Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Kennis: Mediahype of Hypemedia?
Geplaatst op Woensdag 28 juni @ 15:58:53 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Kennis Staak dubbele subsidies publieke omroep

Het spoeddebat over het wel en weer van Hirschi Ali op Ned 3 bewijst weer 's dat politici zichzelf heel belangrijk vinden. Alsof er geen grotere problemen zijn in Nederland dan het nederlanderschap van Hirschi Ali.

Ik noem maar voedselbanken, al 4 jaar dalende koopkracht ondanks stijging van de economische groei,
de stijgende zorgkosten doro bureaucratie en zelfverrijking om er maar een paar te noemen.

En de media schijnt Hirschi Ali ook al belangrijker te vinden dan de problemen in nederland.
Alsof genoemde dame niet voor zichzelf kan zorgen, dat heeft ze de afgelopen jaren toch wel bewezen.

Is het de verfoeide politieke correctheid, waarvan ik dacht dat die na Pim Fortuyn begraven zou zijn?
Is het omdat het een gekleurde vrouwlijke politica is die als asielzoekster naar Nederland is gekomen?

En nu we het er toch over hebben, wanneer zie ik in de media aandacht voor de 90% echte nederlanders,
U weet wel die de belasting betalen waaruit de publieke omroepen gefinancieerd worden?

Laat ik me beperken tot televisie, die uitzend per zender van 7 uur tot middernacht.
Dat is 6205 uur per jaar.

Volgens de regels van evenredigheid, ieder het zijne zeg maar zou er van die 6205 uur ongeveer 10% van de zendtijd gevuld moeten worden met programma's gewijd aan/voor buitenlanders/allochtonen.
Dat is 620 uur per jaar oftwel 1 uur en 41 minuten per dag.
Aan asielzoekers ongeveer 30.000 zou volgens dezelfde regel 11,6 uur per jaar kunnen worden besteed,
dat is 2 minuten per dag!

De rest dus ongeveer 5573 uur, dat is iets meer 15 uur van de 17 uur uitzendtijd per zender zou dus
besteed moeten worden aan diegenen die ook de kosten van de publieke omroep dragen,
de 90% echte nederlanders.

Nu wordt er gezegd ja maar er zijn ook buitenlanders met een nederlands paspoort, dat zijn toch ook
nederlanders?
Als ik een bijdrage van Abu Jaja in Buitenhof mag geloven vinden en willen de nederlandse buitenlanders
van arabische afkomst niet eens dat ze als nederlander moeten worden beschouwd.

Maar hoeveel tijd wodt er nu besteed aan de 90% nederlanders?
Het aantal programma's is gering: Regioned-Man bijt hond, Hart van Nederland...er zuleln er nog wel een paar meer zijn.
Vroeger hadden we nog Van Gewest tot Gewest.

Wat zien we dagelijks op de publieke omroep?
Elk uur een kwartier reclame, we worden overspoeld met bekende nederlanders van allerlei pluimage die blijkbaar als dikbetaalde spreekbuis van de zieligindustrie( de zgn. goede doelen), zich opwerpen als het geweten der natie.
Naast de gewone reclame heb je dan nog de idieele van uiteraard goedkeurde stichtingen en verenigingen
waarvan de dikbetaalde directeur, jawel, ons een zielig verhaal ophangt met de bedoeling zijn riant salaris
veilig te stellen en waarvan met een beetje geluk nog een paar centen per euro daadwerkelijk naar het goede doel gaat.
We worden ook overgoten met letterspelletjes, want amusement moet natuurlijk ter lering en vermaak zijn.
De actualiteitenprogramma's worden voorgezeten door streng kijkende presentatoren, van ach t?s erg,
geholpen door deskundigen die samen wel zullen vertellen aan ons leken hoe we t moeten doen.
Want ja t?s allemaal te moeilijk om te bevatten voor de gewone man

SBS vergeet eind film uit te zenden
SBS vergeet eind fim uit te zenden 1
SBS vergeet eind fim uit te zenden 2


Zoals In 1972 Bram van der Lek al zei heren, wat een boerelul niet kan begrijpen is de moeite van begrijpen niet waard.

De nederlandse publieke omroep wekt bij mij steeds meer wrevel op en ik kijk steeds meer
naar buitenlandse zenders, al was t maar om de nederlandse mediauitspraken te checken op het
waarheidsgehalte, want er wordt wat afgelogen in dit landje.

Geen wonder dat de mensen niet meer weten wie ze moeten geloven en zo hebben politici, media en bonden het graag.
Wie verdeelt, heerst.

Ik zou graag een omroep zien als in Belgie, een reclamevrije zender met naar evenredigheid aandacht
voor alle bevolkingsgroepen, ook uitgezonden via sateliet en internet streams, en waar de programma's niet zeer doen aan je ogen van de snelheid van de shots
De enige manier waarop dat kan is, alle omroepzuilen hun biezen te laten pakken.
Dan gaan ze maar commercieel, kijken of ze dan voor hun bagger nog betaald krijgen.

Gewoon een programma van een half uur over een vogelpikfietstocht langs de kroegen waar je begint met
de nuchtere trefzekere fietsers tot het einde waar het gros van de fietsers amper nog kan fietsen laat staan de vogel te treffen.
En dat zonder het logo van geen alcohol onder de 16 en drink met mate.

Want in Nederland mag niets meer zonder dat er een vingertje wordt opgeheven,
't zal wel het ons aangepraat calvinistisch zondaarsgevoel zijn.


De media in Nederland is helaas ook verzuild, dus objectiviteit is ver te zoeken.
Wiens brood men eet diens worod men spreekt, of wiens woord men spreekt diens brood men eet?


PVDA - omroep: VARA krant: Volkskrant vakbond: FNV universiteit:rijksunis
VVD - omroep: AVRO/Tros krant: Telegraaf/NRC Handelsblad tijdschrift: Elsevier Rijksunis
CDA rk omroep: KRO krant: HP/de Tijd vakbond: FNV uni: KUN Katholieke Uni Nijmegen
prts omroep: NCRV/VPRO krant: Trouw vakbond CNV uni: Vrije Universiteit
SGP - omroep EO ? krant: Reformatorisch Dagblad
D'66 - krant: TrouwVerzuiling in Nederland is ook de reden dat er verschillende scholen op levensbeschouwelijk (geloof) gebied zijn in plaats van een neutrale, waar iedereen hetzelfde onderwijs krijgt.
Er wordt wel gezegd dat eind jaren 60 van de vorige eeuw de verzuiling gestopt is, maar dat is m.i. niet waar.
Voro de geschiedenis van de verzuiling zie het 2e deel van dit artikel (klik op meer)

Noot: site om zelf andere media te wordenGeschiedenis verzuiling in de vorige eeuw.

- In de jaren twintig begonnen niet alleen de eerste radio uitzendingen. Ook was de Nederlandse bevolking steeds meer in groepen verdeeld geraakt. Groepen die op grond van hun geloof of levensovertuiging bijna geheel apart van elkaar gingen leven. Deze verdeling van de bevolking is men na de Tweede Wereldoorlog verzuiling gaan noemen. De verschillende bevolkingsgroepen werden zuilen genoemd.


Het ontstaan van de verzuiling
- Al vanaf de Hervorming (16e eeuw) stonden katholieken en protestanten tegenover elkaar, tijdens de Tachtigjarige Oorlog hadden de protestanten de macht in handen weten te krijgen, de katholieken mochten hun geloof wel behouden, maar ze werden als tweederangsburgers behandeld.
- De protestanten waren het niet met elkaar eens hoe de tekst van de bijbel moest worden uitgelegd, in de 19e eeuw vond de meerderheid dat de bijbel moest worden uitgelegd zoals de wetenschap dat had vastgesteld. Deze protestanten werden de vrijzinnigen genoemd. De andere helft hield vast aan de letterlijke tekst van de bijbel, dit waren de r?chtzinnigen of orthodoxen.
- De katholieken en orthodoxen voelden zich achtergesteld, vooral door de groeperingen die de macht in handen hadden: de liberalen en de conservatieven, ook de socialisten voelden zich erg achtergesteld.
- De 3 groepen wilden bepaalde dingen veranderen:
o Zelf eigen scholen hebben.
o Algemeen kiesrecht.
- Op sommige gebieden kregen ze hun zin, maar er kwam geen einde aan de verzuiling, in de jaren twintig nam de verzuildheid juist toe. Ze besloten eigen organisaties te maken, ze organiseerden zich binnen de katholieke en protestantse zuil, maar wel als aparte groepen.

De katholieke zuil
- In hun strijd voor de emancipatie streden de katholieken voor wat zij noemden ‘de katholieke zaak’ (ook wel ‘de roomse zaak’). Hieronder verstonden zij in het algemeen de belangen van de katholieke Kerk. De geestelijkheid speelde een grote rol in de emancipatie van de katholieken, ze zaten ook in alle katholieke verenigingen.
- Katholieken werden aangemoedigd de katholieke zaak te dienen door:
o Het steunen van katholieke instellingen en organisaties op alle gebieden van het leven.
o Met iemand van het katholieke geloof trouwen, en veel kinderen krijgen, zodat de katholieken later in de meerderheid zouden zijn.
o Het toetreden tot de geestelijkheid.
- Alle andere groepen waren meestal negatief over de katholieken, ze vonden de meeste dingen die katholieken deden maar raar en dom.

De protestantse zuil
- De protestanten in Nederland waren verdeeld over verschillende kerkgenootschappen. De kern van de protestantse zuil werd gevormd door de generatie gereformeerden. Ook een klein deel van de hervormden voelden zich aangetrokken tot het protestantse geloof.
- Met het krijgen van hun eigen scholen hadden ze hun belangrijkste doel bereikt. In het parlement had altijd een van de twee partijen, of de ARP of de CHU altijd een plek in de regering. Nu wilden de protestanten houden wat ze hadden, ze hadden hun plaats al.
- De verschillen tussen de protestanten en de andere zuilen zijn:
o Verschillende godsdiensten binnen de zuil.
o Ze keken graag terug op het verleden in tegenstelling tot de katholieken. De protestanten voelden zich verbonden met het Huis van Oranje.
o Ze werkten hard en leefden sober.
o Ze hadden ook belangstelling voor dingen buiten de zuil.
- De protestanten werden aangemoedigd de protestantse zaak te dienen door:
o Protestantse instellingen te steunen.
o Iemand van het zelfde geloof te trouwen en een groot gezin stichtten.
o Een functie in de kerk bekleden.
- Het viel de rest van de bevolking op hoe de protestanten de zondag doorbrachten, 2 maal naar de kerk en uit de bijbel of ander goede boeken lezen, het gezin maakte een wandeling, ze mochten niet sporten. In sommige gemeentes waren de gereformeerde in de meerderheid en dan probeerden ze de zondag aan de hele gemeente op te dragen door openbare instellingen te sluiten.

De socialistische zuil
- De socialisten streefden naar emancipatie van de arbeiders. Het algemeen kiesrecht was maar een stap op weg naar deze emancipatie. Ze vonden dat het bezit en de macht in ons land ongelijk verdeeld was, ze wilden een einde maken aan de bevoorrechte positie van de bovenlaag van de bevolking.
- De socialistische zuil onderscheidde zich in de volgende opzichten van de andere zuilen:
o Ze kwamen vooral op voor de belangen van de benedenlaag.
o De socialisten streden niet alleen tegen het ‘kapitaal’. Ook een aantal andere K’s moesten verdwijnen, dat waren de koning, kerk, kazerne en kroeg.
o Ze hadden ook kritiek op de monarchie als staatsvorm en op het Huis van Oranje, ook hadden ze kritiek op de godsdienst in het algemeen.
- Tijdens Tweede Wereldoorlog werd het Huis van Oranje voor Nederlanders uit alle lagen het symbool van verzet tegen de Duitse bezetter:
o Er werd grote aandacht besteed aan de ontwikkeling van de arbeiders
o Socialisten bijeenkomsten hadden een apart karakter.
o Zelfs in de kleding onderscheidden veel socialisten zich van anderen.
- De andere zuilen zagen in de socialistische zuil een groot gevaar, zij waren bang dat de socialisten een einde wilden maken aan het christelijke geloof, de monarchie en het kapitalistische stelsel. De socialisten hadden op hun beurt veel kritiek op de andere zuilen.
- De leden van de socialistische zuil werden aangemoedigd hun zaak te dienen door:
o Het steunen van socialistische instellingen en organisaties.
o Op de DSAP (later PVDA) te stemmen.
o Lid te worden van en actief zijn voor de socialistische organisaties.
- De socialisten waren minder afgesloten dan de zuilen van de protestanten en katholieken. De socialisten hadden geen behoefte aan eigen scholen en waren ook lid van neutrale verenigingen.

De neutrale (liberale) zuil (VVD)
- De mensen die niet tot de drie eerder genoemde zuilen wilden horen , vormden samen min of meer een vierde zuil. Deze werden wel de algemene, liberale of neutrale zuil genoemd. Er werden geen gemeenschappelijke opvattingen die de zuil bijeenhielden.
- De neutrale zuil had minder duidelijke kenmerken dan de andere drie zuilen, toch zijn er enkele te noemen:
o Politiek en godsdienst moesten zo veel mogelijk van elkaar gescheiden worden.
o Ze waren tegen de verzuiling van de bevolking.
o Op politiek gebied maakten vooral de liberalen deel uit van de neutrale zuil.
o Maatschappelijk gezien behoorden de neutralen vooral tot de boven- en middenlaag van de bevolking.
o De neutralen stuurden hun kinderen naar openbare scholen.
- De neutralen deden wat ze vonden, ze lieten zich niet van hun mening afhouden door anderen.


Ook leuk: Kijk in de oude kranten van 1918, en 1910-1945, nog heel sterk verzuild.
               2012: Inmiddels kranten van 1618-1995, 4 eeuwen kranten.


RK: Het Centrum 1910-1930
Soc. Dem: Het (vrije) Volk 1910-1920
:Het Vaderland 1920-1945


Liberaal: NRC 1910-1930
 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 2
 

 
 
Associated Topics

KennisOpinie
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Ruimte en Milieu
  [ Ruimte en Milieu ]

  ·De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  ·Hedwigepolder toch ontpolderd !
  ·Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  ·Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  ·Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  ·Groene Maffia - 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia
  ·Groene Maffia - A4 west, files en subsidies
  ·Zonder vlees beter voor mens, milieu en dier?
  ·Live Earth : is angst een slechte raadgever?
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 248
  Leden: 0
  Totaal: 248
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10640109
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link