uur. Ontvangst dhr. Kees Slager,  Eerste Kamerlid.  

  Deelname is op eigen risico. Versier uw trekker met stickers, borden, spandoeken. (stickers bij de Actie groep).
  Inlichtingen:     W. Dobbelaer, Hoofdstraat 65, 4564 AN  St. Jansteen.
  e-mail wencdobbelaer@orange.nl   tel.0114-313916  of 06-12993239

  Red onze Polders e-mail eendragt@ziezo.biz  tel.0115-431718

  Wij vragen u deze flyer door te sturen via de mail of  te kopiëren en verspreiden.   Bij voorbaat dank!!!


  Red onze polders
  Totale afstand van de tocht ongeveer 95 km. Vindt u dat te lang dan kunt u een gedeelte van de tocht mee rijden, bv een of twee etappes of een gedeelte van een etappe. U kunt op elk moment aansluiten en weer vertrekken.


  Koppejan niet bij debat Hedwigepolder
  Het debat over natuurherstel Westerschelde in de Tweede Kamer wordt gehouden op donderdag 3 december aanvang 21.30 uur (kan iets later zijn).   De bus rijdt weer naar Den Haag:
   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Woensdag 26 augustus @ 11:26:48 GMT+1 (2213 maal gelezen)
  Meer lezen... | 75094 bytes meer | Score: 0
   

   
    Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!


  Beste mensen,


  Vrijdag 17 april was een bijzondere dag. Het kabinetsbesluit om niet te ontpolderen was bijna niet te geloven. Wat waren we blij en dankbaar met deze uitspraak. Velen hebben er aan bijgedragen om dit te bewerkstelligen. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.
  De politiek heeft geluisterd naar de (Zeeuwse) bevolking en respect getoond voor hun argumenten. Den Haag is een stapje naderbij gekomen.

  Naar aanleiding van dit kabinetsbesluit is een debat aangevraagd in de Tweede Kamer. Velen van ons willen dat graag bijwonen. Helaas is het nu voor de zoveelste keer uitgesteld.

  Het debat in de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit inzake het Natuurherstel Westerschelde is uitgesteld naar de 1e week van september .


  Actie in Breskens.
  Aanstaande dinsdag 30 juni, aanvang 19.30 uur wordt  op het Veerplein in Breskens een informatiemarkt gehouden over project Waterdunen. Het comit? Waterdunen Nee zal daarbij aanwezig zijn met een infostand en er wordt actie gevoerd met trekkers.

  “Red onze Polders” is daar ook bij aanwezig.  Carpooling vanaf busstation Terneuzen vertrek 18.15 uur.

  Kom ook naar Breskens en laat horen dat het een taboe is om goede landbouwgrond onder zout water te zetten, dat het een taboe is om de afspraak voor vrijwillige grondverwerving om te zetten in onteigening.
  Namens het actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde “Red onze Polders”

  Nout en Magda de Feijter
   


  ACTIECOMIT? “RED ONZE POLDERS”    .
  secr. Eendragtweg 12
  4543 PL Zaamslag  vrijdag 17 april 2009
  : Ontpoldering GAAT NIET door !
  Democratie op z'n best !

  Alternatief-voor-ontpoldering-kost-200-miljoen
  Verburg: ontpoldering wordt niet opgelegd
  Agrarisch Dagblad : Ontpoldering van de baan
  hedwigepolder_gered
  radio1 hedwigepolder-niet-onder-water
  Kabinet-luistert-naar-Zeeland  =====================================================
  Natuur- en milieuverenigingen maken meer kapot dan je lief is !
  Die hebben blijkbaar nooit gehoord van klimaatverandering en zeespiegelstijging ;-)
  En dat noemen ze democratie, als 2% van de bevolking bepaalt wat de andere 98% moet doen !!!???
  250.000 Zeeuwen versus 1100 ZMF'ers
  In 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, dus de partijen willen Uw stem, stuur Uw partij (welke maakt niet uit) een brief,kaartje,email dat je niet op hen stemt als ze voor ontpoldering zijn of er niks tegen doen, en dat ze ook tegen subsidie geven aan ZMf of andere natuur- en milieuverenigingen moeten zijn. Dat is geen chantage, dat noemen ze nou democratie als 2% doet wat 98% van de bevolking wil!
  Dat helpt !!

  Zie ook Het Forum van Nederland
  Zie ook: Niet de Zeeuwen maar de Belgen zijn schatplichtig (Kees Slager-Trouw 29-10-2008)
   
  Zeeuwen zijn in-polderaars, geen ont-polderaars!
  Boeren en burgers hebben gezorgd dat er nog natuur is, niet de groene mafia.
  Waar zij komen verdwijnt zelfs de natuur en diversiteit. Zie PCCC rapport van 2006.

  Zo zag het eruit 800nC

  En zo rond 1300nC


  (opent in nieuw venster-grote kaart)


  Zie ook de site over weervisserij.

   

  Moeten we meer dan 700 jaar arbeid en geld opgeven? Niet voor de natuur maar voor een
  stelletje beterweters, die er een dikbelegde boterham aan over willen houden?

  meer over de geschiedenis van de Schelde.

  (toegevoegd door redactie GK)
   
  Redactie: Zie ook onze eerdere artikelen over de wurggreep van de groene maffia op Zeeland.
   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Donderdag 15 januari @ 21:48:50 GMT+1 (3010 maal gelezen)
  Meer lezen... | 23474 bytes meer | Score: 0
   

   
    Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Groene Maffia - 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia

  2008:Balkenende volledig achter plan voor eilanden voor de kust

  Dankzij de Groene Maffia zitten we straks weer op zolder, door de overstroomde polder.


  Van onze "helderziende" zeeuwse reporter:

  1 februari 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia

  Wat vele bezorgde zeeuwse burgers al zagen aankomen sinds het begin van het millenium, is dan toch gebeurd.
  Omdat de groene maffia veel liever geld besteed aan het doorsteken van dijken, dan aan dijkverzwaring of verbetering is zeeland weer overstroomd.

  Was het begin nog het gesteggel over 600 ha als compensatie voor het verdiepen van de Westerschelde,
  al gauw spraken ze over nog 's 2400 ha als compensatie voor..ja wat eigenlijk..hun honger naar goedbetaalde banen en macht voor na 2014, ja werk krijgen is geen kunst, werk houden dat is de kunst.
  En dankzij het politieke baantjescircus en vriendjespolitiek stonden de zeeuwse burgers met lege handen,
  want inspraak in het nederlandse democratische stelsel stond natuurlijk niet toe dat de burgers ook hun zegje konden doen.


  Nee, dat moest uiteraard overgelaten worden aan deskundigen en inspraakorganen, zeker ex ambtenaren welke adviesbureautjes opstarten in te huren voor "uurtje dik factuurtje" en we dronken een glas en deden een plas en alles was weer zoals het was en die indachtig het spreekwoord: wiens brood men eet diens woord men spreekt, het wel 's even zouden gaan onderzoeken, evalueren, bespreken en na een eensluidende overweging tot het weloverwogen besluit kwamen de dijken door te steken en de natuur zijn gang te laten gaan.

  Nou dat deed die dan ook...

  Terwijl toch duidelijk in het PCCC rapport van 2006 stond:
  Het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het
  bestaande: fixatie in tijd en ruimte. Algemeen wordt verondersteld dat de ontwikkeling van eco-
  systemen in hoge mate voorspelbaar is, doordat er een evenwicht in de natuur is dat ervoor zorgt
  dat na een verstoring herstel plaatsvindt tot min of meer de oorspronkelijke samenstelling.
  Recent onderzoek wijst er echter op dat niet-evenwichtsprocessen een belangrijke rol spelen in de
  soortensamenstelling van ecosystemen. verstoringen kunnen in dat geval ook positief bijdragen aan de
  biodiversiteit. klimaatverandering noopt tot het nadenken over meer dynamische vormen van beheer.
  Traditionele strategieen, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen zou moeten worden
  vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede
  kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers.

  Oftwel de natuurjongens deden het al vanaf de 1970 jaren verkeerd, maar daar hoorde je niemand over in de media.

  februari 2008 : Natuurmonumenten beboet voor dood bokken

  En uiteraard kun je er nu niemand meer voor aansprakelijk stellen, de verantwoordelijken zitten allemaal
  op goedbetaalde baantjes en wassen hun handen in onschuld.
  En de burger mag weer als altijd de rekening betalen.

  Er is nog een ander spreekwoord: Wie betaalt, bepaalt !
  Het wordt tijd dat de burger naast belastingbetaler, ook de bepaler wordt van de besteding ervan.

  En het niet overgelaten wordt aan zogenaamde deskundigen die veel praten en niks zeggen,
  want zoals Bram van der Lek in 1970 al zei over deskundigen:
  Wat een boerelul niet kan begrijpen, is de moeite van begrijpen niet waard.

  Zie ook : http://www.landroof.nl

  En laten we maar gelijk alle windmolens in zee zetten die nu in op 't land
  meer subsidie dan wind vangen, op zee is tenslotte de meeste wind.
  En om CO2 te vangen en vervuilende stoffen laten we de natuur z'n eigen gang gaan en dan
  ontstaat er overal vanzelf bos ipv. eindeloze vlakten met groen niks.

  De klimaatverandering is zelfs volgens de IPPC dan ook behoorlijk overdreven,
  want zoals de zgn. goede doelen dollartekens in hun ogen krijgen bij elke grote ramp,
  is dat ook zo bij alle mediahype en hypemedia bij elke stormpje bij de groene mafia.

  Zie ook:

  Groene Maffia ? - Ontpoldering

  Groene Maffia - Zeeuwse polders toch onteigend tegen afspraken in


  2008:CDA, VVD en PVV willen halt op subsidie milieuclubs

  Cu Reimerswaal, en Partij van Zeeland willen subsidies aan ZMF stoppen.

  Milieuclubs moeten eigen broek ophouden

  Cramer dreigt subsidies milieuclubs stop te zetten

  Vissers weigeren gesprek met 'crimineel' Greenpeace

  Schip Greenpeace ramt uniek koraalrif

  Jaarlijks gaat er 20 miljard euro naar allerlei inspraakorganen die de belangen van de burgers moeten behartigen, maar vooral die van hunzelf nastreven.
  Misschien een idee om inspraak voor te behouden voor de burgers zelf? Middels telefoon-stemmen en
  -referendums. Scheelt 20 miljard euro en een hoop vergaderen en rapporten,dan kan de burger (eindelijk) zelf zijn belangen behartigen. Of is dat weer te democratisch ?


  en

  http://www.forumvannederland.nl
  Zeeland>Ontpoldering


  Het moet niet gekker worden:
  Dinsdag 12 februari 2008 - ANNA JACOBAPOLDER - Goed en slecht nieuws voor de bontbekplevier. Het beestje moet binnenkort zijn broedplaats bij Bruinisse verlaten, maar dat wordt goedgemaakt met een strandje in de buurt van Anna Jacobapolder.
  Nou maar hopen dat er op de oude stek ook ANWB borden staan naar het nieuwe broedgebied
  geschreven in (bontbek)pleviers anders weten ze dat niet natuurlijk.

  Dat krijg je met die natuurjongens die voor elke m2 er ook een terug willen.

  2008:
  Graag uw aandacht voor de volksvergadering op 4 juli 2008


  Wij verwachten veel belangstelling van o.a. politici, bestuurders en beleidsmakers.

  En sympathisanten, want nog steeds is de bevolking tegen het onder water zetten van goede landbouwgrond.

  Nu wil de overheid 600 ha, vanaf 2014 komt er nog eens 3000 ha bij.  Nadere inlichtingen:

  Actiecomit? “Red onze Polders”

  Secr. A. de Feijter

  Tel 0115 431718.


  Stormvloeden en grote overstromingen in Nederland (wikipedia)
  838 - 1014 - 1134 - 1163 - 1164 - 1170 - 1196 - 1212 - 1214 - 1219 - 1248 - 1277 - 1280 - 1282 - 1287 - 1288 - 1322 - 1334 - 1362 - 1375 - 1377 - 1404 - 1421 - 1424 - 1468 - 1477 - 1509 - 1514 - 1530 - 1532 - 1552 - 1570 - 1675 - 1682 - 1686 - 1703 - 1717 - 1820 - 1825 - 1906 - 1916 - 1953 - 2006
  Rond 1000 had Nederland nog een gesloten kustlijn, de Waddeneilanden en Waddenzee bestonden nog niet, men kon zo van Texel naar Den Helder lopen, de Zuiderzee/Ijsselmeer bestond nog niet en daar waren vele dorpen, de Haarlemmermeer en Biesbosch bestonden ook nog niet. Door overstromingen zijn er vele gaten geslagen in onze kustverdediging, zijn er tientallen dorpen in de zee verdwenen, en talloze mensen en dieren hebben het leven verloren.
   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 25 januari @ 11:55:09 GMT+1 (2406 maal gelezen)
  Meer lezen... | Score: 0
   

   
    Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Groene Maffia - A4 west, files en subsidies

  Woede over acties tegen wegenproject

  VVD wil einde aan traineren wegenbouw door beroepsmatige probleemmakers als Milieudefensie


  De enige manier om de groene maffia te treffen is waar t het meest zeer doet. Ontneem alle milieu-natuurlobbys zoals milieudefensie en provinciale landschappen en milieufederaties hun subsidies.
  We hebben tenslotte staatsbosbeheer en adhoc burgercomites werken ook zonder subsidies. De A4 tussen Halsteren en Steenbergen in Noord Brabant wordt nu heel duur omgelegd wat ook volgens een vrachtwagenchauffeur enkel voor t vrachtverkeer al een extra 20 miljoen liter diesel kost en dat is ook niet beter voor t milieu.
  Erger nog een directe aansluiting kan, maar zou over grond lopen wat in eigendom is van het Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Het lijkt wel op waarom makkelijk (en goedkoper) doen als het moeilijk en
  duurder kan.

  Waarmee ik niet wil zeggen dat heel Nederland geasfalteerd moet worden.
  60-80% van het openbaar vervoer is al subsidie, waarom dat niet aanvullen 100% en dat zonder verdere
  bijdragen beschikbaar stellen. (Dat is dus niet gratis!, de belastingbetaler betaalt)
  Het openbaar vervoer moet dan weer wel in de steden en dorpen komen, dus weg met alle drempels en
  chikanes, zullen de ambulancechauffeurs en passagiers ook beter vinden.
  De politie moet dan weer gewoon gaan controleren op snelheid. Dat doen ze nu niet omdat veel dorpen en wijken van 50 km zones naar 30 km zones zijn gegaan.
  Nog beter zou zijn een varable snelheidsbegrenzer, zodat automobilisten op een 50 km weg niet harder kunnen dan 50 km. Sluipverkeer wordt dan ook voorkomen.

  Schaf bovendien de subsidies voor vervoer via weg, trein enw ater af, raar maar waar, de meest vervuilende en meest inefficiente manier van vervoer, het wegvervoer, krijgt de meeste subsidie.

  Dan zal het meeste vervoer via trein en water gaan en worden de wegen leeg.   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Zondag 02 september @ 11:47:08 GMT+1 (1771 maal gelezen)
  Meer lezen... | 5923 bytes meer | Score: 0
   

   
    Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Zonder vlees beter voor mens, milieu en dier?

  Live Earth, angst is een slechte raadgever?

  Een van de statements daar was:
  De veelteelt voor menselijke consumptie stoot meer broeikasgassen uit dan alle auto's en
  vrachtwagens ter wereld.
  Dat word dus vegetarier en melk-loos worden of auto rijden?
  Volgens onderzoek in 1938 zou 1 koe evenveel broeikasgassen uitstoten als 85 ! auto's,
  een nieuw onderzoek geeft aan dat dat 10 auto's zijn.
  Nou kan je behalve als overheid een auto niet melken.

  Einstein:
  Bijen zijn verantwoordelijk voor 85% van de bestuiving van planten. Als alle bijen uitsterven, heeft de

  mensheid nog 5 jaar te leven.


  06/08/07 Auto beter voor milieu

  Lopen is duurder

  Anderzijds wordt van al onze energieproduktie 90% ! gebruikt voor transport van mens,dier en goederen.
  What a waste ! Meer en goedkoper openbar vervoer, minder diertransport (en diervoedsel) enkel voor export
  en meer zelfvoorzienende landen?

  Buitenhof 6 januari 2008:
  Rudi Rabbinge over wereldvoedselprobleem: (we voeden onze auto's ipv mensen)
  als je vegatarisch eet heb je paar 100 m2 nodig om zelfvoorzienend te zijn, wil je ook vlees dan wordt dan
  tienvoudige paar 1000 m2, wil je ook autorijden met biobrandstof dan worden dat worden dan flink antal 10.000 m2 (hectares).

  (per kg kippevlees is 3 kg graan, varkensvlees 5-6 kg graan en rundvlees 8-10 kg graan per kg vlees nodig)

  Met name de productie van deze (eerste generatie) vegetarische brandstof op zeer grote schaal lijkt nadelige gevolgen te hebben voor het klimaat en de voedselprijzen wereldwijd. Maar niet elke vorm van biodiesel kampt met die problemen. Het bedrijf Rosendaal Energy (Sluiskil, Zeeland) ontwikkelt momenteel een manier om brandstof uit algen te halen. Deze algen barsten namelijk van de energie. Algen zetten via fotosynthese koolstofdioxide en zonlicht om in een energiedragende olie. Die olie kun je oogsten, om hem vervolgens te vermengen met methanol of ethanol. Bovendien dragen de algen bij aan waterzuivering. Het simpele organisme is in staat de meeste voedingstoffen en chemicaliën uit water te halen. Volgens sommige schattingen is er ‘slechts’ vier miljoen hectare ruimte nodig om het complete wagenpark van de Verenigde Staten rijdende te houden. Ter vergelijking: om dezelfde hoeveelheid brandstof uit soja en koolzaad te produceren is 1,2 miljard hectare landbouwgrond nodig. (bron Kijk)

  Nederland verantwoordelijk voor verdwijnen oerbos

  Dit speelt trouwens al jaren, en de braziliaanse overheid probeert er iets aan te doen,
  maar de soja export is natuurlijk goed voor de export inkomsten.
  Om een idee te geven: De afgelopen 40 jaar is 700.000 km2 amazone woud verdwenen (bijna 20 keer nederland)
  De vernietiging komt de laatste jaren bijna volledig voor rekening van de soja plantages. Momenteel wordt er op 230.000 km2 voomalig regenwoud soja verbouwd.

  Zie dit engelse artikel

  Mensen verantwoordelijk voor uitsterven diersoorten

  Steeds meer dieren en planten verdwijnen

  Momenteel verbruiken we wereldwijd jaarlijks 10 terawatt, als we dat allemaal via centrales moesten doen,
  zijn dat er 10.000 en als dat via U235 is, is dat uranium in 10-20 jaar op.
  24 september 2007 EP ziet kernenergie als tussenoplossing

  2 oktober 2007 ECN:Kernenergie is niet duurzaam

  In zonnecellen heeft de USA een oppervlakte nodig van half Calafornia om evenveel energie te krijgen.
  Het aardgas in Nederland is over 40 jaar plm. op, dat levert de Nederlandse overheid tot dan toe,
  450 miljard euro aan aardgasbaten op.
  De oliebron-reserves worden momenteel nogal overdreven, de meest positieve prognoses zeggen dat over
  50 jaar de koek (olieplas) op is en dan?

  Waterstof? Windenergie?

  En waar wordt die olie vooral voor gebruikt? 90% gaat op aan transport en dan vooral de auto.

  Zie Life after the oil crash

  16-09-07 Greenspan: Irakoorlog ging om de olie

  De mythe van de hoge olieprijs(engels-doc)
  Of waarom een steeds lagere dollar en inflatie de olieprijs omhoogstuwen.

  Olie duur door goedkope dollar

  Kijk: het einde is droog


  De GMO-aardappel op de akker GMO Genitische manupilatie/modificatie

  Argumenten voor het vegetarisme

  • Het wereldvoedselprobleem: het voedsel dat nu gebruikt wordt voor de groei van dieren (lees: de vleesproductie) kan efficiënter aangewend worden om de honger te bestrijden. Een dier eet vele malen meer voedsel dan het via de slacht uiteindelijk zal opleveren. Men kan dus vegetariër worden uit solidariteit met de hongerende medemens.
  • De zorg voor het milieu (lucht, bodem, water): voor de productie van plantaardig voedsel is minder landbouwgrond nodig dan voor vleesproductie. Het mestoverschot (ammoniak) en de gebruikte medicijnen belasten het milieu. Het transport van dieren belast het milieu ook.
  • Medeleven met dieren: dit motief kan voortkomen uit een afkeer van de bio-industrie of bezwaar tegen het doden van dieren. Bovendien heb je dan ook geen vogelgriep.MKZ enzovoorts wat miljoenen dieren het leven kost.
  • Religieuze of spirituele redenen: onder andere boeddhisme en jainisme gaan uit van ahimsa = "niet kwetsen"; strikt uitgelegd leidt dit tot een vegetarisch dieet. Joden en moslims eten geen varkensvlees, hindoes eten geen rundvlees, of zijn zelfs veganisten (Vaishnavisme), Jain zijn hoofdzakelijk fruitariërs, sommigen nuttigen nog melk. Mensen die in reïncarnatie geloven, voelen schroom voor de mogelijke consumptie van een familielid. Veel Zevendedagsadventisten zijn vegetariër, hoewel hun geloof het eten van vlees slechts beperkt. Ook aanhangers van andere religies met een beperkt vleesdieet, eten in een gemengd gezelschap liever uitsluitend vegetarisch, om het risico te vermijden, dat ze per ongeluk toch verkeerd vlees zouden eten.
  • Redenen van menselijke gezondheid: sommige studies beweren dat vegetariërs gezonder zijn en langer leven dan vleeseters. Ook zijn er studies die erop wijzen dat de consumptie van vis en gevogelte gezonder is dan die van wild, rund- en varkensvlees. Er zijn ook studies die bewijzen dat vegetariërs minder kans hebben op sommige vormen van kanker (soms zelfs tot 50% minder kans) en hartklachten. Ook verlaagt een vegetarisch dieet de kans op galstenen, nierstenen en osteoporose. Studies wijzen er vaak op dat vegetarisme goed is voor de gezondheid. De invloed van een voedingspatroon zonder dierlijke producten op de gezondheid kan echter moeilijk onderzocht worden omdat het niet te isoleren is. Veel mensen zijn tegenwoordig allergisch voor bestanddelen van voedsel deels door toevoegingen (Zie ook E-nummers.) en gebruikte medicijnen. Oorsprong van griep ligt bv. in de provincie Guangdong in het zuiden van China waar veel watervogels en pluimvee wordt gehouden, via varkens gaat t virus over op de mens. ADHD zou voorkomen kunnen worden door smaak- en kleurstoffen uit snoep en voedsel te weren.
  • De smaak: sommige mensen hebben een afkeer van vlees of kunnen de smaak ervan niet verdragen.

  Zie ook: Ik wil meer vlees of was het juist minder?

  Dus stoppen met veelteelt en vleesconsumptie ?
  Dan hoop ik maar dat PETA dit vlees niet wil verbieden. ;-)
  Zie ook: running of the nudes.
  20 september 2007 Alicia Silverstone naakt voor Peta
  Wel leuk, maar toch raar dat ze vegitarisem bevorderen door lekker vlees.
  Maar van mij mogen ze daarmee doorgaan. ;-)

  meer >>>
   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Maandag 06 augustus @ 17:00:00 GMT+1 (2196 maal gelezen)
  Meer lezen... | 9671 bytes meer | Score: 0
   

   
    Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Live Earth : is angst een slechte raadgever?

  december 2009:
  De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar (engels)

  Zie ook :

  Live Earth : is angst een slechte raadgever?
  Groene Maffia- De grote klimaat-hysterie zwendel
  Groene Maffia - Wat is er mis met klimaatverandering?

  NU.nl
  RTL

  juli 2008: Zeespiegel stijgt niet door smelten gletsjers
                Help, de zee stijgt! (al 12.000 jaar)  Op de nederlandse site over Live Earth kan je een statement zetten.


  Ik heb deze gezet - Wat doe jij op 7-7-7? :

  Me vooral geen angst aan laten praten.
  In Middeleeuwen was t stukken warmer dan nu, dus is opwarming grotendeels natuurlijk en niet te voorkomen. Politiek moet voor oplossingen zorgen daar worden zij tenslotte dik voor betaald!  Angst is een slechte raadgever vind ik. We worden door de politiek en daaraan gerelateerde
  (dikbetaalde) belangenverenigingen continu angst aangepraat.

  Is het niet voor het milieu, dan wel voor vergrijzing of terrorisme, of werkeloosheid om er maar een paar te noemen.

  Hadden we daar hen niet voor gekozen? Om die problemen op te lossen?


  Zie ook mijn artikelen daarover.

  Op 7-7-7 ga ik lekker muziek kijken en luisteren.


  Uitzendingen op tv:

  Ned3 zaterdag 7 juli 2007 van 08.00 t/m zondag 6.48 (begonnen om 9.00)

  BBC2 zaterdag 7 juli 13.30 t/m 18.20 (begonnen om 14.00)
  BBC1 zaterdag 7 juli 18.30 t/m zondag 05.00

  Worldfeed begon om 10.00.

  Hier de link naar de world-feed, zodat je kan kijken of de dikbetaalde Ned3 presentatoren
  op tijd overschakelen en niet als Claudia van BNN bij Live Aid tijd verbeuzelen als egotrippende wereldverbeteraars.
  Je kan ook online kijken naar de andere concerten en voorlichtingsfilms.

  Werkt NIET enkel op 070707, als de concerten zijn afgelopen zijn de volledige concerten beschikbaar
  als streaming video !! Op de worldfeed link!!
  Kan je inhalen wat je gemist heb op Ned 3.


  11:20 Jammer dat de worldfeed steeds onderbroken wordt door de dikbetaalde egotrippende wereldverbeteraars/presentatoren.
  Had gehoopt dat ze wat geleerd hadden van Live Aid/Claudia.
  Ga t wel opnemen van BBC, ik wil muziek zien geen egotrippers!
  19.00: Wat is dat toch met die *****kers van de zgn. jongerenomroep BNN?
  Een reden te meer om de publike omroep maar af te schaffen.
  Krijgen ze een world-feed met bands en docufilmpjes, gaan ze dat monteren.
  Want ze willen een "interresant" programma maken, alsof zij dat uberhaupt kunnen.
  Als zij t wiel moesten uitvinden, zou t een vierkante zijn.
  Kijk maar naar de kijkcijfers.
  Nu lopen ze al 3 uur achter op de worldfeed terwijl de BBC pas om 14.00 is begonnen
  en maar 30 minuten achterloopt.
  01:00 begint er wat beter uit te zien op Ned 3, ze hebben weinig gasten meer dus kunnen ze
  gaan inhalen.

  Live Earth breekt records voor streaming videos  Zie ook de internationale Live Earth site en de nederlandse.


  Nagekomen: Bob Geldhof, van Liveaid en Live 8, furieus over Live Earth. (engels)

  LiveEarth meer voor de show dan de aarde


  Alweer t grootste concert ooit


  2 miljard mensen keken naar Live Earth


  10/7/7 Live Earth matig bekeken

  06/08/07 Auto beter voor milieu

  07/08/07 Gore: Vervuilers financieren klimaatleugens

  Notes:

  -De veelteelt voor menselijke consumptie stoot meer broeikasgassen uit dan alle auto's en
  vrachtwagens ter wereld.
  Dat word dus vegetarier en melk-loos worden of auto rijden?


  12 juli 2007 Windenergie is goedkoper dan kernenergie
  Milieutoeslag verdwijnt voor de helft in zakken milieuorganisaties

  Donderdag 12 juli zond t programma Reporter op Ned. 3 om 20.25: The Great Climat Swindle uit,
  indien je t gemist heb zie hier de link naar mijn artikel over de klimaathysterie zwendel..

  Hier reacties van Elsevier en Volkskrant:

  Is t nou de mens of de zon

  Het globale opwarmingsdebat

  17 augustus 2007 Amateurweerkundige haalt klimaatdata onderuit
  In de top drie warmste jaren komt geen enkel jaar in de huidige eeuw meer voor.
  Respectievelijk 1921, 1934 en 1998 gelden nu als de warmste in Amerika.
   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 06 juli @ 12:12:57 GMT+1 (1798 maal gelezen)
  Meer lezen... | 6898 bytes meer | Score: 0
   

   
    Ruimte en Milieu Ruimte en Milieu: Ruimtelijke Ordening - Groene Maffia - Zeeuwse polders toch onteigend tegen afsp

  Ook dit kabinet is blijkbaar niet te vertrouwen. Hoezo meer christelijke waarden?

  Zie ook :

  Nederland in 2020 verkloot door beleid over Prof. Adriaan Geuze

  De grote klimaathysterie

  Wat is er mis met klimaatverandering?

  Groene Maffia? - Ontpoldering  In de staat van het klimaat (pdf) december 2006 van het PCCC, (Lokale link)
  Platform Communication on Climate CHange staat op blz. 23, hoofdstuk 6.2:

  6.2 Veerkracht van de natuur
  het nederlandse natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte. Algemeen wordt verondersteld dat de ontwikkeling van eco-systemen in hoge mate voorspelbaar is, doordat er een evenwicht in de natuur is dat ervoor zorgt dat na een verstoring herstel plaatsvindt tot min of meer de oorspronkelijke samenstelling. Recent onderzoek wijst er echter op dat niet-evenwichtsprocessen een belangrijke rol spelen in de soortensamenstelling van ecosystemen. verstoringen kunnen in dat geval ook positief bijdragen aan de biodiversiteit. klimaatverandering noopt tot het nadenken over meer dynamische vormen van beheer. Traditionele strategieën, zoals het werken met doelsoorten en natuurdoeltypen, zouden moeten worden vervangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende natuurgebieden van goede kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers.

  Ja, dat krijg je met verenigingen als "Natuurmonumenten". De natuur is geen monument maar een levend iets. Dus het beleid is al vanaf 1970 verkeerd, maar nog steeds vechten ze om zogenaamde aanslagen op
  de natuur per m2 , vierkante meter, terug te krijgen. Het lijken wel ambtenaren.
  Maar waarom krijgen we deze stelling van deskundigen niet breed uitgemeten in de media ?


  Ik kreeg deze mail:


  Actiecomit? “Red onze Polders”
  secr. A. de Feijter
  Eendragtweg 12
  4543 PL Zaamslag
  tel 01153 1718
  Zaamslag 22 mei 2007
  Mevrouw, mijnheer
  Het gezamenlijk actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde “Red onze Polders” maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen betreffende het zogenaamd
  “Zeeuws Voorstel”.
  In beginsel vonden wij dit een vooruitgang omdat ingezien werd door de betrokken partijen, dat het inleveren van goede landbouwgrond voor zilte natuur een zinloze ingreep is.
  Helaas en voor ons onacceptabel is dat de vrijwilligheid voor grondverwerving in dit voorstel niet is meegenomen. Voor het Zwin en de Hertogin Hedwigepolder staat in het voorstel beschreven: “Doorgaan met deze grensoverschrijdende projecten.
  Dit vinden wij eveneens niet acceptabel.
  Voorts schrijft de minister van LNV in haar brief dd 27 april 2007 naar de Tweede Kamer, dat na verschijning van het milieueffectrapport voor de Hertogin Hedwige- en Prosperpolder is voorzien in een ontwerp-Rijksprojectenbesluit, en dat haar geen andere keuze is dan de onteigeningstitel. Dit is niet conform de afspraken over vrijwillige grondverwerving, die gemaakt zijn met de landelijke en provinciale overheden.
  Bovendien verbaast het ons ten zeerste, dat aan dit verdrag onder andere gekoppeld is:
  1. een afspraak met het Rotterdamse loodswezen
  2. verdieping en natuurherstel van de Westerschelde.
  Wij vragen u dringend uw expertise in te zetten om ontpolderen totaal te voorkomen.
  Wij zien als mogelijkheid hiertoe een gedegen onderzoek naar de mogelijke alternatieven en het voorstel van Prof. A. Geuze om land te winnen en eilanden voor de kust aan te leggen.
  Deze mogelijkheden vragen echter tijd voor nader onderzoek en gezien de afspraken in het verdrag is deze er niet.
  Daarom vragen wij u te bewerkstelligen dat verdieping en natuurherstel ontkoppeld wordt. Dit zal voor alle partijen gunstig uitpakken: Antwerpen zijn verdieping en de Zeeuwen worden gevrijwaard van een desastreuze gedwongen ontpoldering.
  Hoogachtend,
  A. de Feijter. ==========================================================================

  Zaamslag, 24 mei 2007
  PERSBERICHT
  • NEEM DE TIJD VOOR ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDEREN.
  • ONTKOPPEL HET VERDIEPEN EN HET NATUURHERSTEL.
  • GEEN ONTEIGENING VAN POLDERS
  Het gezamenlijk actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde “Red onze Polders”
  schrijft dit in haar brief naar de minister van LNV, de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de landelijke en provinciale overheden.
  De brief van de minister naar de Tweede Kamer spreekt van het opstarten van een
  ontwerp-rijksprojecten besluit en dat er haar geen andere keuze is dan de onteigeningstitel.
  Dit is niet conform de afspraken met de Tweede Kamer, die vrijwillige grondverwerving bepleit.
  Volgens het actiecomit? moeten alternatieven van o.a. De Levende Delta en het voorstel van Prof. A. Geuze de kans krijgen om nader onderzocht te worden. De tijdsdruk mag hierop niet van invloed zijn.
  Namens het actiecomit?
  A. de Feijter
  Zaamslag
  tel 0115 431718
  .
  Het gezamenlijk actiecomit? tegen ontpolderen
  “RED ONZE POLDERS”
   
   
    Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 25 mei @ 12:16:48 GMT+1 (2251 maal gelezen)
  Meer lezen... | Score: 0
   

   

  Zomertijd  > vooruit
  Wintertijd  < achteruit
  2013 31 maart 27 oktober
  Wij gebruiken GEEN cookies,
  een aantal van onze
  adverteerders en links
  WEL!


  De Gratis Krant van Nederland,
  elk uur van de dag actueel.
  Krant - Overzicht van ( gratis )
  kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

  Page 1
  Stelling van de dag
  Page 2 : Regionaal, Beurs
  Page 3 : the girls :-) Lifestyle


  De Gratis Krant Internationaal

  Wat gebeurde op deze datum?

  Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

  We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
  emailadress, WE didn't send it !


  Translate this site (partial)
  in 53 talen


  Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
  United World Forum Net

  De modaalpartij

  Follow @CeesBoogaart
  on Twitter
  en Facebook

  In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

  George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


   

    Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Opinie
  [ Opinie ]

  ·Pim Fortuyn wordt nog steeds vermoord, na 6 mei 2002
  ·Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
   

    Categorie Menu

 • Alle categorieŽn
 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 20 mei
  · Nederland in 2020 verkloot door beleid !?
  Maandag 12 maart
  · Groene Maffia- De grote klimaat-hysterie zwendel
  Zondag 21 januari
  · Groene Maffia - Edelherten, te gek om los te lopen?
  · Groene Maffia - Wat is er mis met klimaatverandering?
  Vrijdag 10 maart
  · Ruimtelijke ordening- Groene Maffia ? - Ontpoldering
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 243
  Leden: 0
  Totaal: 243
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10640112
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link