Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Financien: Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
Geplaatst op Zondag 12 februari @ 14:02:38 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Financien http://www.forumvannederland.nl/1/index.php?topic=117183.0

In een democratie, en dus politiek moet het gaan over de wensen van de mensen.

De overheid duldt geen concurrentie !!!
2009: Betaal burgerslaaf

2008:Waar is het moreel kader
van politici, wergevers, bedrijven,banken
en organisatie?


Rechts lullen en links vullen, de halve waarheden en hele leugens van politiek rechts en rechtse media
Zie ook mijn vraag aan RTLZ Kijker aan zet, beter geld aan burgers geven dan aan banken (2009, week 23)
ECB en banken strijken 80% van hulp aan griekenland opWerkende Armen april 2010
Minimum zit nu 10% en meer lager in koopkracht dan in 1980!!

Kabinet geeft al 4 jaar te veel uit, aan euro, banken  en bedrijven


2012: Waarom hebben we al 3500 miljard euro uitgegeven om de banken in europa te steunen?
(1/3 van hun omzet) en laten we hun de bonussen houden die de bankencriis hebben veroorzaakt?

8 miljard euro voor Olympische Spelen 2028 staat nergens


SPLITS DE BANKEN!   de parasieten, wel geld lenen van ons(ECB) niet uitlenen aan ons?
Zijn dus geen simpel doorgeefluik meer maar enkel bonusmachines voor de heren bankiers?

  Het ROER moet om

Bijdrage bedrijfsleven aan belastinginkomsten slechts 6,6%, dus stoppen met privileges

de wereld gaat failliet en wij erbij, gene probleem toch?
   nujij

2012:

toplaag koopt kunst heeft geen last crisis.
Beeldende Kunst is windhandel dan heb ik liever een windmolen daar kan ik een meter aanhangen wat ie opbrengt.

Gebrek kwaliteit en overschot narcisme onder politici zegt narcist Wientjes van werkgevers

Kijker aan Z 30 maart aflevering 13

Mathijs Bouman heeft ongelijk: aanpakken van de HRA van de rijksten heeft wel degelijk effect, 7% rijksten van ons land hebben tesaam 7,5 miljard euro villasubsidie die kan je met een pennestreep afschaffen Winst 7,5 miljard euro per jaar!.
Beter was t hen dankzij de genoten voordelen sinds commissie Oort (1991) en Stevens (2001) de zg. belastingvereenvoudigingen het ten onrechte genoten voordeel middels een 20 jaar lange opslag terug te laten betalen, waarmee de HRA voor de andere 93% burgers redelijk makkelijk af te bouwen is.
Winst 15 miljard euro per jaar!
Begin toch echt aan de zgn. "top"economen te twijfelen.

Wientjes:Een voor twaalf voor Nederlandse economie
Oh ja voorzitter van de parasieten bedrijven/werkgevrs/banken? Het gaat niet om jullie economie maar om ons burgers!!

consumenten veroorzaken recessie   oh ja?  Dan loonverhoging met 10-15%, dan kunnen we weer uitgeven..
consumentenvertrouwen weer gedaald: -39
cpb tegenvaller voor rutte

groenlinks wil forse verhoging minimumloon     nujij
Zelfs doogaan kost je een fortuin
Brandpunt :falend toezicht bij woningcorporaties, dus maak er co-operatie van !

Buitenhof Louise Fresco en Cordaid: 4 miljard Ontwikkelingshulp gaat grotendeels op aan
vergadercircuit,baantjesmachines en salarissen.

Vermogen huishoudens in vier jaar gehalveerd

VVD, SP en D'66 zakken in peiling

NTR-VPRO 11 maart 2012   rss
het H woord, HRA, hypotheekrenteaftrek, 15 miljard , waarvan 7 miljard villa subsidie voor de 7% rijksten!

integratiedebat berust vaak niet op feiten    Het rancuneuze gif de opmars van het onbehagen  Sybe Schaap

pvda zegt nee tegen 3 procent begrotingseis eu geen kamermeerderheid meer

Belgie haalt wel 2,8% begrotingstekort, Nederland zit op 6% !?
begrotingstekort Belgie-beter in de klas
buitensporig tekort in nederland
Overheid geeft 4 miljoen euro teveel uit per uur! Dat is dus 4x24x365= 35,.040 miljard euro
dat is dus geen 4,5% tekort maar 6% van BNP!
Ritte recessie, want Rutte kan niet rekenen, enkel naar zichzelf.
Dus dat "slim" bezuinigen van hem, hou ik m'n hart voor vast, wie niet!?

Idioot: provincies checken nut van minstens 10 miljard aan subsidies nie
tcontrole op 6 miljard euro subsidies door rijksoverheid rammelt
Bizar:geen controle op 6-miljard euro subsidies door kabinet
Gemeenten niet meegereknd, en totaal subsidie aan hulpclubs, goene maffia en allerlei belangenorganisaties is zeker
22-40 miljard euro!


CPB directeur vindt bezuinigingen te hoog in Rutte-recessie
Begin maar 's met begrotingstekorten als vaste % te minderen op inkomen politici.
Staatschuld sinds aantreden Rutte, VVD-CDA      van 2010 naar nu 2012 van 371.028 naar 395 miljard euro
Staatschuld onder Balkenende IV (incl.bankensteun 100)   2007-2010     van 258.982 naar 371
                        Balkenende III                         2006-2007             van 255       naar 258
                                Balkenende II                          2003-2006             van 248        naar 255
                        van Agt/Lubbers                       1980-1985             van 86          naar 159

Werkgevers zijn net als banken en politci , parasieten ! (zie 2e deel)
europa wordt paradijs voor werkgevers

Verzuimreductie schendt privacy zieke werknemers Zembla   nu
grootste arbobedrijf nederland schendt privacy zieke werknemers
Meldpunt verzuimreductie

VNONCW pleit voor bevriezen alle salarissen    Topbestuurders krijgen zelf wel meer loon

Minister Kamp positief over nullijnplan

Oftewel, wij willen nog meer winst maken over de ruggen van de werknemers.

Werkgevers willen soepele arbeidsvoorwaarden
Met 40 ben je al te oud

FNV bereid WW-premie bij werknemers te leggen
Eerst de werkgevers de WWpot laten leeghalen en dan nu weer premie?
WW is nu nog maar 1 maand per jaar, dus hoezo WW recht?
Schaf de vakbonden maar af!  Zijn bedrijfspoedel van de werkgevers!

NIKS ERVAN, een minimumloonstijging van 10-15%!!! En jeugdloon een schaal, 22% omhoog!
 Loonmatiging? Niks ervan, hup looneisen !!
 Bananenrepubliek Nederland

En dat allemaal om de economische winst niet te hoeven delen met de werknemers, die m eigenlijk alleen verdiend hebben. Nu delen de werkgevers de buit liever enkel met de politici, zoals Ali Baba en de 40 rovers betaamt.


09032012 Kijker aan zet Frits Wester en Bas Jacobs
Even voor de duidelijkheid:
Als er 4 miljoen per uur teveel wordt uitgegeven per uur door de overheid, waar halen ze dan de gore moed vandaan om tegen de burger te zeggen dat DIE niet meer mogen uitgeven dan ze binnenkrijgen?
Bovendien is 4 miljoen eurp per uur dus een begrotingstekort van 34,5 miljard euro, het hoogste ooit, in euro's of guldens, en eigenlijk typisch VVD in de traditie van het kabinet Wiegel/van Agt en de Balkenende kabinetten.
Dat is dus geen 4,5% van het BBP maar 6%!
Over de voorstellen en reacties van Frits Wester en Bas Jacobs.
Bureaucratie kan makkelijk op bezuinigd worden, we hebben teveel bestuurslagen, dus schaf niet de provincies af maar de provinciale staten, en die taken naar rijk of gemeente, nu dikwijls 3 bestuurslagen bezig met zelfde taken.
Waterschappen naar Rijkswaterstaat, overheid neemt schulden over van gemeente en aandelen (in energie b.v.) en beperk gemeenten qua uitgaven tot gemeentefonds (en deel opgeheven provinciefonds).
Dambisa Moyo ,Rwanda, schreef het boek Doodlopende Hulp waarom ontwikkelingshulp niet werkt, dus helemaal afschaffen en ook de subsidies voor al die hulpclubs, gaat ook al zo'n 40 miljard aan op. En afschaffen giftenaftrek.
2/3 kosten zorg,energie,vervoer,huur is subsidie overhead, bureaucratie en corruptie/zelfverrijking.
Sociale huursector en zorg  inkomensafhankelijk resp. 15% en 6%, en geen marktwerking maar cooperaties en ziekenfonds en geen zorg- huurtoeslag of aftrek ziektekosten. Inkomenneutraal want nu maar 30% toeslag.
Bas Jacobs, net als de 19 andere economen, sloeg plank volledig mis met het rapport over de HRA en woningmarkt.
Hypotheekrenteaftrek 15 miljard gat nu voor helft naar 7% rijksten, die krijgen voortaan gelijke opslag komende 30 jaar, dus inkomenneutraal en 15 miljard winst.
Vervoer bus en trein wordt nu al voor meer dan 60% ieder gesubsidieerd, dus gewoon geheel, overhead afschaffen
en is nog goed voor milieu ook.
Premies voortaan over hele inkomen of tot max. uitkering, nu premies over 33.000 max, maar wel max. uitkering 48.000. En naast progressief belastingstelsel ook progressief aftrekposten stelsel.
I.p.v. AOW beperking, afschaffen aftrek PRA, gaat nu vooral naar 15% bovenmodaal en belasten pensioenuitkering boven 10.000 per jaar.
Volgens Rekenkamer kan AOW premie zelfs 5% omlaag, http://www.rekenkamer.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/2008/01/Artikel_ESB_Fiscalisering_AOW_niet_door_vergrijzing
AOW leeftijd verhogen kan je het beste doen doen door  een vaste termijn van 45/50 jaar na de dagscholing te hanteren, dus met 16 jaar beginnen met werken is 65 jaar AOW, met 25 jaar is 75 jaar AOW, en dan gelijk gratis studeren met prestatie, dan scheelt ook een boel bureaucratie.
In tegenstelling tot wat Frits Wester zei dat 10% rijksten alle belasting betalen, de 15% bovenmodaal betalen 1,05 miljard netto met alle premes, belasting en aftrekposten, terwijl 85% tot modaal 105 miljard daaraan bijdragen.
(gebaseerd op CDA notitie over vlaktaks)
EN uiteraard terug naar de GULDEN, onderzoek CPB 2008 toont naast rapport Wilders al aan dat euro enkel goed is voor zuid-europese landen, de noordelijke zijn sowieso enkel al geld-gevers! Opbrengst euro is max. 2%, en kosten VEEL hoger, opbrengst interne markt/EU is max. 8% maar die hadden we al voor de invoering van de euro!
En na al die jaren van loonmatiging verhoging van het minimumloon, niet de uitkeringen met 10 tot 15%, en verhoging van het minimumjeugdloon met 1 school, dus 22%.
Als je wilt dat de consumenten weer gaan consumeren moeten ze wel geld hebben, want nu is de knip leeg en ging alle economische winst vooral naar werkgevers en overheid en niet naar de burgers.

de nieuwe ramingen van CPB van 1 maart


cpb directeur- aakt vestia constructie (registreren en inloggen)
Woningbouwbaas had het met Rutte salaris moeten doen 6000 euro netto
, NEE met minder!!!
Minister president t hoogste, regionaal een derde deel ervan.
cpb directeur laakt vestia constructie, met grijpgrage corporatiedirecteuren
noodlijdende corporatie vestia wil 15.000 woningen verkopen


Plasterk:Recessie de schuld van uitzonderlijk dom beleid Rutte       youtube  columns buitenhof
   de Rutte - recessie, van onder 3% begrotingstekort naar boven de 5%, 34 miljard euro!!!!!


Cijfers van het CPB
 • Koopkrachtverlies gemiddeld in 2012: 1,75 procent
 • Economische groei                   2013: 2,25 procent
 • Begrotingstekort                      2013: 4,5 procent van het bbp, 9 miljard euro
 • Werkloosheid                          2013: 6 procent, 545.000 personen
 • Begrotingstekort                      2015: 3,3 procent van het bbp
 • Staatsschuld                            2015: 76 procent van het bbp  (dat is dus 450 miljard euro, bijna 2x als in 2008)Extra belasting-
Weekers bekijkt verhoging lage btwtarief

Extra-belasting:
Kabinet verhoogt hoogste btw tarief

de slag om nederland vpro    hollande overweegt 75 tarief voor rijken

Wat U niet mag weten!   Zembla het verdwenen pensioengeld

Kabinet declareert ruim 1,5 miljoen euro

20 economen tegen de HRA, hypotheekrenteaftrek pdf
Gecompenseerd doro belastingverlaging, maar de rijksten blijven buiten schot uiteraard!
Dus winst is geen 7 miljard, maar enkel maar verlies
duyvestein die opkomt voor meer zeggenschap voor burgers- liberaal wil alleen meer markt
Oplossing is (natuurlijk) simpel:
7% rijksten geen aftrek meer (winst 7 miljard) maar opslag daaraan gelijk die over 93% andere niet-rijksten wordt verdeeld (winst 7 miljard) , daarnaast niet enkel rente maar ook aflossen, dus minder renteaftrek komende 30 jaar. Winst 14 miljard HRA.
Huurmarkt 15% inkomen aan huur, winst 2 miljard huurtoeslag+5 miljard extra inkomen), deel huizen kan verkocht worden zodat sociale huur voro eenvoudige woningen enkel beperkt wordt in toekomst voor minima-minum t/m 33.000. Daarnaast geen corporaties meer maar cooperaties, met voorzitter ipv te duur betaalde directeuren.
Totale winst minimaal 21 miljard euro per jaar.
Slechts 30% huurder krijgt huurtoeslag, dus in principe kan plm. 50% van de huizen in de verkoop, of duurder verhuurd worden. verwant
miljardenlening voor vestia    directeur vestia kreeg 3,5 miljoen euro mee bij vertrek
geen gouden handdruk voor vestia-topmanvestia werkte niet mee aan toezicht

Wel wet minum- EN maximumloon, waarbij publieke functie afhankelijk worden gemaakt van regionale, provinciale of landelijke verantwoordelijkheid, dus balkenendenorm is ministerpresident =5x modaal.
Landelijk verder max. 4x modaal, provinciaall max 3x modaal, regionaal, plaatselijk max 2x modaal.
In vergelijk tot deanderen uiteraard.
En uiteraard een evntuele max. uitkering tot max. premiebetaling, dus geen premie betalen tot 33.000 en
uitkering max. van 48.000, een van e redenen dat WAO en WW te duur werden. En de burgers moeten het sinds 2002 doen met netto 390 euro minder per maand!
Duitse centrale bankpresident stelt rol ECB ter discussie
ECB steun aan banken: geen medicijn maar morfine, op kosten en risico nationale banken, dus nationale belastingbetalers. Dus STOPPEN daarmee, splits banken in nuts- en zakendeel, behoud nutsdeel, en laat de rest vallen, belastingbetalers hoeven banken niet drijvende  te houden, laat maar zinken dan.
banken stallen recordbedrag 777 miljard euro in ecb
banken lenen 529 miljard bij ecb, totaal 1089 miljar in 2 keer.
Dit levert een inflatie op van 10%!!!


Zwitserland houdt referendum over 6 weken minimumvakantie, democratie !

Minister De Jager Banken moeten minder risico nemen
Minister de jager voelt niks -scheiding prive en zakenbanken
De Jager wil bonusverbod niet uitbreiden

geldinjectie stuwt ecb balans tot boven 3000 miljard (FED maar 2900 miljard dollar=-30%)
ESM is monetaire staatsgreep

ESM, de nieuwe diktator   Bezuinigingen mogen niet worden uitgesteld
Van Rompuy terug naar 3 procent niet zo-n grote inspanning


ECB-baas Draghi: de uitkeringen moeten omlaag    nujij wall street journal
Waarom moeten ze eigenlijk altijd de lagere en midden-inkomens (Ik heb het dus NIET alleen over uitkeringsgerechtigden)hebben en schreeuwt men moord en brand wanneer iemand die toch al bulkt van de centen iets meer belasting moet betalen?

Justitie  neemt enorm deel strafzaken niet in behandeling  Negen procent van alle meldingen doorgeleid naar OM
justitie komt met polikliniek voor snelle straffen. met meer aandacht voor het slachtoffer
Politici verzwegen omvang OostEuropese misdaad
geen dubbel paspoort meer bij nederlanderschap Jonge veelplegers roeren zich
Veel Marokkanen en Turken onder criminele veelplegers

Pvv tegen vlaktaks
"De vlaktaks van CDA is echter geen echte vlaktaks. CDA wil meerdere schijven en vooral lagere belastingen voor 1 groep: in dit geval de miljonairs. Wat miljonairs minder betalen zullen anderen bij moeten betalen aan belasting."
Zie ook: Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!

Een jaarsalaris aan hypotheekrenteaftrek,Wilders vindt het oke     nujij
Sinds de invoering van de euro is een gemiddeld gezin er 390 euro op achteruit gegaan, door stijging van de vaste lasten!

Dat is nog wat anders dan de verplichte solidariteitsheffing van 1993 en het kwartje van Kok, voor wie het woord be-kok-stoven is uitgevonden.
En rechts maakt het nu af.  
nederland in top 5 wat betreft staatsschuldVerwacht geen oplossingen van de overheid, want die
is meestal de veroorzaker van het probleem
(Theodore Dalrymple)


Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
Geen loonmatiging! Verhoging minimumloon 10% en meer!
 

Aantal aangeboden vaste contracten voor werknemers historisch laag, 97% lager vorig jaar!
Vaste baan inmiddels bijna altijd tijdelijk

Miljardenreserves WW blijken volledig verbruikt    van +9 miljard in 2008 naar -1,9 miljard in 2012

Oude werknemers nog steeds niet gevraagd door werkgevers


ook amerikanen werken onder chinese omstandigheden

Meerderheid Nederlanders ziet niets in nullijnplan werkgevers club

VNONCW pleit voor bevriezen alle salarissen    Topbestuurders krijgen zelf wel meer loon

Minister Kamp positief over nullijnplan

Oftewel, wij willen nog meer winst maken over de ruggen van de werknemers.

- De WW fondsen(gevuld door werknemers!) zijn leeggehaald door deeltijd-ww en nog op verkeerde manier ook.
 Van WW is nog maar een schamele maand per jaar werken over en zelfs dat willen ze bekorten
 Max. uitkering is 48.000 terwijl er altijd maar tot 33.000 premie werd geheven, dus de dure banen parasiteren op de  
 WW fondsen
-Loondispensatie en werken met behoud van uitkering is het mekka voor de werkgevers

Het is het midden-klein en kleinbedrijf wat de economie draaiende houdt!

Slavernij is in Nederland niet verboden in 2008.
En ook niet in 2012. En dan bedoel ik zowel bijstandsgerechtigden die
met behoud van uitkering verplicht worden werk te verrichten als gedwongen zzp 'ers, zoals b.v. in de zorg (alfahulpen) die kunnen kiezen tussen ontslagen worden of tegen minder salaris als zelfstandige via een U-bocht
worden ingezet. Pure chantage dus!
En wat te denken van de uitbuiting met name in land- en tuinbouw van Oost-Europeanen met name Polen, die ingezet zijn omdat de nederlandse Turken te duur werden bevonden, en die laatsten zitten nu dus in uitkering.
En wat te denken van loondispensatie? Enz.enz.

De meeste Werkgevers van grote en middengrote bedrijven
zijn net als banke en politici, parasieten van de samenleving.
Wat hebben we eraan? NIETS!  Loonmatiging? Niks ervan, hup looneisen !!
 Bananenrepubliek Nederland
 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 0
 

 
 
Associated Topics

Financien
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Welzijn
  [ Welzijn ]

  ·Bruggen slaan of Burgers slaan? Rutte 2 -Marx Rutte
  ·Op weg naar Paars of de afbraak van ons Nederland?
  ·Verkiezingen 12 september ! Dankzij VVD ijskoude winter?
  ·Lenteakkoord? Ijskoude winter!
  ·Rijkeluis VVD-CDA kabinet gevallen! Dan Kunduz coalitie akkoord debacle.
  ·Rut op Rutte! Geef burgers gulden en Nederland terug. Opgerot!
  ·De verrotting van de zorg en Nederland
  ·Wanneer wordt links weer LINKS !?
  ·De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 116
  Leden: 0
  Totaal: 116
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10640660
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link