Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Welzijn: Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
Geplaatst op Dinsdag 22 december @ 13:11:17 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Welzijn rtl7-rtlz
http://www.energietransitiemodel.nl/        http://wattnu.nl
2012:

risicogebieden kerncentrales Nederland

Duitrsland 22.000 Gwh aan zonne energie, gelijk aan 20 kerncentrales

Windmolens melkkoe voor boeren, vangen meer subsidie dan wind

Verhagen stopt voorbereidingen tweede kerncentrale

Tientallen Miljarden nodig om Franse kerncentrales veilig te maken

2011:

siemens zweert kernenergie af


23062011: Burger sponsort grootverbruiker stroom

12042011: ramp japan in categorie tsjernobyl
26032011 kerncentrale borssele ontsnapte meerdere malen aan grote ongelukken
               japanse radioactiviteit gemeten in nederland
                  zorgen bij wetenschappers over MOX Borsselle met plutonium


borssele2nee
kernenergie noodzakelijk kwaad?-rondom10   forum
niet alleen ramp japan tast het imago van kernenergie aan

Stop de nuclear renesance

15032011 kernenergie gaat weer met winterslaap
               Europese landen heroverwegen kernenergie
               Oude Duitse kerncentrales van voor 1980 dicht
Video japan
Japan Times Online


Duitsers betogen massaal tegen kernenergie

Energiebedrijf positief over eisen kerncentrale kabinet
 en belastingbetaler betaalt komende honderden en jaren weer de rekening
pvv:kerncentrale dodewaard moet weer open

2010:

afgekochte co2 emissierechten betaald door de overheid belastingbetaler

Verhagen:Geen subsidie voor nieuwe kerncentralesVan 1969 tot en met nu ontvangen afnemers van kernenergie in Nederland (Borsele en Dodewaard, welke beiden uitsluitend voor Pechiney draai(d)en)360 Miljoen euro aan subsidie, ehh dat heet technologiesubsidie. das ongeveer evenveel als de kosten voor de Westerscheldetunnel PER JAAR.
Dus Verhagen liegt NIET  en WEL, hij geeft de kerncentrales GEEN subsidie, de afnemers daarvan WEL.
Dus 41 jaar x 360 miljoen, toch aardig van hem, naast de bouwkosten (5-6 miljard) en waarschijnlijk straks ook de opruimkosten (20-40 miljard).
Je zou zeggen dat er geen crisis is en was.

KIJK: Hoe stop je kernafval 100.000 jaar lang veilig weg?

afgekochte_emissierechten_betaald_door_de_overheid, lees de belastingbetaler

kernenergie_ja_graag?

rijk spreekt delta aan op sloop dodewaard

EPZ spaart niet genoeg voor sloop Dodewaard

centrale borssele wil zelf gaan hergebruiken

financiele-strop-finse-kerncentrale-waarschuwing-voor-nederland

economische studies maken brandhout van kernenergie
Nog honderden jaren genoeg fossiele brandstoffen


Grote olie en gasmaatschappijen flink aan het lobbyen om klimaatwetten in hun voordeel aan te passen


Radioactieve stoffen kerncentrales
Radioactieve stoffen industrie


China bij grootste producenten windenergie
VS            25  Gigawatt
China       20 Gigawatt
Spanje      17 Gigawatt

realtime windpark opbrengst

Het netwerk van 118 windmolenparken bestrijkt 1,2 procent van de oppervlakte van de Noordzee en zal rond 2020 een capaciteit hebben van 68 gigawatt (GW), genoeg om 70 miljoen huishoudens in de zeven landen rond de Noordzee van stroom te voorzien. De EU heeft zich ten doel gesteld om in 2020 20 procent van haar energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen te halen, zoals wind, zon, waterkracht of biomassa.

Windenergie

Biogas. 1 koe verwarmt met biogas 5 woningen. We hebben   koeien dus voor woningen is  deel van totaal.
In 1985 heb ik al berekend dat alle dierlijke/menselijke mest 11% van nederlandse produktie kan leveren.


De grote nederlandse kernenergie zwendel
De big Dutch Nuclear Power Swindle


In een reactie van mij op een elsevierartikel vroeg een lezer frits me naar de kosten van opslag van kernafval.   @frits op dinsdag 22 december 2009 11:14

Zie ook  1  2  tegenstroom NRG

Dodewaard  Borssele  laatste gesticht op verzoek Pechiney die dankzij EZ kon profiteren van lage
Kwh prijs zelfs onder de kostprijs. Beide centrales leverden aan Pechiney!!

Hieronder mijn reactie, waar ik op het laatst zelf als conclusie schreef:

Daarom is kernenergie onbetaalbaar! Aleen al door de kosten van het afval.

Kosten kernafvalopslag:
Enerzijds kosten COVRA zelf, anderzijds opbrengst van opslag en evt. verwerking.

Wanneer radioactieve stoffen hun straling uitzenden, veranderen zij uiteindelijk in een
stof die niet meer radioactief is (dat wordt vervallen genoemd) en dus ook geen gevaar meer oplevert.
Bij hoogradioactief afval kan dat wel honderdduizend jaar duren.

Als dat klopt 240.000 jaar dan wordt het dus 600 miljard maal 2,4 jighh

(van covra.nl- op deze site geen financiele gegevens gevonden-covra is blijkbaar enkel voor de eerste 100 jaar-de overige 99.900 jaar?)Blijkbaar geen/weinig inkomsten van opslag dus uitsluitend kosten.

http://www.kernenergieinnederland.nl/ (stichting laka)
Er is jaarlijks ongeveer een verlies van 6 miljoen.


Gestart in 1986, daarvoor werd vooral gedumpt (wat dat doet met het milieu, ook qua kosten?

per 2002 Staat 100% eigenaar dus kosten komen niet ten laste van atoomstroom maar voor belastingbetaler.

Je mag dus de kosten incl. bouw, personeel, eigen bewaking excl. evt. politie e.d. op die 6 miljoen euro stellen hier boven genoemd , en dat maal die 100.000 jaar wordt dat een 600.000.000.000 euro.. is dus 600 miljard euro, evt. inflatie, prijscompensatie nog maar niet meegerekend, afgezien dat huidige covra voor slechts 100 jaar bedoeld is.
Ook na die 100 jaar moet de locatie bewaakt/verzorgd worden, en je kan moeilijk zeggen dat doen onze (klein)kinderen maar de komende 99.900 jaar.

Komen er meer kerncentrales dan worden die kosten verveelvoudigd omdat er meer opslag moet komen. Dus nu 4% elektriciteit door kerncentrales wil je 100%
(zie maar even af gas/kolenenergieproduktie mee te rekenen)
dan zit je op 25 voudige, want de industrie wil de kosten liever door de belastingbetaler laten betalen
dan als kostenpost in te bouwen.
Deze site geeft aan dat uranium tussen 50-200 jaar beschikbaar is, eerste getal makkelijk winbaar versus moeilijk winbaar.

Dus moet je die 600+ miljard euro verrekenen over eerste 100-200 jaar, de tijd dat kernenergie gebruikt wordt. Dan kom je dus puur voor de opslag op een bedrag van 3-6 miljard euro per jaar. De jaren nadien is het puur zorgen voor de opslag, evt. met de rente van de ingelegde 600 miljard euro vermits gebruik op de huidige 4% blijft, anders wordt het (nog) veel meer.

Dus aangezien we al sinds 1969 bezig zijn in Nederland, dat is 40 jaar zag ik gaarne dat de kerncentralebedrijven (en nee niet alweer de belastingbetaler!) alvast een begin maken met dat kernafval-opslagfonds door effe 120 (gebaseerd op 200 jaar kernenergie) of 240 miljard euro (op 100 jaar) te storten en daar dan elk jaar 3 tot 6 miljard euro bij te storten.

Daarom is kernenergie onbetaalbaar!
Aleen al door de kosten van het afval.


En ja kernfusie en thorium zijn ook mogelijkheden maar die moeten eerst werken...geloof jij in sprookjes soms?Ergo: Borselle en Dodewaard leverden beiden aan Pechiney, laat ik kosten bouw, reparaties,ontmanteling (5 miljard) maar even buiten beschouwing laten.
Borssele levert plm. 4,8 miljard Kwh=4800 miljoen Kwh per jaar, kosten excl. belasting etc. 10 ct voor t gemak, opbrengst 480 miljoen euro. Wow!
Echter daar staat (100 jaar kernenergie/covra) 3000 miljoen euro aan kernafvalopslagkosten tegenover, laat ik die 340 miljoen subsidie van EZ aan grootafnemers maar effe vergeten..(is  7ct. extra per Kwh, terwijl we voor 7 ct. windmolenstroom uit Denemarken kunnen importeren, ja dus ook die 4,8 miljard Kwh..)

Oftwel de nederlandse belastingbetaler mag voor elke Kwh van kerncentrales in Nederland 62 eurocent bijlappen, totaal dus 2,976 miljard euro per jaar !
correctie::
Echter daar staat (100 jaar kernenergie/covra) 3000 miljoen euro >moet zijn 200 jaar kernenergie...anders wordt het 1,24 euro per Kwh ;-)
Elke kwh atoomstroom is dus puur verlies.Ik zou haast zeggen de grote nederlandse kernenergie zwendel..zeker gezien de democratische controle,
en machinaties van diverse ambtenaren en politici.


En laat ik 't dan nog maar niet hebben over de veiligheidsaspecten van dat afval en wat al dat gedumpt afval doet en gaat doen in de zee..Dan reken ik de 750 miljoen gulden/340,3 miljoen euro subsidie PER JAAR nog maar niet mee, die eind/grootverbruikers kregen van ministerie van Economische Zaken. Zie 1  2


Momenteel heeft Nederland 1 werkende kerncentrale: de Kerncentrale Borssele. Essent en Delta produceerden met Kerncentrale Borssele in 2007 zo'n vier terawattuur aan kernstroom[1]. Hierbij komt ieder jaar 12 m³ hoogradioactief afval vrij. In 2005 was er in Nederland totaal al 485 m³ van dat afval waarvoor nog geen definitieve opbergplaats is. Men is van plan Borssele tot 2033 open te houden, waardoor er nog eens ? keer zo veel radioactief afval bij komt.
Ook al slaat covra niet enkel hoogradioactief afval op, zal zo'n instituut als covra dus wel die 100.000 jaar actief moeten blijven.

Over hoeveel hoogradioactief afval er exact vrij komt verschillen de meningen per land. In Engeland wordt er bijvoorbeeld vanuit gegaan dat het drie keer zoveel is als wij in Nederland aannemen. Hoe dan ook, bij geen van deze berekeningen wordt de hoeveelheid laag- en middelradioactief afval meegenomen; dit is over het algemeen vijf keer zoveel als de hoeveelheid als het hoogradioactieve afval.

In totaal houdt de COVRA rekening met de opslag van zo’n 190.000 m3 afval. Ondergrondse opslag
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het afval zo’n 50 tot 100 jaar in Borssele zou worden opgeslagen, waarna het definitief ergens diep ondergronds opgeslagen zou worden. Inmiddels wordt er al gesproken over langere opslag in Borssele, zelfs tot 300 jaar.

Jaarlijks wordt er over de hele wereld bij de produktie van kernenergie ongeveer 200.000 m³ licht en matig actief afval en 10.000 m³ hoog-radioactief afval (alsmede verbruikte splijtstof bestemd voor eindverwerking) geproduceerd. Deze hoeveelheden nemen toe naarmate er meer kerncentrales in bedrijf worden genomen, kernfaciliteiten ontmanteld worden en het gebruik van radionucliden toeneemt. Het hoog-radioactieve afval omvat ongeveer 99 procent van de radionucliden en vormt derhalve het grootste stralingsrisico.


Borssele: kerncentrale bestaat formeel niet
Een van de formele redenen van de gemeente Borsele geen schadevergoeding te geven aan drie boeren in de omgeving van de centrale wegens waardeverlies van hun landbouwgronden is verrassend: in de rechtspraak is het gebruikelijk dat schadeclaims niet worden gehonoreerd als ze worden ingediend op basis van een nietige bouwvergunning. En omdat bij de bouwvergunning in 1969 door de gemeente geen verklaring van geen-bezwaar is afgegeven is de bouwvergunning ongeldig en staat er dus feitelijk geen gebouw (en kan er ook geen sprake zijn van waardeverlies). Zelfs de VVD vindt dit “niet uit te leggen“ aan burgers die hun opstallen moeten afbreken als ze geen geldige bouwvergunning hebben. Toch gaat de gemeenteraad van Borsele unaniem akkoord met het besluit. Enkele dagen later wordt ook in de GS Zeeland gezegd dat er sprake is van een “formeel niet bestaande kerncentrale”, want ook in het nieuwe bestemmingsplan in 1982 voor het industriegebied, is goedkeuring onthouden aan de bestemming nutsbedrijven, blijkt.

Er wordt bv gezegd:

TheoKock op woensdag 23 december 2009 19:53 Ik heb de video van Simon Rozendaal over windturbines gezien.
Hij beweert hier dat een windturbine niet meer energie levert dan een kleine auto, een lelijke eend. Hij zegt ook dat windturbines de hoogte van de Euromast benaderen. De Euromast is 186m. Nu heeft de meest krachtige lelijke eend een vermogen van 30 PK wat overeenkomt met 30*736W = 22080 W oftewel 22,08 KW.
Een windturbine die bijna dezelfde hoogte heeft als de Euromast, is de 5M van Repower. Deze heeft een Rotor diameter van 126m en de as hoogte is 100 tot 120 m. De hoogste turbine is dus 120+63 = 183 m, ongeveer even hoog als de Euromast. Echter deze turbine levert 5MW dit is 5000KW, dus 226 maal het vermogen van een (sterke) lelijke eend. Als de cijfers al niet kloppen stel ik geen waarde aan de rest van het artikel, woorden als „of zo“ en „habbekrats“ hebben geen waarde en dienen alleen als stemmingmakerij. Ik wil exact weten hoeveel Denemarken er KW krijgt en wat er betaald moet worden wij terugkopen.
Beoordeel deze reactie *****@Hoeveel kerncentrales zouden we kunnen kopen voor 55 miljard<<< Nog geen vijftiende deel,als je tenminste bouw, onderhoud,ontmanteling en opslag kernafval voor hele looptijd meerekent. Gelukkig heeft de staat beslist dat bouw,ontmanteling en opslag kernafval ten laste komt van de belastingbetaler, en op de 4,8 miljard Kwh a 10 cent die Borselle nu levert, krijgen de grootafnemers 340 miljoen jaarlijks subsidie van de belastingbetaler, dus die willen dat wel. Maar of wij als belastingbetalers dat willen? En als het uranium op is over 50-200 jaar mogen de generaties na ons de kosten en onveiligheid dragen voor de snelle winst van de grootafnemers..Tja.. @omdat kernenergie onbetaalbaar is wekken de Fransen inmiddels meer dan 70% van hun nationale elektriciteit productie met kerncentrales.<<
ja die denken na ons de zondvloed, net als de nederlandse staat. Als je alle kosten van bouw, onderhoud, ontmanteling en opslag kernafval meerekent is kernenergie het duurste elke kwh van plm. 10 ct kost dan 0,62-1,24 euro extra afhankelijk
of je 100 of 200 jaar aan kernenergie doet, en dan heb ik t enkel over 1 centrale als in Borselle.
Kolen en gascentrales vervuilen (dat Co2 verhaal weten is gewoon nep), is gewoon een rekensom. @Jef Uit dat rapport:De betrekkelijk kleine kerncentrale van Borsele kan, zonder enige co2-uitstoot,(maar wel 100.000 jaar hoog radioactief afval=kosten 600 miljard euro) evenveel energie produceren als 7250 grote windmolens van 600 kw. Kernenergie is nu 4% dus met 25x7250 molens=181250 molens hebben we dan 100% productie( bij 16% rendement), nog wat kolen/gascentrales erbij voor backup en bij overschot wind in spaarbekkens oppompen en in een rij van noord-zuid op km uit kust hebben we gelijk kustwal. Zijn inmiddels al tandwielloze dus onderhoudsarme windmolens en betekent betere werkgelegenheid als omgaan met kernafval. Wat kost eigenlijk zo'n 600Kw molentje?
Zijn we bijna helemaal onafhankelijk van midden oosten. aha, 700.000 euro p.s. (uit boek Halkema) dus 126,875 miljard...dat veel minder dan de totale kosten van
kernenergieincl. bouw (gem. 5 miljard) en opslag kernafval.. maar dan wel die onrendabele en 
horizonvervuilende windmolens van het land af, die nu meer subsidie dan wind vangen. Wat kost windenergie?Op plekken met veel wind bedragen de kosten om met een moderne turbine elektriciteit op te wekken ongeveer 0,05 euro per kilowattuur. Landinwaarts loopt dat bedrag op tot 0,08 euro. En dan toch subsidie op landwindmolens?In 2005 kreeg ik antwoord van minister Brinkhorst op mijn vraag waarom we windmolenstroom uit Denemarken inporteren voor 7ct. terwijl we die voor 1 ct. zelf kunnen produceren, dat EU/Brussel wil
dat energieopwekking/distributie europees gespreid moet worden!?En als we dat nou betalen de komende 10 jaar uit de aardgasbaten, hoeft de belastingbetaler er niks voor te betalen, voldoen we aan alle Kyotoeisen, kunnen we Borselle sluiten en kunnen we al die energiebelastingen en subsidies afschaffen. Gewoon een staatswindpark, dat legt je geen windeggs... (windeieren) Maar wat doen we dan met dat kernafval waar we ingestonken zijn?  De kosten daarvan zijn inmiddels na 40 jaar toch zo'n 120-240 miljard euro.
Hebben we totaal nog wel honderden miljarden euros winst...


@T.C. Frankendael op donderdag 24 december 2009 13:47
Klopt, als je dat met al de menselijke/dierlijke mest in Nederland zou doen zou je 11% van de nederlandse energiebehoefte kunnen dekken, nog afgezien van een enorme daling van "broeikasgassen"...
Heb ik in 1985 al 's berekend,voor een veeboer, hij en z'n dieren "produceren" nu de energie voor het bedrijf in een methaanvergassingsinstallatie, weet niet of soort voedsel -al dan niet bruine bonen- daar een significante invloed op heeft.. ;-)

Even reactie op anderen die vegeten dat er zoiets als een accu bestaat. Voor de opslag van grote hoeveelheden electriciteit moet je geen lood-accu of Lithium-ion batterij gebduiken, maar een accu van het type NatriumSulfide. Degelijke NaS accu parken werken al in Japan en de VS en ook china bouwt dergelijke systemen om als back-up te fungeren van wind- en zonne-parken. Je kunt er enorme hoeveelheen electriciteit in opslaan en weer terugbrengen in het net tegen acceptabele kosten. Absoluut nodig als we overgaan op wind en zon.

Het duurste is kernenergie omdat het afval lang bewaakt moet worden, gelukkig voor de afnemers wordt dat betaald (evenals bouw en ontmanteling) door de belastingbetaler (0,62 tot 1,24 euro per Kwh, zie eerdere opmerkingen) dus betalen ze max. 10 ct, kolen/gascentraleskost per kwh 4 ct, maar dan zit je nog met die vervuiling en evt. gezondheidskosten, windmolens kost op zee kost 4ct, op land 8 ct, nederland importeert nu vanuit denemarken voor 7 ct, daarbij heb je geen afval of vervuiling. Dit is uiteraard netto, dus zonder marge voor de producent, de energiebelasting en btw.
Nou dacht ik dat energie levensbehoefte was dus zou je maximaal 6% BTW mogen rekenen en zeker geen BTW over energiebelasting, dat kun je moeilijk een "dienst" noemen.
Wel effe juiste cijfers noemen voordat je wat roept.

@R. O op vrijdag 25 december 2009 01:13
COVRA zegt zelf dat het hoogradioactief afval 100.000 jaar (volgens anderen weer 240.000 jaar)bewaakt moet worden vandaar die hoge kostenpost. IK ga er niet vanuit dat we die hele 100.000 jaar windmolens zullen hebben, trouwens de levensduur van windmolens is zeker met onderhoudsarme tandwielloos 30 jaar, net als kerncentrale Borssele, al is die laatste kunstmatig opgerekt tot dubbele levensduur. Accu's geven maar een beperkte mogelijkheid tot opslag, beter kan gebruik gemaakt worden van oppompen van water en dat via een turbine er weer uithalen, geeft minder chemisch afval als bij accu's.
Toen ik in 1972 hoorde dat de inspraakleiders, die continue de voorstanders van kernenergie het woord gaven, 1500 gulden per avond kregen, ben ik me af gaan vragen wat voor "geld" zit hierachter? Het is dus geen hetze, maar ik ben de geldstromen gaan volgen die aan kernenergie besteed worden. Uranium of Thorium zie volgende..

@Sebastiian Fluminis op vrijdag 25 december 2009 05:25
Thoriumreactors werken enkel nog maar in Canada, ja Thorium is ruimer voorhanden, maar de halfwaardetijd (van het afval) is nog langer als uranium dus de tijd en
dus kosten van bewaking worden nog meer.
Die 50-200 jaar waren geen losse opmerking, in een eerder bijdrage heb ik de link gegeven, hier nog een keer dan http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0051-Mondiale-voorraden-energie.html?i=6-40.
Zoals R.O het hetze noemt en U weer "afkeer", het heeft met mij te maken met een simpele berekening van kosten versus baten, en bij kernenergie zijn de kosten vele malen groter als de baten.
Het gebruik van dergelijke woorden betekent m.i. het gebrek aan goede cijfers en tegenargumenten. Jammer.

@notenkraker op vrijdag 25 december 2009 13:35
>Ik ben v??r kernerergie. V??l goedkoper, niet vervuilend, veilig en ik heb veel vertrouwen in de voortschrijdende techniek om ook voor het ondergronds opgeslagen afval een goede oplossing te vinden. wellicht zelfs in de geest van "Afval=Voedsel"...<
Oh dus nu moeten we het afval gaan opeten? Jammer dat al die rechtse Tokkies de misinformatie van rechtse politici en rechtse media geloven en niet zelf op onderoek uitgaan. De grootafnemers
van kernenergie zullen U heel dankbaar zijn, dat U zich zo makkelijk laat opzadelen met miljarden aan kosten, want het is dus letterlijk mogelijk van de wind te leven.


pietervanpelt op maandag 4 januari 2010 11:31 >Als in Europa circa 20% van alle electriciteit door windturbines zou worden opgewekt dan is de benodigde >investering per MWatt 4 MEuro voor windturbines (circa 3 maal de nominale capaciteit, wegens variabiliteit in >wind-aanbod) plus 5 MEuro voor opslag en handling van electriciteit in NaS batterijen. De megawatt >capaciteit uit wind kost dus ca. 9 MEuro investering, ofwel een kostprijs van minstens 10 cent per opgewekte >KW.uur (bij een kapitaal rendement van 10%). Hierbij nog niet gerekend met onderhoud, loonkosten, >netkosten etc. Het blijft toch een dure grap vergeleken met klassiekere oplossingen (zoals atoomstroom).

We importeren windstroom voor 7 ct en overheid gaat zelfs uit van 4 cent voor wind van zee en kolen/gas en 8 cent voor wind van land. Bij kolen/gas en atoomstroom wordt vervuiling en opslag kernafval niet meegerekend in de cijfers.

 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 3
 

 
 
Associated Topics

FinancienRecht en VeiligheidRuimte en MilieuWelzijn
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Recht en Veiligheid
  [ Recht en Veiligheid ]

  ·Geen strafvermindering Volkert van de Graaf -teken de petitie!
  ·Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  ·Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  ·Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius
  ·Justitie- Privacy of veiligheid ?
  ·Hoe hou ik mijn computer veilig ?
  ·Binnenlandse Zaken - Cellentekort oorzaak taakstraffen zware vergrijpen ?
  ·6 jaar na nine-eleven, nog steeds (meer) vragen
  ·9/11 (nineeleven) 5 jaar na 11 september 2001
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 44
  Leden: 0
  Totaal: 44
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  12295727
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link