Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Recht en Veiligheid: Justitie- Privacy of veiligheid ?
Geplaatst op Donderdag 21 februari @ 00:00:00 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Recht en Veiligheid
Spijker op laag water zoeken of hoe de ambtecratie de burger, klokkeluider en rechtstaat zal overwinnen. Zie wiki en blog


2009: VN kritisch over telefoontaps Nederland


De Nederlandse politie luistert dagelijks gemiddeld 1.681 telefoongesprekken af.   2

Dat is bijna evenveel als de Amerikaanse politie in een heel jaar.

Vingerafdrukken alle Nederlanders in database

Alle vingerafdrukken beschikbaar voor de politie

EU-waakhond tegen Europese politiedatabank

Zie ook:
Veiligheid: Justitie - Meer wijkagenten ipv bureauagenten nodig.

23 november 2005 schreef ik bovenstaan stuk.

College Bescherming Persoonsgegevens

Pechtold wil burgerrechtenbeweging voor privacy


Sommigen zien er misschien een soort Big Brother in, maar er zijn ook veel voordelen als politie en justitie
kunnen beschikken over zgn. biometrische gegevens als vingerafdrukken en dna van alle in nederland
aanwezige personen.
Zo weten we van coldcases, misdrijven die al lang geleden gebeurd zijn en nooit opgelost, dat hernieuwd kijken met de huidige technieken zulke zaken dikwijls oplost.
Dat betekent dat recente misdrijven ook sneller opgelost kunnen worden en daar gaat ook een preventieve invloed van uit.
Er wordt wel 's gezegd, ja maar dan doen criminelen toch gewoon handschoenen aan. Ja inderdaad, maar dat beschermt ze niet tegen dnaverlies, dan moeten ze zich in zo'n wit pak gaan hullen en dat wordt wel wat opvallend en niet echt handig.
Voor deze toepassing wil ik best wat privacy inleveren, ik maak me meer zorgen om veiligheid op straat,
dus een grote vingerafruk en dna database en veelvuldig cameratoezicht zie ik eerder als bescherming dan als aantasting van mijn privacy.
Nu mag politie en justitie niet eens criminelen die al meermalen misdrijven hebben begaan, op de huid zitten, want zegt het CBP dan wordt hun privacy geschaad !? Pardon ?
Van mij mogen ze het telefoon- en emailverkeer van dergelijke personen met een programma als Netmap
inventariseren, kijken met gsm-plaatsbepaling en gezichtsherkennede camera's waar ze verblijven en naar toe gaan, en ook mensen die nog geen strafblad hebben maar wel veelvuldiger met hen in contact komen een "vriendelijke" waarschuwing geven om niet over de schreef te gaan, want dat hun relatie bekend is.
Noem het maar een uitgebreidere "sociale controle", daar is toch niks mis mee?


In m'n eerder artikel stel ik de vraag of politie en justitie nu eigenlijk de orde of de misdaad willen handhaven, en dat ik niet al te veel vertrouwen heb in ons rechtsysteem.
Om er nog maar 'n paar oneliners op los te laten:

De grootste criminelen hebben de grootste advocaten.
Minima moeten het dikwijls doen met bureau's voor rechtshulp, terwijl bewezen criminelen geld genoeg
hebben om de beste advocaten te kunnen betalen. Zou die beroepsgroep ook 's niet wat meer kunnen kijken naar de beroepseer, een rechtssyteem betaat toch bij gratie van rechtsgelijkheid en dus ook
rechtsbeschermings-gelijkheid?

Er zijn meer criminele agenten dan eerlijke criminelen.
Op zich is dit een paradox.
Een crimineel wordt geacht altijd oneerlijk te zijn, en een agent wordt geacht altijd eerlijk te zijn.
Regelmatig zien we echter in de media dat er toch over de schreef gegaan wordt door om/justitie personeel.

Zowel politie als justitie laten steken vallen, en dat hoort niet in een rechtsstaat.
Zowel de rechten van dader als slachtoffer dienen gewaarborgd te zijn.
Het slachtoffer dient zowel immaterieel als materiaal bijgestaan te worden.
Financiele claims vanwege t slachtoffer moeten in strafzaken meegenomen worden en inning dient na uitspraak overgenomen te worden door de overheid/justitie en uitbetaald aan slachtoffer, bij kleinere bedragen direkt na uitspraak, zodat het slachtoffer niet jarenlang met de zaak en dader geconfronteerd hoeft te worden.
Wordt bij huiselijk geweld een verdachte een straat en/of straatverbod opgelegd, dan krijgt die ook een
enkelband om dat te controleren, met gps opslag en controle en automatische sms voor slachtoffer
ingeval contact binnen x meter en/of zender die verdachte/slachtoffer waarschuwt ingeval verbod
met richtingsaanduiding.
Bedreiging (een van de meest voorkomende gebeurtenissen zeker na aangifte) door daders dient extra
verzwarend te werken.

STOP STALKING en stop huiselijk geweld!


is al een burgerinitatief  STOP STALKING

http://petities.nl/petitie/stop-stalken

http://ans4you.hyves.nl/

http://stopstalkingburgerinitiatief.come2me.nl/


Al vind ik hun verzoeken nogal algemeen:

en verzoeken

- Hogere sancties toegespitst op het type misdrijf, stalkers moeten een combinatie tussen  gevangenisstraf en verplicht geestelijk onderzoek krijgen

- Een eenduidig landelijk beleid die elk politiecorps kent en naleeft bij stalking

- Een voorlichtingscampagne over stalking, te weinig Nederlanders zijn bekend met dit probleem

- Veiligheidsplan en maatregelen om het functioneren van slachtoffers van stalking te waarborgen

- Samenwerking tussen alle betrokken instanties zodat er gezamenlijk sneller tot een oplossing wordt gekomen


Zou juist zeggen: (zowel bij huiselijk geweld als stalking, zijn raakvlakken tenslotte)

- Een eenduidig landelijk beleid die elk politiecorps kent en naleeft bij stalking

- Veiligheidsplan en maatregelen om het functioneren van slachtoffers van stalking te  waarborgen

  Standaard contact- straat/wijkverbod voor dader en slachtoffer, in eerste instantie  voor half tot heel jaar. (Dus geen contact tussen beiden anders dan via evt. advocaat)

  Dit wordt gecontroleerd (nu enkel mogelijk bij veroordeelden, niet bij verdachten)  door gps enkelband voor dader en slachtoffer, zodat verbod gecontroleerd kan worden,  en bij nabijheid van een of ander, 250 meter b.v. (bv winkelen in stad) pieptoon afgegeven  wordt wat betekent zelfde weg teruggaan. Systeem is zowel controle als alibi.
  Standaard vrijgave telefoontjes en bij overtreden verbod gelijk aanhouden en gijzeling  (opsluiting) met progessief stijgend aantal dagen.

  Dan heb je geen camera's- betrouwbare getuigen ipv familie - zoektochten politie waar is ie  nodig.

  Dan heb je al die instanties en blijf van m'n lijf huizen niet meer nodig, behalve  mediator die na afkoelingsperiode bij wederzijds goedvinden, een eventuele relatie  therapie-reparatie of omgangsregeling bevorderen.

- Een voorlichtingscampagne over stalking, te weinig Nederlanders zijn bekend met dit probleem


Aangifte voor kleinere zaken dient via internet te kunnen, dan kunnen ook digitaal foto's en dokumenten
meegezonden te worden, in geval ontbrekende info kan politie dan contact opnemen.
Nu is procedure aangifte veel te omslachtig en tijdrovend.


Ook de dader heeft recht op bescherming.
Opname op video van alle verhoren, transcriptie daarvan in verhalende vorm en bijstand door advocaat.
Voor gebruik van biometrische gegevens dienen extra regels te worden ingevoerd, waarvan de belangrijkste wel is, dat uitsluitend gebruik van die gegevens op zich geen bewijs is, als er verder geen aanvullend bewijs is dan vingerafdrukken en dna.
Want die kunnen geplant worden, of zelfs gemanipuleerd (ook door politie en justitie).
Dat is ook bekend, zowel uit Nederland als het buitenland.

Er zijn een 8 tal methoden om dat te voorkomen:
 1. Materiaal moet naar meerdere forensische labs.
 2. Onafhankelijkeid labs, nu zijn ze te zeer deel van het justiteel systeem. Onverwachte sterfgevallen in ziekenhuizen zouden ook niet door eigen pathalooganatoom moeten worden behandeld, om dezelfde reden. (Zie artikel: weg met het medisch kluchtcollege)
 3. Anoniem maken en zorgen dat labs het materiaal op zich bekijken zonder dat er "besmetting" is met irrelevante feiten, zoals of het om moord of iets anders gaat.
 4. Naast recht op rechtsbijstand ook recht op forensische bijstand.
 5. Forensische bijstand betaald door overheid.
 6. Onderzoek en interpretatie scheiden, interpreteren onderzoekresultaten door anderen dan de onderzoekers zelf.
 7. Private labs geven beste resultaten (in het buitenland) door onafhankelijkheid, zorgvuldigheid.
 8. Statistische controle op labs. Labs die teveel foutieve resultaten geven, dienen procedures aan te passen.
Invoering van een onafhankelijke lijkschouwer naar australisch voorbeeld
(Zie artikel: weg met het medisch kluchtcollege)
kan ook helpen om medische missers en vreemde sterfgevallen te voorkomen en verklaren.

Deze zou dan alle sterfgevallen moeten onderzoeken: 132.240 in 2007
of er sprake is van medische misser, misdrijf of natuurlijke doodsoorzaak.
Dat kan ook onterechte aanklachten voorkomen.
Ongewenste post,telefoon marketing afmelden:

https://www.postfilter.nl/     https://www.bel-me-niet.nl/
    http://www.consuwijzer.nl/

Klachten over en tegen bedrijven:

Klacht over n bedrijf?
Ze reageren op klacht.nl en klachtkompas er zelf ook op, b.v.
Readers Digest, die van U heeft prijs gewonnen, niet dus!
Onduidelijkheid t.a.v. hun Loterijen,
verplichting tot aankoop om mee te doen
 en artikelen die je elders veel goedkoper kan vinden.
Kijk bij http://www.klacht.nl of ook
https://www.klachtenkompas.nl
en  vara kassa of tros radar of ander
consumentenprogramma/groep naar bedrijf wat U zoekt.
Zoek ook 's op naam bedrijf+klacht op internet!

Ik maak me meer zorgen om de aantasting van privacy voor commercieel gebruik, dat verzekeraars medische gegevens kunnen misbruiken, dat ik zelf niet de beschikking heb (in Belgie is dat wel) over mijn medisch dossier, nu is dat verdeeld over huisarts en specialisten.
Iedereen kent het wel, zit je net aan het eten, dan wordt je geregeld, zelfs op een geheim mobiel nummer, gebeld door weer zo'n telemarketingbedrijf dat je iets wil aansmeren.

Hier en hier kan je je AFMELDEN voor telemarketing !!!

Afmelden voor telefoon en ongevraagde post! (apart opgeven per rubriek)

Voor email-spam hebben we nu wetten en de OPTA, voor ongevraagd telefoonverkeer zouden we ook zoiets moeten hebben. En wat te denken van de stapels ongevraagd drukwerk waarmee je brievenbus vervuild wordt, is ook slecht voor het milieu toch? ;-)
Er zou een algemene spam wet moeten komen, die alle ongevraagde communicatie per email, telefoon en brievenbus regelt.
Enkel Opt-in, dan verklaar je van te voor dat je er geen bezwaar tegen heb, al dan niet tegen een vergoeding.
Bijvoorbeeld vraagt TNS/NIPO aan een aantal mensen om geregeld enquetes in te vullen over diverse onderwerpen en die mensen krijgen daar naargelang de enquete(duur) een aantal punten voor die ze kunnen gebruiken voor diverse geschenkenbonnen.
Er zijn er ook die verloten prijzen of punten, maar daar moet je niet in trappen.
Als zo'n systeem zou worden ingevoerd, kunnen telemarketing bedrijven toch mensen bellen, maar dan staat daar wel een beloning tegen over of ze nu wel of geen dienst afnemen.
En de rest van nederland krijgt rust tijdens het eten.
Telemarketing en reclame in het algemeen is het schieten met hagel op n mug, onderzoek heeft uitgewezen
dat tweederde van alle geld besteed aan reclame weggegooid geld is, en dat wordt wel in de prijzen doorberekend en is een goudmijn voor alle media- en telemarketingbedrijven.
mei 2008: Jaarlijks 12,5 miljard folders in de bus
Hoeveel kost het eigenlijk niet aan energie, Co2 om die folders te maken, te vervoeren en verspreiden
en te vernietigen?
Voor hetzelfde geld kunnen ze elk Nederlands gezien een internetbox geven met een advertentiegedreven
browser die op de tv werkt en elke minuut een popupadvertentie, en waar de mensen nog wat aan kunnen hebben zoals surfen, folders in pdf formaat bekijken, en web-emailen, bijvoorbeeld iedereen een emailadres
als ikbeninwonervan@plaatsnaam.nl, dat is pas een marketinginstrument en het is gelijk een opt-in systeem,
diegenen die het systeem willen kunnen geen popups blokkeren of (spam)emails weigeren want ze hebben
zelf voor die dienst gekozen tenslotte.
Via slimme technologie kunnen adverteerders dan ook zien wie wat bekeken heeft heel wat beter dan schieten met hagel wat ze nu doen met al die folders.
Callcenters heb je dan ook minder nodig, wat irritaties bij potentiele klanten verminders.
En dat zou ook stukken minder vervuiling geven ! En OPTA buitenspel...
(Dit idee is natuurlijk onder mijn copyright 2008, Cees Boogaart :-) )

Stop brievenbusterreur van Postcodeloterij en andere zogenaamde goede doelen.

De zieligindustrie mag zich alles permiteren omdat het om zogenaamde goede doelen gaat. Ik vraag me af voor wie die doelen dan zo goed zijn, voor de met publiek geld dik betaalde BN?rs die er leuke reisjes aan overhouden en een waarschuwend vingertje tegen ons opsteken. Of de ook dikbetaalde werknemers in de zieligindustrie zelf die dankzij mediahype en hypemedia zo geld proberen te verdienen (voor zichzelf). Ik geef tegenwoordig enkel nog aan lokale doelen waar ik de mensen, doelen en werken van ken en zeker niet aan een goed doel waar ze een directeur hebben met een bijpassend salaris.

Mijn adres, emailadres en andere gegevens zijn mijn eigendom, dus ik bepaal wie dat mag gebruiken en waarvoor en tegen welke vergoeding en dus is een systeem waar ik moet aangeven dat ik het niet wil het verkeerde systeem. Enkel opt-in, dus als ik uitdrukkelijk heb aangegeven dat ik wil dat anderen contact met mij mogen opnemen.
Bijna elke spam kan je dan aangeven, want het is in 90% van de gevallen een reclame die leidt naar een bepaald produkt of dienst en dus een bedrijf, of de spam nu per email, telefoon of post komt.


Zorgfraude heel simpel door privacywet


Zie verder voor nog meer info en een link en lijst met gewone vervangende nummers voor al die dure
0900 nummers, met dank aan vraagalex.nl daar vind je ook de meest recente updates en tevens antwoordnummers ipv de normale adressen.
Kijk dat bespaart!


Solutions for Crime Investigators
THE NETMAP CRIME DETECTION ADVANTAGE
 • Link thousands of pieces of data
 • Reveal otherwise invisible connections
 • Keep your investigators out in the field instead of behind a desk
 • Find the right results faster
A global track record in crime detection and intelligence analysis NetMap built its name fighting fraud for law enforcement and intelligence agencies around the world. Today, private and government investigators in Australia, USA, UK and Europe consistently use NetMap tools to assist them culling through large amounts of data. NetMapping techniques are utilised across a whole spectrum of criminal cases, from identifying a Netherlands murder/drug ring, to reducing drug trafficking along the Mexican border, to helping US insurance giants uncover organised fraud rings, to tracking down terrorists and their supporters. In recent years Australian investigators have also discovered NetMap's significant time and efficiency advantages. NetMap was used with great success in two of Australia’s most high profile criminal cases – the "Backpacker Murders" and the "Mystery TNT Options Trader". The power to see invisible links What exactly does NetMap do? It breaks down data to its simplest form and then it "maps" that data to find common links, that would otherwise be physically impossible to find. Literally thousands of items can be analysed simultaneously, to find how they fit together. For example, in the Backpacker murder case, NetMap analysed registration numbers, gun registrations and club membership records to progressively narrow down an extensive list of suspects to a list of 32. (See Success Story, "Tracking the Backpacker Murderer" for more details.) KEY BENEFITS TO CRIME INVESTIGATORS 1. Answer the questions you didn't know you needed to ask With most software systems you need to phrase an exact question or search query i.e. you need to know from the outset what you’re looking for. NetMap doesn’t have this limitation. Instead it tells you all the unusual patterns, common occurrences and interesting associations that appear in your data. It helps you think laterally, by unravelling complex relationships and pinpointing invisible connections. 2. Save thousands of precious hours Time is a critical asset in any investigative case. In a recent test case, two investigators took two weeks to analyse six boxes of do*****ents. NetMap’s tool did the job in 15 minutes. NetMap helps make your investigations faster, more efficient and more focused. 3. Keep your investigators combing through crime scenes – not data Your best investigators don’t want to be trapped at desks trawling through boxes of paperwork. It’s a waste of their time and their skills. NetMap does the trawling instead and keeps them out in the field, doing what they do best. 4. Install your own software or let us do the analysis – it’s up to you Flexibility is a key feature of NetMap's service. You can purchase our software as an installed product, or utilise the services of NetMap’s expert analysts. It’s up to you. Related links: To find out more about NetMap Solutions for Crime Investigators contact us today.
 
 
 
Associated Topics

Recht en Veiligheid
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Kennis
  [ Kennis ]

  ·Onderwijs - Basisbeurs weg voor lerarentekort resp. salarissen?
  ·Astroide Apophis bedreigt aarde in 2036
  ·Het Gruuthuse-handschrift
  ·Mediahype of Hypemedia?
  ·Onderwijs - Spijbelende kinderen of leraren?
  ·Onderwijs - Lesgeld afschaffen , stimulans economie?
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 251
  Leden: 0
  Totaal: 251
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10640185
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link