Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Europese Unie: Europese Unie 50 jaar, een vloek of een zegen?
Geplaatst op Zondag 25 maart @ 00:00:00 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Europese Unie
euro crisis                europa crisis

EU, Europese Unie  en Euro heeft een prachtige toekomst achter de rug.


Het rapport Wilders gaat de eurozone opblazen  wordt 5 maart gepresenteerd om 15.00

the report that will blow up the eurozone PVV-wat kost blijven in de euro

Terugkeer naar de gulden is voordeliger, winst euro 800 euro per persoon, in euro blijven kost 2700 euro
PVV:Gulden is toch voordeliger
RTL onderzoek-pvv-euro-gulden-terug-wilders-lombard
Kosten herinvoering plm. 7 miljard (euro)   Leve de euro? Vermeend-pdf


EEN KWART VAN EUOPEANEN IS ARM GEWORDEN  dankzij Europa en Euro en de rijke stinkerds!

the report that will blow up the eurozone PVV-wat kost blijven in de euro


Na de Arabische Lente, wanneer komt de Nederlandse Lente en Europese Lente ??

Zoek informatie en spreek je uit in ons forum !  

Sluit je aan bij bij de wereldwijde opstand tegen de idiioterie van de bureaucratie.

Terug naar de gulden

Misschien is t zelfs verstandiger maar aan te sluiten bij een D-mark/Neuro of Deuro teszamen met Finland en Duitsland (Oostenrijk) en Luxemburg tegenover een zeuro.

En ook de prijzen van voor de invoering!
 De munten en bankbiljettenj


Terug naar de gulden !  En ook de prijzen van voor de invoering!   De munten en bankbiljettenj

2012

Europese Commisie wil veel meer geld voor 2013

the report that will blow up the eurozone PVV-wat kost blijven in de euro


2011:

16122011   RTLz 10.45 Totale rekening 2012 voor Euro garantstelling en kosten 85 miljard, zet dat af tegen
de totale opbrengst zie Michiel Vergeer eerder, max. 1-2% BNp per jaar 9 jaar maal 12miljard= 108 miljard over
hele euro periode.
De droom en nachtmerrie van de Euro


11122011 leon de Winter bij Business Class: de politici doen nu niet ja we weten niet hoe het komt met de euro. De euro was hun idee-fixe om een federatief bureaucratisch europa te maken, en nooit zullen zij de schuld daarvan op zich nemen.
Dat is politci tenslotet eigen, van alles verzinnen en dan nooit zelf de schuld daarvoro dragen.

berlusconi de euro is niet serieus te nemen

27102011 Arnoud Boot levensgevaarlijk akkoord eurocrisis


griekenland mag 60% afschrijven dankzij ons, de belastingebtalers !?

Fors salaris voven 10.000 euro per maand voor bijna kwart van de EU ambtenaren

12112011 Duitsland heeft onderzoek laten doen wat terugkeer naar Dmark kostte.
Dat was 60-70 miljard euro, echter Duitsland heeft BNP 6x zo groot dus voor Nederland kost dta slechts 10 miljard,
een schijntje bij de 200 miljard wat de bankencrises/eu/euro ons al heeft gekost.
Misschien is t zelfs verstandiger maar aan te sluiten bij een D-mark/Neuro of Deuro teszamen met Finland en Duitsland en Luxemburg tegenover een zeuro.
 
En laten we de 300 euro per maand die wij als burger elke maand kwijt zijn dankzij de euro en onze zorgzame overheid ook niet vergeten.

We moeten die zakkenvullers bij overheid en banken terugpakken, NU en hard!

18102011: RTLZ : Effecten Europese Unie slechts 4-6% positief! Effecten euro niet te meten, mogelijk 1% of iets meer!
Michiel Vergeer ex-CBS

En de kosten zijn vele, vele tientallen miljarden euros! Nog afgezien van dat Zalm de gulden 10% te goedkoop heeft weggegeven!


Kijk dit is nu echt VVD, de COA

EN WEER STAAN WR VOOR EEN EXTRA 100 MILJARD EURO GARANT

Waar denk je dat de helft van onze staatschuld en van bijna elk ander land uit bestaat?
Opgelost in het niets door de problemen veroorzaakt door de graaicultuur, en het blijft maar doorgaan alsof Euro en Europa het belangrijkste zijn, in ieder geval belangrijker dan de burger - belastingbetaler.
Maar Elsevier -voorspreker van die graaiers, noemt het natuurlijk vermeende graaicultuur, de cijfers bewijzen het echter.

EFSF in 22 weken is het geld op (duits)

euro naar laagste niveau in 8 maanden.  Oh ja, we begonnen op 1,17 en nu

EU is miljarden kwijt door fraude met subsidies


Nee, de prijzen van
guldens naar euro zijn NIET gestegen ;-)

25092011 uiteindelijk stapt duitsland uit euro, en ook nederland en finland


50 procent afschrijving griekse schuldenWe hebben het geweten (video)
Terwijl de Griekse tragedie over ons komt, schetst Fons de Poel het
wrange gelijk van voormalig kamerlid Henk de Haan CDA uit Lettelbert 11 jaar geleden !
Wie zal dat betalen? Zoete lieve gerritje? (VVD Gerrit Zalm)
Nee, die zat in paars kabinet en VVD liet t gebeuren!


http://tegenlicht.vpro.nl/  MAANDAG 19-092011 Ned.2 2100
metaformosa van een crises, hoe worden we bedonderd !?DNB president sluit Grieks bankroet niet uit


ongecontroleerd faillissement griekenland kost ons 80 miljard


onderzoek sp gulden 4 tot 5 procent te goedkoop omgewisseld voor euro

2011 het jaar dat de euro valt
  (tegenlicht)


2010:   (van een Elsevier lezer)  DE EU HEEFT EEN PRACHTIGE TOEKOMST ACHTER DE RUG

november 2010:
Onlangs bracht denktank Open Europe een rapport (pdf) uit over de uitgaven van de EU. De denktank zet in het rapport Europese verspillingen op een rij. Zo bleek onder meer dat de Zweedse koning Carl Gustaaf de afgelopen vijf jaar 1,6 miljoen euro aan subsidie van de EU heeft gekregen om zijn boerderij te onderhouden.

EUmiljarden voor Roma verdwijnen in het niets

Angela Merkel waarschuwt voor einde van de euro


Duitsland en Nederland uit de euro, om de euro te redden?

Spanje nog erger als Griekenland

De_euro_dollar_en_de_short_sqeeuze

De Grieken zouden wel gek zijn als ze nu niet serieus overwegen om uit de euro te stappen.
Europa heeft hen niets te bieden.


grieken_uit_de_euro

griekse_redding_is_staatssteun_banken

uit de euro? wat gebeurt er dan?

eurocommissarissen declareren 4 miljoen

2009:
blanco cheque europarlementariers
Europese spilzucht
Europese subsidies: verdeel en heers

verdrag van Lissabon in begrijpelijk nederlands

zoals David Craig van The Times stelt: “I soon realised that the EU project and the institutions have been hijacked by an arrogant, self-serving and undemocratic elite, which has become increasingly isolated from and disdainful of the people who pay their considerable salaries, expenses and pensions – us.”

Huishoudboekje van een europarlement-miljonair


The Times: Euro MP millionaires

Kunnen we in het licht van de kredietcrisis de euro niet houden (en Zalm tot 10% korten zoals hij ons heeft
belazerd door de gulden 10% te goedkoop in te wisselen) en voortaan niet meer bruto betalen, maar netto?
Nu betalen we bruto miljarden en krijgen er na verloop van tijd minder dan de helft voor terug en een hele colonne vrachtwagens met nieuwe regeltjes en voorschriften. Dat spaart tijd en een hoop onnodige bureaucratie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 25 maart 1957 werd het verdrag van Rome ondertekend en daarmee werd de Europese Unie geboren.

Nu 50 jaar later, bestaat de Europese Unie uit 27 lidstaten en ongeveer 460 miljoen inwoners.

In 1957 waren België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West-Duitsland (in 1990 wordt Oost-Duitsland met West-Duitsland tot Duitsland herenigd en wordt zo lid van de EU) de 6 oprichtende
lidstaten.
In 1973 aangevuld met Denemarken (inclusief Groenland, stapt er in 1985 weer uit), Ierland en Verenigd Koninkrijk tot 9, en Griekenland maakt er in 1981 een tiental van.
In 1986 maken Portugal en Spanje er 12 van, aangevuld in 1995 door Finland, Oostenrijk en Zweden tot 15.
In 2004 een aanvulling met 10 tot 25 door Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.
En met de laatste 2 in 2007 Bulgarije en Roemenië komen we dan op een totaal van 27.

De 12 EU-landen die op 1 januari 2002 de euro als wettig, nationaal
betaalmiddel hebben ingevoerd kunnen met het ezelsbruggetje DING FLOF BIPS worden onthouden: Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, Finland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk, België, Italië, Portugal en Spanje.
Op 1 januari 2007 kwam Slovenië het getal tot 13 EU-landen versterken.
Ook Montenegro en Kosovo, waar de Duitse mark was ingevoerd, zijn, hoewel ze geen lid van de EU zijn, overgegaan tot de euro. Dat geldt ook voor de staatjes San Marino, Monaco en Vaticaanstad, die (onder
voorwaarden) een eigen nationale zijde mogen invullen. Andorra heeft geen eigen variant.

Er zijn dus nog 14 EU landen die geen Euro voeren en mogelijk wel terecht:
15 maart 2007 Elsevier:
Euro heeft handel in Europa niet bevorderd aldus euro-commissaris


Politici hemelen (uiteraard) in alle toonaarden de EU en Euro op, maar wat is de burger er eigenlijk mee opgeschoten?

Nieuwe regels EU kosten miljarden extra

Veiligheid

+ De laatste 50 jaar is er geen (wereld)oorlog geweest in Europa. Wel hadden we oorlog in
Joegoeslavie.

- De openstelling van binnengrenzen, zonder eerst te zorgen voor goed gecontroleerde buitengrenzen
en een goede controle in het "binbenland" van Europa, zorgden voor een toename van de criminaliteit en
mensen- en vrouwenhandel.

- De europagekte zet door als ze naast de NAVO ook nog een europees leger willen.
Beter zou zijn de NAVO strikt europees te houden en daarbij ook Rusland te betrekken.
Twee vliegen in een klap, geen nieuwe koude oorlog en Rusland is rijk aan delfstoffen vooral olie en gas.


Bureaucratie

In 1950 had Nederland 1300 gemeenten, nu nog zo'n 443.
Daarna kwam de herindeling met de bedoeling gemeenten samen te voegen om effectiever en efficienter
te werken.
Wat zien we echter? Die 443 hebben een veelvoud aan ambtenaren tov die oude gemeenten, ondanks
invoering van automatisering. B.v. Sluis heeft 1 ambtenaar op 120 burgers, Tilburg zelfs 1 op 85!
Grote steden hebben er verhoudingsgewijs altijd meer, hoezo effectiever en efficienter?

Om het nog gekker te maken, worden onder het mom van democratie dorpsraden ingesteld.
Dus de oude bestuurslaag wordt hersteld, alsof democratie betekent zoveel mogelijk ambtenaren aan te
stellen.
Ook bij waterschappen en provincies en zelfs bij energiemaatschappijen,zorgverzekeraars, ziekenhuizen en
woningcooperaties zien we een steeds verder uitdijende bureaucratie wat mede tot gevolg heeft dat tarieven omhoog gaan, inflatie toeneemt en de burger er steeds minder voor terug krijgt.

Provincies hadden in de 17e eeuw een eigen regering en munten, men kwam slechts een paar keer per
jaar naar Den Haag voor algemeen overleg. De eerste kamer is een gevolg van een koninklijk besluit
van 1815, door de belgen spottend de dierentuin van de koning genoemd en mede reden voor de
afscheiding van de nederlanden in 1830.

Elke keer wordt er een bestuurlijke laag bovenop gezet en nu dus ook een europese.
Tel daarbij nog alle plaatselijke, regionale, landelijke en europese belangengroeperingen, dan snap je
waarom die zogenaamde democratie meer dan 50% van budgetten opslokt en het jaren duurt voordat
er ook maar iets beslist wordt.

Beter zou zijn waterschappen bij Rijkswaterstaat onder te brengen, provinciale staten en 1e kamer op te heffen (niet de provinciegrenzen), burgemeester te laten kiezen door de burgers en die als
volksvertegenwoordigers te laten optreden plaatselijk, provinciaal en landelijk, een delegatie daarvan
kan dan in europa de zaken van het land behartigen.
En uiteraard de belangenorganisaties op zwart zaad zetten, dat is de enige manier om ze de mond te snoeren, want meestal dienen die enkel het belang van de organisatie zelf en niet diegenen die ze
zeggen te vertegenwoordigen.


Links:

Europese Unie
Verdrag van Rome


BTW

Ook al een Europese maatregel om de burger nog meer uit te knijpen en een grote belastingbureaucratie
te laten onstaan. Tussen 5 en 20% verhoging, heet dan ook Belasting Toegevoegde Waarde,
alsof dat waar zou kunnen zijn.


Euro


Euro

Alles duurder door de euro HP/DeTijd

Volgens een onderzoek van HP/De Tijd zijn prijzen de afgelopen vijf jaar extreem gestegen. Het blad vergeleek aan de hand van kassabonnen uit 1998, 2000 en 2003 de prijzen van honderd producten en diensten. De gemiddelde prijsstijging bedroeg 49%.

HP becijferde niet alleen wat de consument extra voor zijn dagelijkse boodschappen is gaan betalen (een kwart). Het blad besteedde ook aandacht aan zaken als lichamelijke verzorging (+ 61%), vervoer (+ 36%) en horecabezoek (+ 42%), ten tijde van de gulden kostte een glas bier ongeveer ƒ 2,75, dat is nu € 2.

Meest in het oog springend is de stijging van de nominale ziekenfondspremie in Nederland, van ƒ 13,08 naar € 21,45 (ƒ 47,27). Dat is een toename van 261%. Overigens staat deze prijsstijging los van de invoering van de euro. De nominale premie is daarna stelselmatig omhoog gegaan om de toenemende vraag naar zorg te kunnen betalen.

Ook de meer alledaagse producten, zoals een pot Calv? pindakaas (50%) en een strippenkaart (21%), gingen in prijs omhoog. De prijzen stegen na 2000 sterker, in de aanloop naar de invoering van de euro als betaalmiddel.

Vanuit de overheid klinkt een genuanceerder geluid. Voormalig Minister De Geus van Sociale Zaken noemde in een eerste reactie bovenstaande prijsstijging "een ongelofelijk getal". "Ik weet niet of ik dit moet geloven. Er zijn ook onderzoeken die stijgingen van 20 à 25% laten zien", aldus De Geus. Volgens de minister zijn de eerste levensbehoeften de laatste jaren gemiddeld met niet meer dan 3 à 5% gestegen. Voormalig Minister Zalm van financiën geeft ook toe dat de prijzen zijn gestegen, maar benadrukt ook dat terugkeer naar de gulden zo goed als uitgesloten is. "De brengt enorme kosten met zich mee qua aanpassingen, bovendien is men dan weer geld kwijt bij het omwisselen als men naar het buitenland gaat". President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank heeft toegegeven dat de gulden te goedkoop is ingewisseld ten opzichte van de euro.

Euro daverend succes?

Euro heeft handel niet bevorderd in EU zegt eurocommissaris nu op 15 maart 2007.zalm: euro heeft prijzen niet opgedreven


week 20 2005 euroroof

december 2006
Helft van de nederlanders wil de gulden terug


week 26 2007 de euro wordt internationaal minder gebruikt


Zalm was toch diegeen die slechts uit het landsbelang bleef, alhoewel er maar zat bedrijven hem wel
voor 1 tot 2 miljoen euro wilden hebben. Dat werd ons verteld.

Hij is nu begin 2007 echter nog steeds het enige ex-bewindspersoon zonder baan!?

Hoe kan dat?
Al die grote firma's bedanken zich wel, wetende dat deze persoon de economische groei tegenhield
en de bureaucratie en de staatsschuld liet groeien in de CDA-VVD regeerperiodes.

26 juni 2006 Zalm in dienst voor 2 dagen bij DSB bank HAHA van die irritante leen-reclames.

En daarmee zie je dus gelijk het kiezersbedrog.
Kok kreeg een gouden zetel bij ING en Shell, de laatste vanwege de koppeling van de gasprijs aan de olieprijs onder Den Uyl waar Shell veel aan verdiende en de staat elk jaar miljaden opleverde wat ze in
met het baantjescircus en vriendjespolitiek fijn over de balk konden gooien.
Conclusie: wat heeft Europa en de Euro ons gebracht?

Grote fraude met toelages Europarlementariërs


Als U een voordeel kan bedenken, laat me die dan weten.
Ik zou er zo geen kunnen bedenken.


Aasgieren vallen mensen en vee aan


juni 2008: Europarlementariers zijn oplichters
juli 2008: Europeanen somber over toekomst in EU

pl
 
 
 
Associated Topics

Europese UnieFinancien
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Infos
  [ Infos ]

   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 109
  Leden: 0
  Totaal: 109
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10640673
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link