Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Buitenland: Ontwikkelings samenwerking: De zieligindustrie
Geplaatst op Zaterdag 28 april @ 20:36:33 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Buitenland 2011:

Goede doelen publiceren salarissen directie op internet

2008: Tsunamigeld? Waar is het gebleven?

1,2 miljard voor goede doelen!


Kredietcrisis treft vermogen goede doelen

Meldpunt voor slechte goede doelen

Geef de armen een dollar per week !
Weg met alle praatjes over duurzame ontwikkeling, weg met de geldverspillende hulpindustrie, weg met de jaarlijkse 50 miljard dollar aan ontwikkelingshulp.

Ingezamelde kleding niet naar de armen in Afrika maar als matrasvulling

Januari 2008 :Corruptie?Minister Herfkens kreeg zelf "huursubsidie" van ontwikkelingshulp

Rijk kan vergoeding Herfkens niet terugvorderen

CNN schrapt do*****entaire over corruptie Afrika wegens juridische dreigementen
In de do*****entaire Living with Corruption toont de journalist Sorious Samura uit Sierra aan dat corruptie wijdverbreid is in Afrika.
CNN wil niet zeggen welke 'juridische belemmeringen' de nieuwszender ervan weerhouden Living with Corruption nog langer uit te zenden. Mogelijk hebben deze te maken met bepaalde politieke leiders of hulporganisaties die Samura van corruptie en diefstal beschuldigt.
De do*****entaire vindt U in 4 delen hier : 1 2 3 4


Zie ook : Wereldverbeteraars, ga 's wat nuttigs doen

Is Reijnders schuldig aan de malariadoden?

Honderden bestuurders goede doelen met strafblad

Veel bestuursleden goed doel hebben strafblad

5% bestuursleden goede doelen heeft strafblad


Mandela,Gorbatschov nemen stappen tegen Nederlands Kinderfonds


Het CBF keurmerk
Het CBF keurmerk iseen particulier initiatief en de inschrijving is een kostbare aangelegenheid. Het kost ruim € 4300 om het CBF-keurmerk aan te vragen. Daar komen nog jaarlijkse kosten bij die, afhankelijk van de inkomsten van de organisatie, liggen tussen € 330 en ruim € 6600. Bovendien dient er om de vijf jaar een hertoetsing plaats te vinden waarvoor deelnemers € 2175 betalen. Ook kan het CBF op dit moment nog geen garantie geven omtrent de bestedingen van gelden, zeker waar het internationaal opererende organisaties betreft. Recente schandalen omtrent gerenommeerde organisaties, mèt CBF-keurmerk, hebben dit geïllustreerd.


Wat is er de afgelopen 50 jaar gebeurd met die 2300 miljard dollar, ontwikkelingswerkers ?

Bill Gates van Microsoft en superbelegger Warren Buffet hebben hutje bij mutje gegooid en willen nu 60 miljard dollar besteden aan ontwikkelingshulp. Dat schijnt 10 maal zo veel te zijn als de Verenigde Naties, maar het is een schijntje vergeleken met de 2300 miljard die de 'internationale gemeenschap' in de afgelopen halve eeuw spendeerde aan... ja aan wat eigenlijk? Als je bedenkt dat het 12 cent per persoon kost om bijvoorbeeld de malaria sterfte te halveren. Voor die 2300 miljard hadden we de hele wereldbevolking zo'n pil kunnen geven en dan hadden we nog 2299 miljard over gehouden. Waarom hebben die malarialijders die pil niet gekregen? En al die andere goedkope geneesmiddelen? De derde wereld heeft veel problemen, maar als Pronk en de Oxfam/Novib (Nederland heeft de 'eer' een voorloper in de ontwikkelingshulp te zijn) en de VN er niet in slagen om zo'n probleem de wereld uit te helpen, wordt het dan niet eens tijd om ze daarop aan te spreken?

We kennen allemaal de tsunami actie, waarin de SHO samenwerkende
hulporganisaties via het nummer 555 een recordbedrag binnenhaalden.
En ze waren er niet eens blij mee !
Want nu bleef er te weinig over voor andere acties.
Erger, de hulporganisaties liepen elkaar voor de voeten om maar in beeld
te komen als organisatie waar t geld naar toe moest en ze vonden het geen punt te poseren voor projecten van andere organisaties.
En nog ergr, ene jaar na de ramp was 75% van de gelden nog niet besteed, maar was "ingepland" voor toekomstige hulpverlening.

Bij een tvoptreden bleek de SHO toch niet zo samen te werken als ze deed voorkomen. Ze wilden ook graag fondsen om ter plekke teams
te kunnen hebben op plaatsen waar een ramp zou gaan gebeuren.
Op de vraag van presentator Trip of de fondsen niet beter aan voorkomen
van rampen besteed kan worden dan aan het stationeren van teams voor
opvang van de nasleep keek de hulpverlener alsof Trip een oneerbaar voorstel had gedaan.

Arjan Erkel die eerst bij Artsen zonder Grenzen werkte ging daarna naar
goededoelen.tv ging noemde dat een carrierebreuk. Laat ik nou gedacht hebben dat ze dat deden uit een roeping en niet vanwege 't salaris.
Want voor de beste salrissen moet je dus wel bij goede doelen gaan werken dat is bekend.

Zoals BN'ers toch ook uit roeping meedoen aan spotjes en acties voor goede doelen en niet vanwege de vergoeding en 't reisje, of vergis ik me nu?

Zou 't aan ons Nederlandse aangeprate "zondaarsgevoel" liggen dat
goede doelen hier zo floreren?


Nieuw schandaal in hulpverlening tsunami


algemene rekenkamer naar tsunami conferentie


Oxfam kritisch over hulpverlening tsunamislachtoffers

Weinig vertrouwen in tsunami actie


Zie ook : illegalen staan boven de wet


In Nederland zijn meer dan 250.000 stichtingen die op allerlei gebied werkzaam zijn voor een of ander (goed) doel.
Er is een soort keurmerk CBF dat een kwaliteitsoordeel zou moeten zijn.

Maar we hebben allemaal de excessen in de media gezien.
Directeuren van stichtingen en verenigingen met topsalarissen b.v. de
Hartstichting.

Helaas worden veel van deze verenigingen en stichtingen nog door de overheid gesubsidieerd ook, omdat ze zogenamd in het belang van de
burger zouden werken.

Als ik de subsidiebijbels van 1997-2003 bekijk gaat er bijna 20 miljard euro naar deze doelen en zgn. bobo instituten. en dat geld zou beter naar de burgers gaan, die zijn sinds Pim Fortuyn mondig geworden en terecht.

Nog afgezien dat een aantal van die verenigingen tegen de zin van de burgers ingaan, dat zie je b.v, in Zeeland met de ZMF, de zeeuwse milieufederatie, onderdeel van wat ik het best kan omschrijven als de groene maffia, die na de waterramp van 1953, zeeland weer onder water wil zetten, maar nu ten koste..sorry ten bate van de natuur.

De zieligindustrie omvat dus niet enkel de ontwikkelingsorganisaties als Oxfam/Novib, maar ook de natuurverenigingen, en andere zgn. belangenorganisaties.
Deze kosten de belastingbetaler 20 miljard euro per jaar, als je ze vraagt
wat ze doen krijg je een schimmig verhaal waar geen touw aan vast te knopen is.
En ja de hoge inkomens sussen hun geweten met vrijgevig te zijn, want
voor hen is tenslotte de giftenaftrek uitgevonden als een moderne aflaat
voor vergeving van hun zonden.

Mijn voornemen voor 2007 op deze pagina is duidelijk:
Ik geef niet meer aan de zieligindustrie zolang er voedselbanken zijn.

Van mij mag hun subsidie gestopt worden evenals de giftenaftrek.


Zie ook

Succes door evaluatieIn 1997 kwam de Mexicaanse onderminister van Financiën, een bekende econoom genaamd Santiago Levy, met een innovatief programma om arme mensen zichzelf te laten helpen. Het heette PROGRESA (Programa Nacional de Educaci?n, Salud y Alimentaci?n) en het gaf cashgeld aan moeders ALS ze hun kinderen op school hielden, een gezondheidscursus volgden en de kinderen naar gezondheidscentra brachten voor voedingssupplementen en onderzoek. Omdat Mexico niet voldoende geld heeft om zo'n programma landelijk uit te voeren zorgde Levy ervoor dat het geld zo werd verdeeld dat het programma ook wetenschappelijk kon worden geëvalueerd. Het programma selecteerde (gerandomiseerd) 253 dorpen waar het geld zou worden verstrekt en een andere groep van 253 dorpen die geen geld zouden krijgen als controlegroep. Voor de aanvang van het programma en daarna werden gegevens verzameld in alle 506 dorpen. De Mexicaanse overheid besteedde de evaluatie uit aan het International Food Policy Research Institute (IFPRI), dat academische studies naar het effect van het programma liet verrichten. Hierin werd bevestigd dat het programma werkte. De kinderen uit de dorpen waar via Progresa geld werd uitgedeeld waren 23% minder ziek, waren 1-4% langer en hadden 18% minder vaak bloedarmoede. Volwassenen verloren 19% minder dagen aan ziekte. De effecten op het schoolbezoek waren positief, vooral bij meisjes. Meer anekdotisch is dat de bewoners van een klein dorp, Buenavista geheten, het verschil merkten. Een moeder meldde dat ze haar kinderen nu twee keer per week vlees kon voorschotelen in aanvulling op de tortilla’s dankzij het geld dat ze van Progresa krijgt. Onderwijzer Santiago Dias constateert dat het bezoek aan zijn school met twee klassen is gestegen. Bovendien, vindt Dias: omdat ze beter gevoed worden kunnen ze zich beter concentreren. En omdat ze weten dat hun moeders inkomsten afhankelijk zijn van hun aanwezigheid op school lijken de kinderen gretiger om te leren.” [3] Omdat het programma zo’n duidelijk gedo*****enteerd succes was werd het gecontinueerd, ondanks dat de kiezers de langdurig heersende politieke partij wegstemden in Mexico’s democratische revolutie van 2000. Op dat moment bereikte PROGRESA 10 percent van de families in Mexico en had een budget van $800 miljoen. De nieuwe regering breidde het programma uit naar de stedelijke armen. Met steun van de Wereldbank begonnen vergelijkbare programma in naburige landen. [4] De les voor hervormers van ontwikkelingshulp is: een combinatie van vrije keuze en wetenschappelijke evaluatie kan steun opleveren voor een programma, en als dat werkt kan het ook snel uitgebreid worden. Het geld-voor-scholing-en-voeding programma zou uitgebreid kunnen worden met lokale aanpassingen, naar meer landen en op een veel grotere schaal dan nu worden uitgevoerd. Een programma zoals dit zou in Ethiopië Amaretch en de andere meisjes op school kunnen krijgen zodat ze kunnen ontsnappen aan de armoede die hen nu dwingt brandhout te verzamelen.
 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 2
 

 
 
Associated Topics

Buitenland
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Buitenland
  [ Buitenland ]

  ·Vreemdelingenzaken - De Immigratieramp
  ·Geef Palestina terug aan de Palestijnen !
  ·Vreemdelingenzaken- Moslims en (non)integratie
  ·Ontwikkelings samenwerking: De zieligindustrie
  ·Vreemdelingenzaken: Pamperbeleid, asielindustrie en generaal pardon.
  ·Vreemdelingenzaken - Asielindustrie
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 53
  Leden: 0
  Totaal: 53
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  9641438
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link