Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Boeken Boeken: De wereldburger bestaat niet, elite!!!

Wikipedia

De wereld na Wikileaks
De wereldburger bestaat niet
R. Cuperus

We leven, bij alle welvaart, in gevaarlijke tijden. Maatschappij, economie en politiek raken op drift door de ontwortelende globalisering. Er treedt een steeds hardhandiger scheiding op tussen winnaars en verliezers. Overal in Europa duiken populistische bewegingen op, vaak van extreemrechtse snit, soms moeilijker te duiden, soms links-populistisch.

De hedendaagse, cultuurarme beleidselite, gegijzeld door technocratische toekomstbeelden, gooit olie op het vuur van een al zeer riskant veranderingsproces: door een megalomane vlucht vooruit met het Europees Project, door een argeloze omgang met het ‘nieuwe kapitalisme’ en door multi-etnische massamigratie. Zal het een land als Nederland lukken zich aan te passen aan de nieuwe spelregels van de globale wereldsamenleving? Welke prijs moet daarvoor worden betaald? En is de bevolking bereid die prijs te betalen?
Ren? Cuperus zoekt de pijngrens van de veranderingen op. Op het scherpst van de snede analyseert hij waarom Nederland niet uniek is met zijn fortuynistische Opstand der Burgers en waarom heel Europa, meer en minder openlijk, gepijnigd wordt door een groot onbehagen.


De auteur is als cultuurhistoricus verbonden aan de Wiardi Beckmanstichting, adviseert onze vice-premier en is internationaal actief als linkse ideoloog. Een van de zeer weinigen die - wars van modieus gebabbel - op basis van gedegen onderzoek gevestigde standpunten durft aan te vallen. In dit werk analyseert hij haarscherp hoe de elite, zonder zich te bekommeren om de gevolgen, een *****tail van neoliberale mondialisering, technologische en culturele innovatie en de multiculturele samenleving als 'moderne wereldburger' omhelst zonder daar richting aan te geven. En de gevolgen: wat is bijvoorbeeld de toekomst van hen die geen goede opleiding kunnen volgen? Hoe houden die zich straks staande? Gevolgen: onbehagen bij brede lagen van de bevolking, opkomst van populisme, extremisme en zelfs ontwrichting van onze huidige maatschappij. Eindelijk iemand die dit belangrijke, moeilijke onderwerp dat echt iedereen bezighoudt als geheel messcherp analyseert, en dat ook nog eens duidelijk en leesbaar verwoordt.

(NBD|Biblion recensie, Drs. H.H.M. Meyer)

We leven in gevaarlijke tijden. De internationale kredietcrisis heeft ons in de eerste echte globaliseringscrisis gestort. Dat is niet alleen een financieel - economische crisis, maar ook een sociale en morele crisis. Maatschappij, economie en politiek raken op drift door de globalisering. Vertrouwde samenlevingen worden ontwricht. Er treedt steeds een hardhandiger scheiding op tussen winnaars en verliezers. Overal in Europa duiken populistische bewegingen op, vaak van radicaal rechtse snit, soms links - populistisch. Zal het een land als Nederland opnieuw lukken zich aan te passen aan de spelregels van de nieuwe wereldsamenleving? Welke prijs moet daarvoor worden betaald? En is de bevolking bereid die prijs te betalen? In De wereldburger bestaat niet zoekt Ren? Cuperus de pijngrens van de veranderingen op. Op het scherp van de snede analyseert hij hoe de Europese middenklassensamenlevingen onder druk staan van de 'globaliseringsopstand' van pseudo - kosmopolitische elites. En waarom middenpartijen als de PvDA en het cda dreigen te bezwijken onder de maatschappelijke krachten van dynamiek en onbehagen die op hen inbeuken. Gevraagd: een fundamentele 'reset' van het vastgelopen economisch - maatschappelijke systeem door een minder losgezongen en zelfzuchtige elite.


 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Zaterdag 23 oktober @ 14:43:55 GMT+1 (1941 maal gelezen)
Meer lezen... | 11417 bytes meer | Score: 0
 

 
  Boeken Boeken: Adel van de geest, stof de geest weer 's af !Adel van de geest
Rob Riemen

Rob Riemen, initiatiefnemer en directeur van het Nexus instituut dat debatten verzorgt tussen intellectuelen die het niet met elkaar eens zijn, heeft een boek geschreven waarin hij bepleit dat de intellectuele elite zich af moet keren van het post-modernisme en hun blas?houding moet laten varen. Het is weer tijd voor grote waarheden en grote idealen.
Aanleiding van deze oproep was een gesprek dat hij voerde met vriendin Elisabeth Mann Borghese (dochter van Thomas Mann) en diens oude vriend en componist Joseph Goodman. Het gesprek vond plaats in New York, enkele weken na de aanslagen. Ze deelden hun verontwaardiging over de reactie van vele intellectuelen (zoals bijvoorbeeld dit stuk van Susan Sonntag in de New Yorker), die de aanslagen rationaliseerden door te stellen dat het geen laffe aanslag was op onschuldige mensen, maar een aanval op de Amerikaanse cultuur die eigenlijk al wel een tijdje te verwachten viel.
Riemen verkent in zijn boek de visies van Walt Whitman, Goethe, Thomas Mann, Ulrich von Hutten en Spinoza en concludeerde dat Nietzsches "God is dood" alleen maar kan leiden tot desinteresse en een maatschappij die volkomen gestoeld is het vergaren van rijkdom en macht. En in een maatschappij waar rijkdom en macht hoogtij vieren is het moeilijk om nog te zoeken naar permanente waarden als schoonheid, waarheid en recht.
Toch zal een zoektocht naar schoonheid, waarheid en rechtvaardigheid niet zozeer een gelukkiger leven maar wel een bevredigender leven ten gevolg hebben. De mens is nu vaak bezig 'het zo aangenaam mogelijk te hebben' door middel van nog grotere televisies, nog snellere computers, nog mooiere kleren of een nog schitterende uiterlijk. Afgezien van mogelijke schulden bij kredietonwaardige banken, levert zo'n levensinvulling eigenlijk alleen maar meer gemis op: er is immers altijd wel iemand nog rijker en mooier of in het bezit van een grotere televisie. Een zoektocht naar immateriele waarde levert een leven op dat menselijk ongeluk niet marginaliseert maar waar dat misschien zelfs waardevol is.   De taak van de intellectueel is volgens Riemen om door middel van nieuwe ideeën en idealen te inspireren. Niet langer de terrorist verdedigen, niet langer alles kapotrelativeren maar een standpunt innemen en dat verdedigen, desnoods tot de dood. Want als je nooit kiest, eeuwig in twijfelt leeft, zo stelt Riemen, weet je aan het einde van je leven maar ??n ding zeker: dat je nergens voor hebt geleefd.
 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Zaterdag 10 juli @ 01:00:00 GMT+1 (1764 maal gelezen)
Meer lezen... | Score: 5
 

 
  Boeken Boeken: De krant brengt de leugen in het land

behalve de mijne natuurlijk ;-)

Uiteraard bedoelen ze hier ALLE media mee, dus krant, tv, radio, website van krenten, tv en radio.

29 miljoen perssubsidie verdeeld!

amerikanen geloven media niet meer

Definitie van redacteur:
een medewerker van een krant, wiens taak het is om het kaf van het koren te scheiden en vervolgens
het kaf te publiceren
Elbert Hubbard (1856-1915), Amerikaans uitgever

Wikileaks  213.251.145.96

assange kan man van het jaar worden

site wikileaks plat attack domain

wikileaks zit op nederlandse server

wikileaksbaas beantwoordt online vragen


Gebakken lucht
N. Davies


Een topjournalist ontmaskert de leugens, verdraaiingen en propaganda in de wereldwijde media.

'De journalistiek sterft uit door de commercie. De belangrijkste taak van journalisten is te proberen mensen de waarheid te vertellen. Maar keer op keer maken we verhalen die verdraaid zijn en onwaarheden bevatten, of die propaganda zijn. O, zeggen mensen dan, dat moeten jullie zeker schrijven van jullie rijke bazen. Maar dat was vroeger. Het echte probleem is de nieuwe generatie krantenbazen die niet uit is op propaganda, maar op winst. Deze eigenaren hebben verschrikkelijke schade toegebracht aan de redacties.

Ze hebben hun kosten verlaagd door te bezuinigen, en hun inkomsten verhoogd door steeds meer pagina's en bijlagen te eisen. Journalisten hebben dus geen tijd meer om hun werk te doen. Ze praten niet meer in het caf? met politieagenten en leraren. En vooral: ze hebben geen tijd meer om de feiten te checken, de basis van het vak.' Nick Davies in een gesprek met de Volkskrant.

Gebakken lucht is een verpletterend boek dat inzicht geeft in de propaganda van regeringen, de wijze waarop kranten zonder inhoudelijke check 'gevuld' worden, en het opblazen door de media van verhalen tot mythische proporties: zo bleek de millennium bug een zeepbel, massavernietigingswapens onvindbaar, heroïne lang niet zo schadelijk als u denkt en de zogenaamde leider van Al-Qaida in Irak, Abu Musab al-Zarqawi, een querulant en non-valeur.


Een voorbeeld?

De mythe dat filesharing, elke download, de verkoop van CD's en DVD's doet stagneren, ongeacht crisis of
nieuwe technieken.

Er is zelfs een 142 pagina's tellend overheidsrapport  (PDF) dat zegt dat filesharing goed is voor de welvaart.

Het delen van bestanden is goed voor de Nederlandse welvaart. Zelfs na compensatie voor misgelopen omzet blijft er 100 miljoen euro per jaar over, bepleit onder meer TNO.
"Consumenten krijgen als gevolg van file sharing toegang tot een breed scala aan cultuurproducten. Dit heeft een welvaartsverhogend effect," stellen onderzoekers van TNO, SEO Economisch Onderzoek en IVIR in hun rapport. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Economische Zaken en Justitie. De conclusie is opvallend omdat de discussie rond filesharen vaak focust op het juridisch aspect van auteursrechtenschending en de omzet die artiesten en platenmaatschappijen daardoor mislopen. De onderzoekers onderkennen dat een omzetdaling aannemelijk is, maar waarschuwen dat downloads "niet ??n op ??n vertaald kunnen worden naar gederfde omzet".
De pot verwijt de ketel?  Zestig miljard geeist van muziekindustrie voor inbreuk auteursrechten
Het TNO-onderzoek hangt de theorie aan dat een gedownload nummer niet per se ten koste gaat van aankopen: "een negatief effect van file sharing op de verkoop van cd's kan niet worden uitgesloten, maar staat evenmin onomstotelijk vast," stellen de onderzoekers. Naast het verschil tussen eerste en tweederangs muziek, leidt downloaden ook tot nieuwe aankopen omdat consumenten muziek rustig kunnen uitproberen. Downloaden is dan ook niet de enige oorzaak van de omzetdaling in de muziekbranche van de afgelopen jaren. Zo wijzen de onderzoekers op een mogelijk verband met de introductie van de CD-speler in 1982, waarna consumenten tijdelijk meer CD's kochten om hun platen-collectie om te zetten naar CD's. De verzadiging van de CD-markt zou slechts toevallig zijn samengevallen met de opkomst van Napster in 1999. Bij hun berekening van de schade van downloaden, gaan de onderzoekers uit van eerder onderzoek dat schat dat slechts 5 tot 7 procent van de illegale muziekdownloads ten koste gaat van omzet. Oftewel: voor elke 15 tot 20 downloads wordt er ??n track minder verkocht. De onderzoekers adviseren de overheid innovatie te stimuleren zodat hybride modellen kunnen ontstaan waarbij artiesten niet louter afhankelijk zijn van muziekverkopen, maar concrete acties ontbreken. Zij pleiten daarnaast nadrukkelijk tegen het criminaliseren van downloaden. Een dergelijk juridisch offensief levert in de praktijk niets op, en treft bovendien de beste klanten. Want downloaders zijn een groep die juist ook veel aan media en entertainment uitgeeft.

Sta op tegen verstuurder van valse facturen SENA

Brein ten onder tegen ziggo     het vonnis(pdf)  buma zit op geld  BREIN
Torrentfreak zet Tim Kuik episch voor paal      2
entertainmentindustrie moet zich eens aanpassen aan moderne tijd  burgerintitatief http://muziekenfilm4all.nl/

CDA, D66 en GroenLinks vinden het huidige auteursrecht achterhaald  (grotendeels) afschaffen dus!

hoogleraren vs:verliezen door piraterij niet bewezen
  BREIN kan dus opgedoekt worden

Obama gezwicht voor copyrightpolitie

copyright aanklacht pornosites

Zie ook: het forum van nederland en deze


Vlamingen bekeurd voor tonen wedstrijd Nederland

Ministers willen beperking octrooirecht plantaardig materiaal

en zo kan je nog talloze dingen noemen: irak, noodzaak voor bezuinigingen, wilders.

Of de gekte met natuur, alsof de natuur er op vooruit gaat door de bemoeienis van de groene maffia.
B.v. met het grootste gedrocht: Natura 2000, ook al opgelegd door Europa.


 
 
  Geplaatst door Redactie op Donderdag 11 februari @ 11:12:41 GMT+1 (1861 maal gelezen)
Meer lezen... | Score: 0
 

 
  Boeken Boeken: De Holocaust is voorbij...


De holocaust is voorbij

Avraham Burg

27 januari 2010 Holocaust Memorial Day

Het sjoatrauma van Israel.  Afrekenen met Hitlers erfenis

Oorspr. titel:
The Holocaust Is Over. We Must Rice From Its Ashes.


Het moderne Israël en joden overal ter wereld zuchten onder de herinnering aan de verschrikkingen van Hitler en de Holocaust. Volgens Avraham Burg is het land zwaar getraumatiseerd en heeft het zijn vertrouwen verloren in zichzelf, zijn buren en de omringende wereld. Hij laat zien dat dit een van de oorzaken is van toenemend nationalisme en geweld in Israël.

De Holocaust is voorbij is een zeer persoonlijk boek, waarin Burg aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis (zijn ouders waren Holocaust overlevers) bepleit dat Israël Hitlers giftige erfenis achter zich moet laten. Alleen dan is vreedzaam samenleven met de Arabische buren mogelijk, en alleen dan is er een toekomst voor Israël.
 

'In den beginne was de Shoah'
Oud-voorzitter Knesset schreef controversieel boek.
‘Ik ben tegen politici die de Holocaust exploiteren om de wereld te dwingen Israël te steunen.’ Dat zegt Avraham Burg in een interview naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van zijn boek The Holocaust is over. We must rise from its ashes, dat afgelopen maandag 25 januari werd gepresenteerd in De Balie in Amsterdam, zie interview in Historisch Nieuwsblad
‘Een provocerende stellingname, die het verdient wereldwijd in ogenschouw genomen te worden.’ – Kirkus Reviews ‘Een oprechte reflectie van een gekweld man, op zoek naar universeel-joodse waarden.’ – Le Figaro ‘Een krachtig boek, en een aanklacht tegen de manier waarop het zionisme en de Holocaust zijn ingezet.’ – Globe and Mail ‘Een fascinerend en uitdagend boek, dat gelezen zou moeten worden door iedereen die om Israël geeft.’ – John J. Mearsheimer, auteur van De Israël Lobby
Zie ook: Geef Palestina terug aan de Palestijnen.

en Norman Finkelstein
 
 
  Geplaatst door Redactie op Zaterdag 16 januari @ 23:01:46 GMT+1 (1816 maal gelezen)
Meer lezen... | Score: 0
 

 
  Boeken Boeken: Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt

Waarom de 3000 miljard euro voor de zieligindustrie de afgelopen 60 jaar weggegooid geld was.

Zie ook eerdere artikelen2012:

china neemt de wereld over   The winner takes it all

Buitenhof Louise Fresco en Cordaid: 4 miljard Ontwikkelingshulp gaat grotendeels op aan
vergadercircuit,baantjesmachines en salarissen.

Waarom ontwikkelingshulp niet werkt, en wat er wel moet gebeuren.

What if, de hulp stopt

Ontwikkelingshulp houdt Afrika arm


Doodlopende hulp
Moyo, D.F.


Auteur: Dambisa Moyo ,Rwanda, master thesis.

Verfrissende kijk op ontwikkelingshulp
Eindelijk een boek door iemand die ontwikkelingshulp van de ontvangende kant heeft meegemaakt. Ze geeft veel bekende en minder bekende informatie over waarom al die ontwikkelingshulp niet geholpen heeft. Op een indringende wijze geeft ze aan wat er allemaal fout is gegaan met die hulp en ook waarom dat fout ging. Bovendien doet ze dit op een goed leesbare manier. Haar financiële onderbouwing is niet even gemakkelijk te volgen, maar ze geeft haar ideeën de ruimte bij het zoeken naar oplossingen over hoe het anders zo kunnen en moeten. Hiermee wordt het een inspirerend boek dat iedereen in dit vak gelezen zou moeten hebben. Ze praat niet over een verloren continent maar geeft allerlei voorbeelden over hoe landen hun achterstand kunnen inhalen. Met name de hulp vanuit China krijgt van haar veel waardering, waar velen in Nederland het niet mee eens zullen zijn.
Kortom een helder en verfrissend boek dat tot nadenken stemt.

Zie ook de Immigratieramp

Wat kost een allochtoon?
Wat kost de immigratie?
Wat kost de massaintegratie?

 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Zaterdag 10 oktober @ 12:00:00 GMT+1 (2289 maal gelezen)
Meer lezen... | 4035 bytes meer | Score: 0
 

 
  Boeken Boeken: Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!

Niemand regeert
In Nederland is geen vrije markt in de zorg, huur en openbaarvervoer markt, want het is een nepmarkt.


Niemand regeert
Marc Chavannes


Op vpro 4 oktober 2009

Wie is er de baas in Nederland? De overheid lijkt het logische antwoord. Maar in de afgelopen twintig jaar heeft de Nederlandse overheid steeds meer taken overgedragen aan de bejubelde vrijemarktwerking. In het boek Niemand regeert, bundeling van de columns van Marc Chavannes, wordt uiteengezet hoe de overheid stukje bij beetje iedere vorm van autoriteit vrijwillig heeft afgestaan, met als resultaat ministers die nergens meer 'over gaan' en pseudo-bedrijfsmatige overheidsdiensten.
Het idee dat de vrije markt overheidsdiensten beter, en vooral goedkoper, kan leveren dan de overheid zelf is overgewaaid uit Engeland en Amerika. Thatcher sleepte zo Engeland uit een crisis, en ook Reagan maakte goede sier met zijn economische hervormingen. Chavannes benadrukt in zijn boek hoe vreemd het is dat dit 'vermarkten' jaren later in Nederland, toch al zo anders dan Engeland en Amerika door ons onvolprezen poldermodel, klakkeloos en rigoreus ook werd ingevoerd.
Rigoreus? Ja, nogal. Gezondheidszorg, openbaar vervoer, de posterijen, energie- en watervoorziening, taxi's, alles moest eraan geloven. Ondanks voorbeelden uit het buitenland waar zulk beleid volkomen in de soep liep zoals het openbaar vervoer in Engeland. En ondanks situaties waarin vrije markt voor de burger geen merkbaar voordeel op kan leveren, zoals bij de energievoorziening. En, misschien nog wel het meest schrijnende voorbeeld, ondanks onderzoek dat uitwijst dat de zorg er kwalitatief ernstig op achteruit gaat als het het uitgangspunt van de dienstverlener rendement en winst is.
Bijkomend probleem is dat deze geprivatiseerde bedrijven niet zo vrij zijn van overheidsbemoeienis, regeltjes en inmenging als wordt voorgedaan. De vrije markt kan zo zijn werk niet doen. Als de boel vervolgens in het honderd loopt wordt niet alleen het bedrijf maar ook de minister van toepassing erop aangekeken. Deze verklaren vervolgens eensgezind dat ze hier niet over gaan. Verantwoordelijkheid is onduidelijk opgedeeld in kleine porties, niemand kan de gehele verantwoordelijkheid nog nemen, en leiding nemen is vrijwel onmogelijk geworden.
Uitloper van deze gedachte is ook het rucksichtloss verkopen van grote Nederlandse bedrijven aan het buitenland. Maar liefst 69% van aandelen in Nederlandse bedrijven is in handen van buitenlanders en daarmee horen we bij de top vijf in Europa. Waar het in andere Europese landen nog heel normaal is om te protesteren tegen de verkoop van grote bedrijven, gaat men in Nederland er kennelijk vaak vanuit dat 'het wel goed zal komen'. Chavannes waarschuwt dat het wel erg naief is om te geloven dat KLM in de handen van een Franse eigenaar net zoveel voor Nederland zal betekenen als het voorheen deed.
Andersom is meer overheidsbemoeienis vaak ook geen zegen. Dit komt tot uiting in een stortvloed aan 'leuke projectjes' en regeltjes verzonnen door ambtenaren of ministers die nog niet half aan de praktijk hebben geroken. Gratis schoolboeken voor alle kinderen! Het klinkt mooi, maar de uitvoering is een drama. Zo mag er bijvoorbeeld door een leraar alleen maar opgegeven worden over welk onderwerp het boek moet gaan: "graag een boek van een oude Griek die een reisverslag schreef".
Is het dan allemaal te laat? Is Nederland een ondoordringbare kluwen van overheidsbemoeienis, idiote regelgeving en vrije markt distopie geworden? Nee! Wees niet langer stil en begin vragen te stellen aan wethouders of gemeenteraadsleden, luidt de boodschap van Chavannes. Waar politici zich te gemarginaliseerd voelen om nog boude uitspraken te doen, kan flink gemor van hun kiezers ze daar misschien weer toe bewegen. 
 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Zondag 04 oktober @ 22:12:21 GMT+1 (3464 maal gelezen)
Meer lezen... | Score: 0
 

 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Redactie
  [ Redactie ]

  ·Op 21-12-2012 11.13 UTC:einde van de wereld, een nieuwe Gratis Krant
  ·Over de 1 miljoen pageviews heen in nog geen 7 jaar!
  ·Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  ·Het Forum van Nederland is online...!!!!
  ·Uitbreiding zoekfunctie met Wikipedia
  ·3e hackpoging : www.trhackteam.org
  ·De Gratis Krant op tabloid !
  ·We zijn verhuisd !
  ·Hackpoging nr. 2
   

    Categorie Menu

 • Alle categorieŽn
 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Dit blok heeft geen inhoud.
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 134
  Leden: 0
  Totaal: 134
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10640625
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link