Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Kennis: Onderwijs - Spijbelende kinderen of leraren?
Geplaatst op Vrijdag 25 november @ 06:05:23 GMT+1 door ceesboogaart
 
 
  Kennis 2009: Hoe rijk is mijn school?  Totaal hebben alle scholen 10 miljard euro in reserve!  Dat is 1/3 van de totale onderwijsbegroting!
Scholen houden geld over Op financieel gebied lijkt het goed te gaan met de meeste onderwijsinstellingen in Nederland. Sinds 2001 is het eigen vermogen van scholen in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie en hoger onderwijs samen gestegen van 5,8 miljard euro naar 6,7 miljard euro in 2005. Met het eigen vermogen kunnen toekomstige uitgaven gefinancierd worden. Zie ook: Spijbelende kinderen of leraren?
en categorie Kennis


Zie ook de Rondom10 uitzending van 27 april 2006 over managers in zorg en onderwijs

Staatssecretaris Van Hoof wil ouders van kinderen die school niet afmaken ?n niet werken korten op de kinderbijslag
net als Leefbaar Rotterdam dat wil.
Beide plannen beroepen zich op de verantwoordelijkheid die ouders over hun kinderen hebben. Bovendien zouden de oorzaken van vroegtijdig school verlaten en het criminele pad bewandelen vaak in de thuissituatie liggen.
De kinderbijslag als instrument om ouders bij te sturen, gaat dat te ver?

Geen Kinderbijslag voor criminele kinderen.

Akkoord over aanpak schoolverlaters

Geen kinderbijslag voor falende ouders

Verantwoordelijkheid en zeggenschap horen bij elkaar.
Het is ronduit stuitend dat vooral dit kabinet het steeds heeft over de eigen verantwoordelijkheid van de burger of ouders, maar dat hetzelfde kabinet wel angstvallig de zeggenschap houdt.
Niet ouders maar dit kabinet is dus verantwoordelijk.
Maar kunnen wij die korten? Dacht het niet, voor zichzelf
hebben ze zichzelf al voor de volgende kabinetsperiode een ruime verhoging toegekend.

Door wetgeving worden ouders de mogelijkheid ontnomen verantwoordelijkheid voor hun kinderen te krijgen, immers al vanaf jonge leeftijd moeten kinderen worden afgestaan
aan kinderopvang en school, omdat de ouders door de toegenomen kosten, beide moeten werken.
En dan heb ik t nog niet eens over alleenstaande ouders die het nog moeilijker hebben.

Zo is Nederland zowat nog het enige land in Europa waar ouders lesgeld en schoolboeken moeten betalen, de laatste zijn door de vaste boekenprijs en toegestane kartelvorming
nog 's extra duur. (totaal 425 miljoen euro)
En de ouders moeten betalen, ook al kunnen zij niet bepalen
welke boeken worden aangeschaft, dat doen de scholen.

Dus zowel overheid als scholen hebben meer zeggenschap dan
de ouders, maar toch zijn de ouders verantwoordelijk?

Nog niet zo lang geleden was een school een instituut waar kinderen in een veilige omgeving onder de pannen waren en waarden, normen en kennis werden bijgebracht.
Nu door toenemende fusies de scholen bedrijven lijken te zijn geworden is dat dramatisch veranderd.
De kosten voor lesgeld, boeken en bijkomende kosten zijn, zeker voor de minima, nauwelijks nog op te brengen, ondanks de IB bijdragen. Het lesgeld is niet meer genoeg voor de school, zelfs tekenpapier wordt apart aan de ouders berekend. De boeken worden steeds luxer want de scholen vangen daar een percentage van en het moet wel wat opbrengen natuurlijk.
Waren vroeger de leraren er voor de leerlingen, tegenwoordig is het net andersom.
In plaats van de begeleiders van vroeger zijn het kleine dictators geworden en moeten de leerlingen zich voor elke leraar aanpassen aan een nieuwe set regels. Even naar buiten kijken betekent automatisch nablijven.
En de veilige omgeving is veranderd in een plaats waar bendevorming, geweld, drugs, loverboys, ongewenste intimiteiten of erger aan de orde van de dag zijn.

Het kabinet verzint van alles om spijbelende kinderen aan banden te leggen, maar spijbelende leraren daar doet zij niks tegen.In toenemende mate gebeurt dat kinderen waarvan de ouders denken dat ze druk bezig zijn met leren op school, op straat worden gestuurd omdat er geen leraren zijn voor lessen.
En dan bedoel ik niet zomaar een uurtje, maar structureel.
Als ik hoor dat er in een week maar 5 lesuren waren, noem ik dat structureel.
Hoe dat komt? Omdat scholen wel zeggenschap hebben maar geen verantwoordelijkheidsbesef, want ja, de ouders zijn toch verantwoordelijk!

Hoe dat zo gekomen is?

Het venijnige virus waar elke enigszins omvangrijke en hiërarchische organisatie aan lijdt.
Het is bekend onder de naam de wet van Parkinson.
De wet houdt in dat het aantal ondergeschikte functionarissen gestadig toeneemt, los van de vraag of er een evenredige toename van zinvolle arbeid is.

Waarom kwam tot in de jaren zeventig de wet van Parkinson in het onderwijs nauwelijks voor?
Welnu, vanuit Den Haag werd nauwkeurig voorgeschreven hoeveel les-, taak- en diensturen een
school kreeg en hoeveel conrectoren een school maximaal mocht hebben. De conrectoren gaven
nog een redelijk aantal lesuren en een verstandige rector hield er zelf ook een klas bij.
In principe waren de diensturen voor de rector en de conrectoren en de taakuren voor de leraren.
De schoolleiding besliste over de verdeling ervan. Een school had een eenvoudige en overzichtelijke structuur zowel in het basis- als het voortgezet onderwijs.

De schoolleiders van de huidige gefuseerde scholen moesten natuurlijk in de nieuwe structuur een bij hun status passende functie krijgen en hun salaris behouden. Ter rechtvaardiging daarvan moesten ze ook een taak krijgen en als die er niet was, dan werd ze uitgevonden.
Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor de groei van de bureaucratie. In de eerste plaats de vele fusies. De schoolleiders van de samengevoegde scholen moesten natuurlijk in de nieuwe structuur een bij hun status passende functie krijgen en hun salaris behouden. Ter rechtvaardiging daarvan moesten ze ook een taak krijgen en als die er niet was, dan werd ze uitgevonden.
De tweede oorzaak van de groei van het management ligt in de toegenomen autonomie van het schoolbestuur. Dat heeft eigenlijk niets met echte autonomie te maken. Het ministerie heeft eenvoudig een groot aantal taken en verantwoordelijkheden afgeschoven naar de schoolbesturen. En die schuiven dat weer af naar de schoolleiding. Dat heeft tot gevolg dat wat vroeger een platte organisatie was met korte verbindingslijnen, is veranderd in een hiërarchische structuur. De mensen voor de klas doen niets anders meer dan lesgeven en verdienen, behalve als ze nog van voor de Hos zijn, het minst. Ze worden gedegradeerd tot instructeur of tot wat wel schamper een lesboer wordt genoemd. Hun pedagogische taak is hen ontnomen. Ze moeten leerlingen met wie het niet goed gaat, verwijzen naar de leerlingbegeleider of, chiquer nog, de counselor. Die kent de betrokken leerling meestal niet maar dat hindert niet, daarvoor heeft de begeleider, uiteraard onder schooltijd, allerlei trainingen gevolgd bij particuliere of door de overheid gesubsidieerde instellingen. Natuurlijk is er ook een begeleider voor de beginnende leraren, die ook die dure trainingen heeft gevolgd. De locatiebeheerder gaat over het klein en groot onderhoud van het gebouw, heeft 'supervisie' over de schoonmaakmaatschappij, want dat kun je natuurlijk niet aan de conciërge overlaten, en speelt met veel Wichtigmacherei directeurtje, na enige cursussen uiteraard. Al die trainingen en cursussen worden gegeven door medewerkers van pedagogische centra en consultancybureaus. Vaak zijn het doctorandussen in de onderwijskunde die zelf nooit voor de klas gestaan hebben. Vaak zijn het ook ex-leraren die met beide handen de mogelijkheid hebben aangegrepen zich aan het leraarschap te onttrekken. Al die trainingen worden betaald uit de lumpsum.
Parkinsons wet manifesteert zich wellicht het sterkst in de huidige verzorgings- of begeleidingsstructuur.
Daar horen de pedagogische centra, de schooladviesdiensten, de onderwijskundige faculteiten in het hbo
en de universiteiten en last but not least ook het ministerie toe.
Nog nooit is er onderzoek verricht naar het nuttig rendement van al deze instituten.
Zo'n onderzoek zal zeker aantonen dat veel 'werk' volstrekt overbodig is en dat er
een enorme reductie van medewerkers kan plaatsvinden.
Die hebben voor het grootste deel wel een of andere onderwijsbevoegdheid en kunnen derhalve
hun oorspronkelijke roeping, het leraarschap, weer opvatten.
En de doctorandussen in de onderwijskunde kunnen zeker als zij-instromers aan de slag.
Dat geld eerder daaraan besteed zou heel wat beter besteed kunnen worden aan verkleining van klassen of een wat betere salariëring van de echte werkers, de leraren voor de klas.
De cursussen vinden onder schooltijd plaats en zijn derhalve naast het ziekteverzuim mede de oorzaak van de frequente lesuitval.

Win zo enorm veel tijd die anders opgaat aan nodeloze vergaderingen en onderhandelingen op lokaal niveau.

Dan heb je geen last van lerarentekort, leraren vergrijzing, lesuitval die op de huidige schaal toch ook problemen moet opleveren.

De enigen die dus ondanks gebrek aan zeggenschap wel verantwoordelijkheid tonen, zijn de ouders.
Zij werken voor hun kinderen en het kan hun niet aangewreven worden dat het kabinet en de school hun
verantwoordelijkheid niet nemen.

De oplossing is dus simpel:

- afschaffen bureaucratisering onderwijs
- primair en secundair onderwijs volledig gratis
- hoger onderwijs gratis, met prestatietoets
- openbaar vervoer voor school zonder kosten op vertoon
leerlingenkaart (ov nu al 60 tot 80& subsidie dus is gewoon
tegenprestatie)
- IB afschaffen
- maak van school weer plaats waarvan werkende ouders
weten dat kinderen daar volledige tijd les krijgen en ook
veilig zijn.

Wat de kinderbijslag betreft zou ik die zelfs willen verhogen,
zowiezo de zgn. kinderkortingen erin-(nu wordt een deel van de kinderkorting gekort door de bijstand als zijnde inkomen)
en voortaan maandelijks uitkeren.

Dit was toch dezelfde staatssecretaris die aan voedselbanken
"geen boodschap" had?
 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 4
 

 
 
Associated Topics

Kennis
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Welzijn
  [ Welzijn ]

  ·Bruggen slaan of Burgers slaan? Rutte 2 -Marx Rutte
  ·Op weg naar Paars of de afbraak van ons Nederland?
  ·Verkiezingen 12 september ! Dankzij VVD ijskoude winter?
  ·Lenteakkoord? Ijskoude winter!
  ·Rijkeluis VVD-CDA kabinet gevallen! Dan Kunduz coalitie akkoord debacle.
  ·Rut op Rutte! Geef burgers gulden en Nederland terug. Opgerot!
  ·De verrotting van de zorg en Nederland
  ·Wanneer wordt links weer LINKS !?
  ·De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 251
  Leden: 0
  Totaal: 251
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10640078
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link